Conference Paper
BibTex RIS Cite

Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma

Year 2018, Ek Sayı 1, 414 - 429, 27.07.2018

Abstract

Anadolu,
tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her dönem turistlerin ilgi odağı olmuştur.
Destinasyonlarda turistlerin gezilecek yerleri ziyaret etmenin yanında yörenin
mutfak kültürünü de deneyimlemek istemektedir. Bu talebin dikkate alınması ile
birlikte gastronomi turizmi ortaya çıkmış ve gelişmektedir. Seyahatlerde yemek
içeriğinin yöresel lezzetlerden oluşturulmasına dikkat edilmektedir. Bunun
yanında sadece yöresel yemek turları (gastronomi turları) talebi de
gözlemlenmektedir. Bu araştırmada yerel mutfağın tanınmasında önemli bir yere
sahip olan yiyecek içecek işletmeleri ele alınmıştır. Bu işletmelerde yöresel
yemeklerin ve ürünlerin menülere yansımaları incelenmiştir. Araştırma Erzincan
ilindeki yiyecek içecek işletmelerini kapsamaktadır. Araştırma verileri işletme
yöneticilerine yöneltilen yapılandırılmış anket sorularından elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda işletme yöneticilerinin yöresel yemeklere yönelik
görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca, Erzincan ilinde öne çıkan yöresel yemekler
ortaya konmuştur.

References

 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 100-115.
 • Özleyen, E., & Tepeci, M. (2017). Manisa'da Yöresel Yemeklerin ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının Belirlenmesi. Tourism Academic Journal(2), 139-152.
 • Altaş, A. (2017). Ülke Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kullanılan Gastronomi Öğeleri "Home of Turkey" Kampanyası Afişleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 81-102.
 • Başaran, B. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Düzgün, E., & Durlu Özkaya, F. (2015). Mezopotamya'dan Günümüze Mutfak Kültürü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41-47.
 • Durlu Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., & Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-20.
 • Erdem, B., & Akyürek, S. (2017). Yeni Bir Mutfak Akımı: Yaşayan Mutfaklar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 103-126.
 • Gürsoy, Y. (2017, 08). Giresun Merkez Yöresinde Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 1296-1304.
 • Kargiglioğlu, Ş., & Kabacık, M. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 409-421.
 • Keskin, E., Örgün, E., & Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 255-267.
 • Nebioğlu, O. (2017). Gastronomik Kimlik ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma: Alanya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 39-60.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastronomy and its Relevance to Hospitality Education and Training. International Journal of Hospitality Management(23), 15-24.
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Sormaz, Ü. (2017, 06 10). Yöresel Mutfak Tanıtımında Yerel Restoranların Etkisi: Konya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 160-173.
 • Sormaz, Ü. (2018). Gastronomy Tourism Potential of Turkey. Journal of tourism – studies and research in tourism(24), 8-15. Türk Dil Kurumu. (2018, Ocak 8). Ankara, Çankaya, Türkiye.
 • Toksöz, D., & Aras , S. (2016). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 174-189.
 • Yelegen, S. (2015a). Erzincan Mutfak Kültürü ve Yemekleri. İstanbul: CB Matbaacılık.
 • Yelegen, S. (2015b, Kasım 25). Sara Yelegen, Erzincan mutfak kültürünü ayrıntılarıyla inceliyor. Turizmde Gastronomi Mekanları: http://www.gastronomi.com.tr/soylesi/sara-yelegen-erzincan-mutfak-kulturunu-ayrintilariyla-inceliyor-h2808.html adresinden alındı
Year 2018, Ek Sayı 1, 414 - 429, 27.07.2018

Abstract

References

 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 100-115.
 • Özleyen, E., & Tepeci, M. (2017). Manisa'da Yöresel Yemeklerin ve Lezzetlerin Turizmin Gelişimine Katkısının Belirlenmesi. Tourism Academic Journal(2), 139-152.
 • Altaş, A. (2017). Ülke Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Kullanılan Gastronomi Öğeleri "Home of Turkey" Kampanyası Afişleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 81-102.
 • Başaran, B. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Rize Yöresel Lezzetlerinin Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 135-149.
 • Birdir, K., & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi Turizmi ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi Deneyimlerinin Değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.
 • Düzgün, E., & Durlu Özkaya, F. (2015). Mezopotamya'dan Günümüze Mutfak Kültürü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41-47.
 • Durlu Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., & Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1), 13-20.
 • Erdem, B., & Akyürek, S. (2017). Yeni Bir Mutfak Akımı: Yaşayan Mutfaklar. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 103-126.
 • Gürsoy, Y. (2017, 08). Giresun Merkez Yöresinde Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 1296-1304.
 • Kargiglioğlu, Ş., & Kabacık, M. (2017). Gastronomi Turizmi Kapsamında Urla Enginar Festivaline Gelen Turistlerin Festival Hakkındaki Görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 409-421.
 • Keskin, E., Örgün, E., & Akbulut, B. A. (2017). Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 255-267.
 • Nebioğlu, O. (2017). Gastronomik Kimlik ve Gastronomik Turizm Ürünlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma: Alanya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 39-60.
 • Santich, B. (2004). The Study of Gastronomy and its Relevance to Hospitality Education and Training. International Journal of Hospitality Management(23), 15-24.
 • Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Literatür İncelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.
 • Sormaz, Ü. (2017, 06 10). Yöresel Mutfak Tanıtımında Yerel Restoranların Etkisi: Konya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 160-173.
 • Sormaz, Ü. (2018). Gastronomy Tourism Potential of Turkey. Journal of tourism – studies and research in tourism(24), 8-15. Türk Dil Kurumu. (2018, Ocak 8). Ankara, Çankaya, Türkiye.
 • Toksöz, D., & Aras , S. (2016). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 174-189.
 • Yelegen, S. (2015a). Erzincan Mutfak Kültürü ve Yemekleri. İstanbul: CB Matbaacılık.
 • Yelegen, S. (2015b, Kasım 25). Sara Yelegen, Erzincan mutfak kültürünü ayrıntılarıyla inceliyor. Turizmde Gastronomi Mekanları: http://www.gastronomi.com.tr/soylesi/sara-yelegen-erzincan-mutfak-kulturunu-ayrintilariyla-inceliyor-h2808.html adresinden alındı
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Makaleler
Authors

Necibe Şen 0000-0002-4230-3961

Yener Silahşör This is me 0000-0001-9819-8075

Publication Date July 27, 2018
Published in Issue Year 2018 Ek Sayı 1

Cite

APA Şen, N., & Silahşör, Y. (2018). Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 414-429.

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.