ISSN: 1301-0875
Founded: 1990
Period: Biannually
Publisher: Association for Turkish Philosophy
Cover Image
       

The Philosophy World is an academic journal publishing for the development and understanding of philosophical thought in Turkey. The Journal publishes academic and semi-academic articles along with translations of important articles and philosophical comments to spread philosophical thought. It also includes studies on the development of philosophy education. The publication policy is based on academic standards accepted at national and international level.

The Philosophy World includes academic articles, research, commentary, book review and translations in all philosophical disciplines such as ontology, epistemology, ethics, axiology, aesthetics etc.

Submission Date: Start: January 3, 2022 End: June 2, 2022

2022 - Volume: 1 Issue: 75

Research Article

9. KANT ON JUSTICE

Research Article

12. HAYVANLARIN ACILARI PROBLEMİ

Translation

23. BOETHİUS

Research Article

Helvétius Odaklı Fransız Aydınlanmacı Materyalist Düşünürlerin Eğitime Yönelik Genel Bakışları

FELSEFE DÜNYASI DERGİSİ
Yazı Çağrısı
Sayı: Yaz 2023, Sayı: 77 (15 Temmuz 2023)
Yazı Teslim İçin Son Tarih: 01 Mayıs 2023
İlk sayısı 1991 yılında basılan Felsefe Dünyası Dergisi, yılda iki kez (Temmuz-Kasım) yayımlanan TR DİZİN ve Philosopher’s Index tarafından taranan uluslararası hakemli akademik bir dergidir.
Felsefe Dünyası Dergisi, felsefenin farklı disiplin ve gelenekleri üzerine makaleleri değerlendirmeye alır. Ayrıca felsefe eğitimi yanında farklı disiplinlerden gelecek olan ve felsefi bir perspektif taşıyan araştırma yazıları, raporlar, değerlendirmeler, röportajlar, kitap tanıtımları ve çeviriler de yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Derginin 2023 Yaz sayısı (77. Sayı) İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi temasıyla yayımlanacaktır.
Bu sayı kapsamında aşağıdaki konuları içeren çalışmalar değerlendirilecektir:

Tema: İskoç Aydınlanması ve Günümüze Etkisi
Alt-temalar:
• Düşünürler: Francis Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Dugald Stewart, Adam Ferguson, Thomas Reid, Colin Maclaurin, Hugh Blair, James Hutton, Henry Home, Lord Kames, Thomas Carlyle, George Campbell, Robert Burns.
• Felsefi görüşleri ve yöntemleri
• Temel terimler: sempati, görülmez el, sağduyu, ahlak duyusu vd.
• Metafiziğe, bilime, ahlaka bakışları
• Siyasi ve iktisadi düşünceleri ve bugüne etkileri
• Hukuk ve adalet teorisi
• İnsan zihni, insan doğası ve benlik sorununa bakışları
• İskoç empirisizmi ve şüpheciliği
• Din: rasyonel teoloji, presbiteryenizm vs.
• Tanıklık epistemolojisi
• Avrupa’daki ve Amerika’nın kuruluşu üzerindeki etkileri
• Sonraki temsilciler: Friedrick A. von Hayek, Frederic Bastiat, Milton Friedman, Lord Acton, Karl Popper, Robert Nozick, Gerald Gaus, James Buchanan vd.
• Türkiye’deki etkiler: Cumhuriyet öncesi ve sonrası
Bu konuların yanı sıra dergide dosya konusu dışında yazılar da yayınlanacaktır.
Yazıların, https://dergipark.org.tr/tr/pub/felsefedunyasi sayfasında yer alan “Makale Gönder” kısmından sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Editöre sorularınız için basdemir@hotmail.com adresine; teknik sorularınız için ise ahmetiscan25@gmail.com adresine yazabilirsiniz.
Yazıların Felsefe Dünyası yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.
Makaleler 8000 kelimeden; diğer yazılar ise 4000 kelimeden fazla olmamalıdır.