ISSN: 2619-9572
e-ISSN: 2687-508X
Founded: 2018
Publisher: Etnomüzikoloji Derneği
Cover Image
 

Etnomüzikoloji Dergisi, Türkiye’de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan
Etnomüzikoloji Derneği tarafından yayınlanan hakemli bilimsel dergidir.
Dergi etnomüzikoloji alanında yapılan nitelikli araştırmaları yayınlamayı
amaçlamaktadır. Yayınlanan makaleler, etnomüzikoloji ve ilgili alanlarda
güncel teorik bakış açılarını ve araştırmaları içerir.
Etnomüzikoloji Dergisi yılda iki (2) kez yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi içerisinde etnomüzikoloji, müzikoloji
ve ilgili diğer disiplinlerde orijinal araştırmalara dayalı teorik makaleler, yüksek lisans tezlerinden makaleler, röportajlar, yayınlanan kitaplar ve müzik
kayıtları hakkındaki makalelerin yer alması hedeflenmektedir. Daha önce
yayınlanmış makalelerin tercümeleri dikkate alınmamaktadır. Katkıda bulunanların derneğin üyesi olması gerekmemektedir. Makale ve röportajlar,
derginin daha önce ilan edilmiş temasına uygun olmalıdır. Dergiye gönderilecek yazılar, dernek sayfasında yer alan yazı kurallarına uymak zorundadır.
Dergiye gönderilen yazılar çift tarafı kör hakem yöntemi ile incelenmektedir. Makalelerin editörlük süreci ise şu şekildedir: Editör ve editör kurulu
(genel), teknik editör (yazı kuralları), hakemler (içerik), editör ve yazı kurulu
(nihai karar). Yazma kurallarına uymayan yazılar, teknik editör incelemesinden sonra düzeltilmesi için yazara gönderilebilir.
Dergide yayınlanan metinlerin telif hakkı Etnomüzikoloji Derneği’ne aittir. Yazarlar yazılarını gönderdiklerinde bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.
Dergimiz, Asos Index tarafından taranmaktadır.

Closing Date for Article Submission: May 31, 2024

2023 - Volume: 6 Issue: 3 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Özel Sayısı