Editorial Board

        Mustafa ALTUNOĞLU


        Zafer ÇELİK


        Serife GENİS


        Pınar Çobanyılmaz ÖZTÜRK

        

        Orçun İMGA


        Emir OSMANOĞLU 

Assistant Editor

        Duygu Hazal Simser

Board of Reviewing Editors

Leyla Alkan (Gazi University)

Alim Arlı (İstanbul Şehir University)

Ahmet Kemal Bayram (Marmara University)

Zeynep Yılmaz Bayram (Karadeniz Teknik University)

Hasan Bozgeyikli (Selcuk University)

L. Funda Şenol Cantek (Ankara University)

Tayfun Çınar (Ankara University)

Didem Danış (Galatasaray University)

Neslihan Demirtaş-Milz (Izmir University of Economics)

Şebnem Gökçen Dündar (Dokuz Eylul University)

H. İbrahim Düzenli (İstanbul Sehir University)

Tahire Erman (Bilkent University)

Michael Goldman (University of Minnesota)

Kemal Görmez (Gazi University)

Fuat Güllüpınar (Anadolu University)

Berin Gür (TED University)

Murat Güvenç (Kadir Has University)

Şükrü Karatepe (TCCB)

Filiz Kartal (Ankara University)

Ayşe Çolpan Kavuncu (AYBÜ)

Serap Kayasü (ODTÜ)

Ruşen Keleş (Ankara University)

Emine Köseoğlu (Fatih Sultan Mehmet University)

Tuna Kuyucu (Boğazici University)

Faranak Miraftap (University of Illinois)

Göktuğ Morçöl (Pennsylvania State University)

Hakan Olgun (Bilecik Seyh Edebali University)

Tuncay Önder (Gazi University)

Metin Sözen (Çekül Foundation)

Yusuf Şahin (Aksaray University)

Tarık Şengül (METU)

Yıldırım Şentürk (Mimar Sinan Fine Arts University)

Uğur Tanyeli (Istanbul Sehir University)

Coşkun Taştan (Police Academy)

İlhan Tekeli (ODTÜ)

Korkut Tuna (Istanbul Commerce University)

Mehmet Tunçer (Çankaya University)

Aysu Uğurlar (Yüzüncü Yıl University)

Sutay Yavuz (Gazi University)

H. Sevgi Zengin (Niğde University)

*Soyadına göre alfabetik sırada In alphabetical order