Articles


Z. NİŞANCI, J. DEMİRÖREN
The Effects of Behavior-Oriented Safety Practices on Occupational Safety Culture, Journal of Yaşar University, (2020)
Z. NİŞANCI, H. AKPINAR
BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ KAPSAMINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ ARACILIĞIYLA PERSONEL SINIFLANDIRMA, International Journal of Management and Administration, (2019)
Z. NİŞANCI, Y. ÖZDOĞAN, F. BÖLÜKTEPE
A RESEARCH ABOUT CONSUMERS’EATING OUT REASONS IN THE PROVINCE OF IZMIR, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
Z. NİŞANCI, M. İŞKARA
FACTORS AFFECTING THE PREFERENCE FOR THE FINANCIAL CONSULTANCY PROFESSION: THE CASE OF İZMİR, Bulletin of Accounting and Finance Reviews, (2018)
Z. NİŞANCI, E. MAYATÜRK AKYOL, N. ÖZMUTAF
Farklılıklar Kapsamında Davranış Tarzları Ve Bireysel Performans: Beyaz Ve Mavi Yakalı Çalışan Perspektifi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
L. KIDAK, Z. NİŞANCI, S. BURMAOĞLU
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü: Kamu Hastanesi Örneği(Quality Measurement In Health Services: A Public Hospital Case), Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
Z. NİŞANCI, A. OĞRAK, N. ÖZMUTAF
AMERİKA’DA YAŞAYAN TÜRK KÖKENLİ GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞİMCİLİK NİTELİKLERİ KAPSAMINDA ALGILARI:PITTSBURGH GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
F. KALAY, A. OĞRAK, Z. NİŞANCI
Mobbing, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Uygulama, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2014)