ISSN: 1301-0875
Founded: 1990
Period: Biannually
Publisher: Association for Turkish Philosophy
Cover Image
       

The Philosophy World is an academic journal publishing for the development and understanding of philosophical thought in Turkey. The Journal publishes academic and semi-academic articles along with translations of important articles and philosophical comments to spread philosophical thought. It also includes studies on the development of philosophy education. The publication policy is based on academic standards accepted at national and international level.

The Philosophy World includes academic articles, research, commentary, book review and translations in all philosophical disciplines such as ontology, epistemology, ethics, axiology, aesthetics etc.

Submission Date: Start: February 1, 2023 End: May 18, 2023

2022 - Volume: 1 Issue: 75

Research Article

9. KANT ON JUSTICE

Research Article

12. HAYVANLARIN ACILARI PROBLEMİ

Research Article

Helvétius Odaklı Fransız Aydınlanmacı Materyalist Düşünürlerin Eğitime Yönelik Genel Bakışları

Research Article

“The Eternal Feminine”: Feminine Aspect of God According to Ibn Arabi and Frithjof Schuon

Theoretical Article

Covid-19 Conspiracism in the Age of Post-Truth

Book Review

RETHINKING PHILIP KITCHER’S SCIENCE POLICY IN TIMES OF A GLOBAL PANDEMIC

Research Article

Stoacılık İle Pragmatizm Arasında Köprüler Kurmak

Research Article

GEORG SIMMEL: TOPLUMSAL PARADİGMAYA KATKILARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

Research Article

MİTOLOJİDEN FELSEFEYE DOĞA-İNSAN İLİŞKİSİ

Research Article

ARİSTOTLES ETİĞİNDE AKRASİA’NIN PRATİK TASIM ÜZERİNDEN YORUMLANMASI: NİKOMAKHOS’A ETİK 1147a33-1147b12

Research Article

Gerçeğin Tahakkümü: Feyerabend, Bellarmine ve Galileo

Research Article

Benedetto Croce’nin Sanat Anlayışı Bağlamında Orhan Veli Okuması

Research Article

HER ŞEYİN ÖLÇÜSÜ İNSAN

Review Article

NOUS İLE LOGOS BİRLİĞİ ESASINDA TASAVVUF FELSEFESİ VE MEVLÂNÂ

Theoretical Article

BOURDIEU VE KUHN: “ALAN” VE “PARADİGMA” KAVRAMLARI BAĞLAMINDA BİLİM TARİHİ DİSİPLİNİ VE İLİŞKİSEL YAKLAŞIM

Research Article

ARİSTOTELES’E MUHTEMEL KATKILARI BAKIMINDAN SOKRATİK EPAGOGE KULLANIMLARI HAKKINDAKİ TARTIŞMALARIN İKİNCİL LİTERATÜR ÜZERİNDEN BİR ANALİZİ

FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ
Yazı Çağrısı
Sayı: Yaz 2023, Sayı: 77 (15 Temmuz 2023)
Yazı Teslim İçin Son Tarih: 01 Mayıs 2023
İlk sayısı 1991 yılında basılan Felsefe Dünyası Dergisi, yılda iki kez (Temmuz-Kasım) yayımlanan TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Felsefe Dünyası Dergisi, felsefenin farklı disiplin ve gelenekleri üzerine makaleleri değerlendirmeye alır. Ayrıca felsefe eğitimi yanında farklı disiplinlerden gelecek olan ve felsefi bir perspektif taşıyan araştırma yazıları, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler de yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Derginin 2023 Yaz sayısı (77. Sayı) İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi temasıyla yayımlanacaktır.
Bu sayı kapsamında aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir:

Tema: İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi
Alt-temalar:
• Düşünürler: Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Dugald Stewart, Adam Ferguson, Thomas Reid, Colin Maclaurin, Hugh Blair, James Hutton, Henry Home, Lord Kames, Thomas Carlyle, George Campbell, Robert Burns.
• Felsefi görüşleri ve yöntemleri
• Temel terimler: sempati, görülmez el, sağduyu, ahlak duyusu vd.
• Metafiziğe, bilime, ahlaka bakışları
• Siyasi ve iktisadi düşünceleri ve bugüne etkileri
• Hukuk ve adalet teorisi
• İnsan zihni, insan doğası ve benlik sorununa bakışları
• İskoç empirisizmi ve şüpheciliği
• Din: rasyonel teoloji, presbiteryenizm vs.
• Tanıklık epistemolojisi
• Avrupa’daki ve Amerika’nın kuruluşu üzerindeki etkileri
• Sonraki temsilciler: Friedrick A. von Hayek, Frederic Bastiat, Milton Friedman, Lord Acton, Karl Popper, Robert Nozick, Gerald Gaus, James Buchanan vd.
• Türkiye’deki etkiler: Cumhuriyet öncesi ve sonrası
Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışında yazılar da yayınlanacaktır.
Yazıların, https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi sayfasında yer alan “Makale Gönder” kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Editöre sorularınız için basdemir@hotmail.com adresine; teknik sorularınız için ise ahmetiscan25@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Yazıların Felsefe Dünyası yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Makaleler 8000 kelimeden; diğer yazılar ise 4000 kelimeden fazla olmamalıdır.