Aim

Amaç ve Hedeflerimiz

Yakıtlar, Yanma ve Yangın alanlarında bilimsel çalışmaların yapılmasını ve tekniklerin geliştirilmesini teşvik etmek, bu alanlarda özgün, teorik, sayısal ve deneysel çalışmaların yayınlanması amacını taşımaktadır. Dergimizde özgün ve derleme makaleler yer almaktadır. Dergimizde her bir makale, konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergimizin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Scope

Dergimiz Yakıtlar, Yanma ve Yangın alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları kapsamakta ve bu alanlarda hazırlanmış makale çalışmalarını yayınlamaktadır.