ISSN: 2564-6435
Founded: 2016
Publisher: Hakan Serhad SOYHAN
Cover Image

Uluslararası Yakıtlar, Yanma ve Yangın Dergisi

Amaç ve Hedeflerimiz

Yakıtlar, Yanma ve Yangın alanlarında bilimsel çalışmaların yapılmasını ve tekniklerin geliştirilmesini teşvik etmek, bu alanlarda özgün, teorik, sayısal ve deneysel çalışmaların yayınlanması amaçlamaktadır. Dergimizde özgün ve derleme makaleler yer almaktadır. Dergimizde her bir makale, konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergimizin yayım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

FCE Dergisi ISI indeksinde taranmaktadır.

Focus and Scope

The International Journal of Fuels, Fire and Combustion in Engineering (FCE) is an international, peer-reviewed, open access, online journal, publishing original research, reports, reviews and commentaries on all areas about ” Fuels, Fire and Combustion” technology.

FCE publishes original papers and review articles focusing on the result of research, reports of significant developments in Fuels, Fire and Combustion. 

The FCE is an semi-annual, peer-reviewed and open-access journal.

Fuels, Fire and Combustion in Engineering Journal is indexed in International Scientific Indexing (ISI).

https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=14639


ISSN Number: 2564-6435

 

Follow us at http://www.fce.sakarya.edu.tr/

 

2022 - Volume: 10 Issue: 1

Dizin/İndeks

21889