Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 136 - 150 2017-12-31

Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma

Nurettin AYAZ [1] , Arzuhan AYDIN [2]


Günümüzde turistler için yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çabalar, rakiplere üstünlük sağlama adına hız kazanmıştır. Bu süreçte hizmet sunumunda profesyonellik kapsamında müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için çalışanların davranışlarının izlenmesi ve düzeltici önlemlerin alınması önemli bir hale gelmiştir. Özellikle bu düzeltici önlemler, gıda güvenliği için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu araştırmada turizm amaçlı gıda hizmeti sunmakta olan işgörenlerin hijyen davranışlarının belirlenmesi ve demografik/diğer özellikleri ile hijyen davranışları arasında anlamlı bir farklılığın bulunup bulunmadığı test edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre işgörenlerin hijyen davranışları; hijyen bilgisi, hijyen düşüncesi, zorunlu hijyen davranışı ve gönüllü hijyen davranışı olarak ortaya çıkmıştır. İşgörenlerin cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu, çalışılan işletme türü ve hijyen eğitim durumu değişkenleri ile hijyen davranışı boyutları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Turizm, Gıda Güvenliği, İşgören, Hijyen Davranışı
 • Akbulut, P. (2010). Yalova İlinde Faaliyet Gösteren Hazır Yemek Üretim Yerlerinde Çalışan Personelin Hijyen Bilgi Düzeyi İle Üretilen Yemeklerin Mikrobiyolojik Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Akkuş, A. ve Cengiz, G. (2013). Beş yıldızlı otel restoranları müşteri memnuniyeti: Erzurum ilinde bir araştırma. Journal of Yasar University, 8(31), 5229-5252.
 • Altınel, H. (2009). Gastronomide Menü Yönetimi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ansari-Lari, M., Soodbakhsh, S. ve Lakzadeh, L. (2010). Knowledge, attitudes and practices of workers on food hygienic practices in meat processing plants in Fars, Iran. Food Control, (21), 260–263.
 • Atasever, M. (2000). Besin işyerlerinde: Hijyen, besinlerin hazırlanması ve muhafazası. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 11(2), 117-122.
 • Bilici, S. (2007). Kişisel Hijyeni Geliştirme ve Yaygınlaştırma Programı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktivite Daire Başkanlığı.
 • Bilici, S. (2008). Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. Ankara: Klasmat Matbaacılık, No: 726.
 • Boot, M. ve Cairncross, S. (1993). Actions Speak. The Study of Hygiene Behaviour in Water and Sanitation Projects. Delft: IRC and LSHTM.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • City of Melbourne (2007). A Guide to Food Hygiene. [Online] https://www.melbourne.vic.gov.au/SiteCollectionDocuments/guide-to-food-hygiene.pdf> [Erişim Tarihi: 01.10.2017].
 • Cousins, J., Lillicrap, D. ve Weekes, S. (2014). Food and Beverage Service. UK.
 • Cömert, M., Özkaya, F., Özkaya, D. ve Şanlıer, N. (2008). Otellerde Gıda Güvenliği. Türkiye 10. Gıda Kongresi Kitabı, 121-124, 21-23 Mayıs 2008, Erzurum.
 • Çetiner, H. (2010). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Hijyen, Sanitasyon ve Personelin Hijyen Kurallarına İlişkin Davranışlarında Eğitim Faktörü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ghiselli, R. (2014). Importance of food safety in restaurants. Içinde B. Almanza & R. Ghiselli (Ed), Food Safety: Researching the Hazard in Hazardous Foods, Toronto (1-36). New Jersey: Apple Academic Press, Inc.
 • Huss, H. H., Ababouch, L. ve Gram, L. (2004). Assessment and Management of Seafood Safety and Quality. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 • İşleyen, T. ve Küçük, B. (2013). Öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 199-208.
 • Kulualp Göktaş, H. (2017). Kurumsallaşsak mı? Kurumsallaşmasak mı? Aile İşletmeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(6), 1366-1375.
 • Ministry of Culture and Tourism (2009). Food and Beverage Service. Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Directorate General of Research and Training.
 • Sargın, Y. (2005). Ankara’daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Yiyecek ve İçecek Personelinin Hijyen Bilgileri ve Uygulamalarının İncelenmesi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sharif, L., Obaidat, M. M. ve Al-Dalalah, M. R. (2013). Food hygiene knowledge, attitudes and practices of the food handlers in the military hospitals. Food and Nutrition Sciences, (4), 245-251.
 • Sökmen, A. (2003). Ağırlama Endüstrisinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık, No: 44.
 • Şahin, S. (2012). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Müşteri Şikâyetlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Cunda Adasında Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Tutorials Point (2016). Food and Beverage Services. [URL: https://www.tutorialspoint.com/food_and_beverage_services/food_and_beverage_services_tutorial.pdf] (Erişim Tarihi: 01.09.2017).
 • Türkmen, F. ve Dönmez, Y. (2015). Korunan alanların turizme açılmasına ilişkin yerel halkın görüşleri (Yenice örneği). Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 189-204.
 • Ural, D. (2007). Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Kişisel Hijyen Bilgileri ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yaman, M. ve Özgen, L. (2007). Üniversite öğrencilerinin yurtlarındaki besin hijyeni yaklaşımları ve besin hazırlama uygulamaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (20), 28-38.
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Published Date Güz
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2117-2015
Author: Nurettin AYAZ (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7563-5591
Author: Arzuhan AYDIN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { guntad365199, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {136 - 150}, doi = {}, title = {Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Ayaz, Nurettin and Aydın, Arzuhan} }
APA Ayaz, N , Aydın, A . (2017). Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 136-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/guntad/issue/33598/365199
MLA Ayaz, N , Aydın, A . "Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 136-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/guntad/issue/33598/365199>
Chicago Ayaz, N , Aydın, A . "Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2017 ): 136-150
RIS TY - JOUR T1 - Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma AU - Nurettin Ayaz , Arzuhan Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 150 VL - 1 IS - 2 SN - -2602-3008 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma %A Nurettin Ayaz , Arzuhan Aydın %T Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma %D 2017 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ayaz, Nurettin , Aydın, Arzuhan . "Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (December 2018): 136-150 .
AMA Ayaz N , Aydın A . Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2017; 1(2): 136-150.
Vancouver Ayaz N , Aydın A . Turizmde Gıda Güvenliği Sürecinde Hijyen Davranışı Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2017; 1(2): 136-150.