Individual and Society Journal of Social Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir. Individual and Society Journal of Social Science

ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |
Cover Image


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası katılımlı, hakemli, disiplinlerarası akademik bir dergidir.

Dergi’nin amacı tarih, edebiyat, felsefe, ilahiyat, kamu ve sosyal bilimlerin ilgili diğer alanlarında özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.