Year 2015, Volume 6 , Issue 16, Pages 107 - 122 2015-05-31

Consequences of Urban Transformation: Urban Poverty/Deprivation and Social Exclusion
Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma

Pınar Engincan [1]


In Turkey since the 2000s perfected urban renewal implementations brought about poverty and social exclusion. In this scope of research in order to find solutions, suggestions tried to be developed to minimise the poverty and social exclusion problems of urban renewal implementations. On this account, the transformation of the cities and the consequences are explicated beginning from 1980s and how the parts of cities became the subject of the urban renewal projects is discussed. The poverty which has already come to existence is now deepened with the urban renewal implementations. Thence poverty, deprivation and social exclusion problems and the relations between them are examined. In order to overcome the poverty and social exclusion problems advanced proposals in the direction of developing urban politics by central and local governments.

Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren tamamlanmış olan kentsel yenileme uygulamaları yoksulluk ve toplumsal dışlanmayı beraberinde getirmiştir. Bu çalışma kapsamında kentsel yenileme uygulamalarının yoksulluk ve toplumsal dışlanma sorunlarını en aza indirgeyecek çözümler üretebilmesi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, 1980’li yıllardan itibaren kentlerde yaşanan dönüşümler ve sonuçları irdelenmiş, kent parçalarının neden kentsel yenilemenin konusu haline geldiği tartışılmıştır. Yenileme öncesi oluşan yoksulluğun tamamlanan kentsel yenileme çalışmalarıyla nasıl derinleştiğine dikkat çekmek için yoksulluk, yoksunluk ve toplumsal dışlanma kavramları ve birbirleri ile ilişkileri irdelenmiştir. Yoksulluk ve toplumsal dışlanma sorunlarının aşılmasında merkezi ve yerel yönetimlerce kentsel politikalar geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulurken bu politikaların öncelik/gerekliliklerinin altı çizilmiştir.

 • Akkar, Z.M., (2006). Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye. Planlama Dergisi, 2006/2, s. 29-38. Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Bauman, Z., (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. İstanbul: Sarmal Yayıncılık.
 • Bektaş, B., Yankaya, U., (2002). 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Bildiri Kitabı; Yoksulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama. 6-8 Kasım 2002. Kentsel Yoksulluk, Eşitsiz-lik ve Gerilimler (ss. 433-439). Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Bilsel, S.G., Polat, E., Çalışır, S., Hovardaoğlu, O., (2002). 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Kitabı: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama. 6-8 Kasım 2002. Kentsel Yoksulluk/Yoksunluğun Değişik Tanımları ve Boyutları Üzerine. (ss.193-197). Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Çukurçayır, M. A., (2002). 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Kitabı: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama. 6-8 Kasım 2002. Kentler ve Tutunamayanlar: Konya Örneğinde Kentsel Yoksulluk. (ss.405-413). Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Harvey, (2002). 20. Yüzyıl Kenti. Sınıfsal Yapı ve Mekansal Farklılaşma Kuramı (ss. 215-248). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kahraman, C., (1998). Kentsel Mekanın Sürekliliği/Süreksizliği ve Güvenlik İhtiyacı İlişkisi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İTÜ.
 • Kocabaş, A., (2006). Kentsel Dönüşüm (/Yenileş(tir)me): İngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, http://notoku.com/ailede-insan-kaynaklarinin-yonetiminde-motivasyon/ .
 • Maslow ve Alderfer'in Gereksinim Kuramları Arasındaki İlişki, http://www.e-motivasyon.net/Alderfer-in-E.R.G.-Kurami-Existence-Relatedness-Growth-Theory.html
 • Merey Enlil, Z., (2002). 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Bildiri Kitabı; Yoksulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama. 6-8 Kasım 2002. Yeni Zenginlerin Saklı Kentlerin-den Yeni Yoksulların Terk edilmiş Kentlerine 1980 Sonrası İstanbul’un Kültürel Peyzajı (ss. 425-431). Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Özbek Sönmez, E. İ., (2001). Yapısal Dönüşümler Sürecinde Toplumsal Dışlanmışlık-ların Oluşumu “İzmir Tarihi Kent Merkezi Geçiş Alanı Örneği”. Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir.
 • Özden, P. P., (2010). Kent Sosyolojisi Çalışmaları. Kentsel Yenilemenin Unutulan Öğesi: Toplumsal Yenilenme. (ss.267-308). İstanbul: Örgün Yayınevi.
 • Özer, P. S, Topaloğlu, T., (2008). Liderlik ve Motivasyon. Motivasyonda Kapsam Kuramları. http://www.tayfuntopaloglu.com/pdf/tayfun_topaloglu_motivasyonda_kapsam_kuramlari.pdf Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sapancalı, F., (2005). AB’nde Sosyal Dışlanma Sorunu ve Mücadele Yöntemleri. Ça-lışma ve Toplum, 2005/3, ss. 51-69.
 • Şengül, T., (2002). 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu Bildiri Kitabı; Yok-sulluk Kent Yoksulluğu ve Planlama. 6-8 Kasım 2002. Kentsel Yoksulluk ve Mekansal Ölçek Sorunu (ss. 45-52). Ankara: Şehir Plancıları Odası.
 • Türkün, A., (2012). 24. Yapı Yaşam Kongresi Bildiri Kitabı. 05-07 Nisan 2012. Kentsel Dönüşüm: Kentsel Ayrışmanın Son Aşaması (ss. 279-285). Bursa: Mimarlar Odası Bursa Şubesi.
 • Türkün, A., (2014). Mülk, Mahal, İnsan – İstanbul’da Kentsel Dönüşüm. Kentsel Ay-rışmanın Son Aşaması Olarak Kentsel Dönüşüm.(ss. 4-15)
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Pınar Engincan (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2015

Bibtex @review { idealkent418966, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {107 - 122}, doi = {}, title = {Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma}, key = {cite}, author = {Engincan, Pınar} }
APA Engincan, P . (2015). Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma. İDEALKENT , 6 (16) , 107-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418966
MLA Engincan, P . "Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma". İDEALKENT 6 (2015 ): 107-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36784/418966>
Chicago Engincan, P . "Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma". İDEALKENT 6 (2015 ): 107-122
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma AU - Pınar Engincan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 122 VL - 6 IS - 16 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma %A Pınar Engincan %T Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma %D 2015 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 6 %N 16 %R %U
ISNAD Engincan, Pınar . "Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma". İDEALKENT 6 / 16 (May 2015): 107-122 .
AMA Engincan P . Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma. İDEALKENT. 2015; 6(16): 107-122.
Vancouver Engincan P . Kentsel Dönüşümün Sonuçları: Kent Yoksulluğu/Yoksunluğu ve Toplumsal Dışlanma. İDEALKENT. 2015; 6(16): 122-107.