Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Using of Concept Maps in Teaching of Cell and Organelles

Year 2014, Volume 2014, Issue 3, 116 - 121, 31.10.2014

Abstract

Cell structure and functions as well as some abstract concepts related to teaching and learning during the difficulties we have encountered. The purpose of this research is to study effect of concept maps on students’ achievement in teaching of cell and organelles. Post-test quasi experimental design with control group was utilized. The experimental group was taught by concept maps and the control group was taught by traditional method. Two classes of thirty students from ninth graders participated in this study. According to findings, there is different significantly when these teaching methods were compared. As a result, it is more useful teaching with a concept map. Therefore, strongly recommend that teachers explore the use of concept maps in the teaching of biology and other contexts in an effort to improve students' understanding.

References

 • Aydogan, S., Güneş, B., Gülçicek, Ç., (2003). Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları. Gazi Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, s 2, 111-124, Ankara.
 • Aykanat F., Doğru M., Kalender S (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 391-400.
 • Bahar, M., Johnstone, A.H.ve Hansell M.H. (1999). Revisiting Learning Difficulties in Biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84–86.
 • Bagci, K. G.(2003). Concept maps and language : a Turkish experience. Int. J. Science Education, 25 (11), 1299-1311. Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Eğitiminde kavram haritalarının önemi ve diğer yöntemlerden farkı. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Çoban B., Devecioglu S., Coskuner Z.(2008). Öğretim Tekniği Olarak Kavram Haritalarının “Sporda Beslenme” Dersinde Kullanılması. Fırat üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(2), 141-146.
 • Gürbüz R. (2006). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kavram Haritaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 133-151.
 • Gürlek, M. (2002). Ortaögretım Bıyolojı (Botanık) Ögretımınde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Agları Ve Kavram Harıtalarının Uygulanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Kaptan F. (1998) Fen Ögretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14:95-99.
 • Kaya O.N. (2003). Fen Eğitiminde Kavram Haritaları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13pp:70-79.
 • Kaya, O. N., ve Ebenezer, J. V. (2003). A longitudinal study of the effects of concept mapping and Vee diagramming on senior university students’ achievement, attitudes and perceptions in science laboratory. Paper presented at the annual conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST, USA), Philadelphia, March.
 • Maraş, M., Akman, Y. (2009). Hücre Biyolojisi Konusunda Öğrencilerin Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Sayı 181.
 • Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.
 • Novak, J.D. (2001). The theory underlying concept maps and how to construct them. URL: http://cmap.coginst.uwf. edu/info/
 • Özay E. (2008).Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,20, 211-220, (2008).
 • Tekkaya C., Çapa Y. ve Yılmaz Ö, (2000). Bıyolojı Ögretmen Adaylarınıngenel Bıyolojı Konularındakı Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 : 140 – 147.
 • Temelli A, (2006). Lise Öğrencilerinin Genetikle İlgili Konulardaki Kavram Yanılgılarının Saptanması. Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-82.

Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması

Year 2014, Volume 2014, Issue 3, 116 - 121, 31.10.2014

Abstract

Hücrenin yapı ve fonksiyonları ile ilgili olarak bazı soyut kavramların öğretimi ve öğrenmesi sırasında zorluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden araştırmanın amacı; hücre ve organeller konusunun öğretiminde kavram haritalarının öğrenci başarısına etkisini incelemektir. Araştırmada, son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmış, araştırma gruplarından birisinde kavram haritaları ile, diğerinde geleneksel öğretim ile ders yapılmıştır. Araştırmaya 9. sınıf öğrencilerinden oluşan otuzar kişilik 2 sınıf katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre denenen öğretim yöntemleri karşılaştırıldıklarında, başarı açısından anlamlı fark bulunmuştur. Bunun sonucunda kavram haritası ile öğretimin daha faydalı olduğu söylenilebilir. Bu yüzden öğrencilerin kavramalarının ilerletilmesinde kavram haritalarının kullanılması biyoloji öğretiminde ve diğer alanlarda kullanılması önerilir.

References

 • Aydogan, S., Güneş, B., Gülçicek, Ç., (2003). Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları. Gazi Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, s 2, 111-124, Ankara.
 • Aykanat F., Doğru M., Kalender S (2005). Bilgisayar Destekli Kavram Haritaları Yöntemiyle Fen Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 391-400.
 • Bahar, M., Johnstone, A.H.ve Hansell M.H. (1999). Revisiting Learning Difficulties in Biology. Journal of Biological Education, 33(2), 84–86.
 • Bagci, K. G.(2003). Concept maps and language : a Turkish experience. Int. J. Science Education, 25 (11), 1299-1311. Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2004). Biyoloji Eğitiminde kavram haritalarının önemi ve diğer yöntemlerden farkı. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Çoban B., Devecioglu S., Coskuner Z.(2008). Öğretim Tekniği Olarak Kavram Haritalarının “Sporda Beslenme” Dersinde Kullanılması. Fırat üniversitesi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6(2), 141-146.
 • Gürbüz R. (2006). Olasılık Konusunun Öğretiminde Kavram Haritaları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 133-151.
 • Gürlek, M. (2002). Ortaögretım Bıyolojı (Botanık) Ögretımınde Anlam Çözümleme Tabloları, Kavram Agları Ve Kavram Harıtalarının Uygulanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Kaptan F. (1998) Fen Ögretiminde Kavram Haritası Yönteminin Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14:95-99.
 • Kaya O.N. (2003). Fen Eğitiminde Kavram Haritaları, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13pp:70-79.
 • Kaya, O. N., ve Ebenezer, J. V. (2003). A longitudinal study of the effects of concept mapping and Vee diagramming on senior university students’ achievement, attitudes and perceptions in science laboratory. Paper presented at the annual conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST, USA), Philadelphia, March.
 • Maraş, M., Akman, Y. (2009). Hücre Biyolojisi Konusunda Öğrencilerin Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Sayı 181.
 • Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. New York: Cambridge University Press.
 • Novak, J.D. (2001). The theory underlying concept maps and how to construct them. URL: http://cmap.coginst.uwf. edu/info/
 • Özay E. (2008).Mitoz-Mayoz Konusunun Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi,20, 211-220, (2008).
 • Tekkaya C., Çapa Y. ve Yılmaz Ö, (2000). Bıyolojı Ögretmen Adaylarınıngenel Bıyolojı Konularındakı Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 : 140 – 147.
 • Temelli A, (2006). Lise Öğrencilerinin Genetikle İlgili Konulardaki Kavram Yanılgılarının Saptanması. Mart 2006 Cilt:14 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 73-82.

Details

Journal Section Articles
Authors

Esra ÖZAY KÖSE

Publication Date October 31, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 2014, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { goputeb380568, journal = {Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-2314}, address = {}, publisher = {Gaziosmanpasa University}, year = {2014}, volume = {2014}, pages = {116 - 121}, doi = {}, title = {Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması}, key = {cite}, author = {Özay Köse, Esra} }
APA Özay Köse, E. (2014). Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 2014 (3) , 116-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/33496/380568
MLA Özay Köse, E. "Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması" . Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (2014 ): 116-121 <https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/33496/380568>
Chicago Özay Köse, E. "Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (2014 ): 116-121
RIS TY - JOUR T1 - Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması AU - Esra Özay Köse Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 121 VL - 2014 IS - 3 SN - 2148-2314- M3 - UR - Y2 - 2014 ER -
EndNote %0 International Journal of Turkish Education Sciences Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması %A Esra Özay Köse %T Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması %D 2014 %J Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi %P 2148-2314- %V 2014 %N 3 %R %U
ISNAD Özay Köse, Esra . "Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması". Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 / 3 (October 2014): 116-121 .
AMA Özay Köse E. Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. UTEB. 2014; 2014(3): 116-121.
Vancouver Özay Köse E. Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2014; 2014(3): 116-121.
IEEE E. Özay Köse , "Hücre ve Organellerin Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 2014, no. 3, pp. 116-121, Oct. 2014