Year 2015, Volume 10 , Issue 4, Pages 28 - 44 2015-10-15

AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Zehra Nuray NİŞANCI [1] , Abdullah OĞRAK [2] , Nezih Metin ÖZMUTAF [3]


Girişimciler, bir işle ilgili girişimi organize eden, yürüten ve bu süreç içerisinde riski üstlenen bireyler olarak bilinirler. Girişimcilerin sahip oldukları niteliklerin, bireysel ve örgütsel başarıyı etkileme potansiyelinde olduğu söylenebilir. Birçok küçük işletme uzmanına

göre, bir işletmenin/girişimin başarılı ya da başarısız olmasının en önemli nedeni girişimcidir. Buradan hareketle gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı, Amerika’da yaşayan Türk kökenli girişimcilerin girişimcilik nitelikleri kapsamında algılarının belirlenmesidir. Bu konuda hazırlanan anket formu 2013 Aralık 2014 Mart dönemi içerisinde Pittsburgh’da gıda sektöründe yer alan 30 Türk kökenli girişimciye uygulanmıştır. Girişimcilerin, her bir faktörü (“yönetsel algı”, “işe yönelik algı” ve “temel girişimcilik algısı”) girişimcilik niteliği olarak önemli bulduğu belirlenmiştir. “Yönetsel algı” ve “işe yönelik algı” faktörleri arasında orta düzeyde önemli bir ilişkisellik görülmüştür. Erkek girişimciler “yönetsel algı” faktörüne kadın girişimcilere göre daha fazla önem vermektedirler.

Girişimci, girişimcilik, girişimcilik nitelikleri
  • Aidis, Ruta (2003), “Entrepreneurship and Economic Transition”, Tinbergen Institute Disccussion Paper, Amsterdam.
  • Akdemir, Ali (2012), İşletmeciliğin Temel Bilgileri; 2.Baskı, Ekin.
  • Barringer, Bruce R.; Ireland, R.Duane(2012), Entrepreneurship, Pearson
  • Baycan Levent,T.; Kundak,S.(2006), “İsviçre’nin Girişimci Türkleri”, Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Manas Üniversitesi Bildiri Kitabı, Bişkek, s.405-418.
  • Baysal, A.C.;Tekarslan, E.(1996), İşletmeciler İçin Davranış Bilimleri, 1996
  • Berber, Aykut (2000), “Girişimci ile Yönetici Profilinin Karşılaştırılması ve Girişimcilikten Yöneticiliğe Geçiş Süreci”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, İstanbul, s.23.
Journal Section Issue
Authors

Author: Zehra Nuray NİŞANCI

Author: Abdullah OĞRAK

Author: Nezih Metin ÖZMUTAF

Dates

Publication Date : October 15, 2015

Bibtex @research article { iibfdkastamonu317949, journal = {Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-6012}, address = {}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {28 - 44}, doi = {}, title = {AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Nişancı, Zehra Nuray and Oğrak, Abdullah and Özmutaf, Nezih Metin} }
APA Nişancı, Z , Oğrak, A , Özmutaf, N . (2015). AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (4) , 28-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317949
MLA Nişancı, Z , Oğrak, A , Özmutaf, N . "AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA" . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 28-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/29619/317949>
Chicago Nişancı, Z , Oğrak, A , Özmutaf, N . "AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2015 ): 28-44
RIS TY - JOUR T1 - AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Zehra Nuray Nişancı , Abdullah Oğrak , Nezih Metin Özmutaf Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 44 VL - 10 IS - 4 SN - -2147-6012 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Zehra Nuray Nişancı , Abdullah Oğrak , Nezih Metin Özmutaf %T AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2147-6012 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Nişancı, Zehra Nuray , Oğrak, Abdullah , Özmutaf, Nezih Metin . "AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 4 (October 2015): 28-44 .
AMA Nişancı Z , Oğrak A , Özmutaf N . AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 28-44.
Vancouver Nişancı Z , Oğrak A , Özmutaf N . AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 10(4): 28-44.
IEEE Z. Nişancı , A. Oğrak and N. Özmutaf , "AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA", Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 4, pp. 28-44, Oct. 2015