Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 1 39
Article Submission - Return: 2 40
Article Submission - First Editor Assignment: 14 9
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 8 69
Non peer review: 0 0
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 3 55
Non peer review: 0 0
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 8 75
Non Peer Review: 0 0
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 3 62
Non Peer Review: 0 0

Derginin Türkçe Tam Adı: Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Derginin İngilizce Tam Adı: Iğdır University Journal of Economics and Administrative Sciences

Derginin Kısaltılmış Adı: Iğdır İİBF Dergisi

T.C. Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  (Iğdır İİBF Dergisi) yılda iki kez (haziran ve aralık aylarında), Türkçe ve İngilizce yayınlanan uluslararası, hakemli ve süreli bir dergidir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Dergide yer alan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.