Writing Rules

ETNOMÜZİKOLOJİ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Başlık
Her yazının yazıldığı dilde on beş kelimeyi geçmeyen başlığı bulunmalıdır. Ana başlık ve alt başlıklar baş harfleri büyük, Times New Roman fontuyla, koyu (bold) ve sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Alt başlıklar “TAB” tuşu ile paragraf hizasında olmalıdır. Lisansüstü tez makaleleri için ana başlık bitimine * sembolü ile dipnot konulmalı ve “birinci yazarın yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiştir” ibaresi yer almalı, ilgili tez bilgileri kaynakçada verilmelidir.
2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
Ad-Soyad, yazı başlığının altında ve sağa hizalanmış şekilde yazılmalıdır. Yazarın ünvanı, kurumu ve elektronik posta adresi dipnotta * sembolü ile belirtilmelidir. (Lisansüstü tezden üretilen makalelerde danışman onayı ve iki yazarlı olmalıdır. Danışman adları ikinci sırada yer almalıdır).
3. Özet ve Anahtar Kelimeler /
Türkçe makalelerde Türkçe ve İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise sadece İngilizce ve 100-150 kelime arasında olmalıdır. Özetin altına 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığının ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.
4. Ana Metin
Makaleler sayfa numarası verilmeden, Microsoft Word ile ve Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır.. Makaleler belirli bir problem/amaç ve yöntem doğrultusunda açık ve yalın bir biçimde yazılmalıdır. Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri (Giriş ve Sonuç dahil), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” içinde sırasıyla makale konusunun problemi/amacı ve yöntemine dair bilgiler verilmeli, diğer alt başlıkların kullanımı çalışmanın türüne ve konunun gereğine bağlı olarak belirlenmelidir.
Metin içinde dipnot kullanılmamalı, kaynakçadan önce makale notlar başlığı altında dahil edilmelidir.
5. Şekil, tablo ve fotoğraflar:
Şekil, tablo ve fotoğraflar (yüksek çözünürlüklü ve JPG) yazım alanı dışına taşmamalı, numaralandırılmalı ve makale yazım diline göre adlandırılmalıdır. Şekil ve fotoğraf no. ve adları görüntünün alt tarafına, tablo no. ve adları ise görüntünün üst tarafına yazılmalıdır.
6. Kaynak Gösterme / References Formatting
Tüm kaynak gösterim biçimi aşağıda linki verilen APA 6.0 basımına göre yapılmalıdır. Ancak alıntılar dipnot olarak değil, metin içinde (Soyisim, Yıl: sayfa)
http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf (Türkçe)
All references formatting should be done according to APA 6.0 edition linked below:
http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_guide_2015.pdf
7- Makale Gönderimi
Makalelerinizi Dergipark sistemi üzerinden makale gönder butonu aracılığıyla göndermenizi rica ediyoruz. Sisteme yüklemede herhangi bir sorun yaşadığınızda bize etnomuzikolojidernegi@gmail.com veya info@etnomuzikoloji.org adreslerinden ulaşabalirsiniz.