Individual and Society Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.
Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak çalışmalara da açıktır.
Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ile ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir.

Dergi Sobiad, Acarindex ve İSNAD tarafından taranmaktadır.

Individual and Society Journal of Social Science

ISSN 2146-4634 | e-ISSN 2148-2071 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM |
Cover Image


Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında(kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.
Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak çalışmalara da açıktır.
Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ile ilgili alanlarda çıkan temel kitapların değerlendirmelerine yer verilecektir.

Dergi Sobiad, Acarindex ve İSNAD tarafından taranmaktadır.

Volume 10 - Issue 1 - Jun 28, 2020
 1. OSMANLI’NIN BİSİKLETLE TANIŞMASI VE OSMANLI’DA BİSİKLETİN KULLANIM ALANLARI
  Pages 5 - 26
  Üllkü YANCI
 2. 1840-1850 TARİHLERİNİ KAPSAYAN BALIKESİR VE BİGADİÇ KAZASI CİZYE DEFTERLERİNİN TANITIMI VE TAHLİLİ
  Pages 27 - 42
  Kazım KARTAL
 3. KÜBA DEVRİMİ VE DEVRİMİN TÜRK BASININA YANSIMASI: MİLLİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ
  Pages 43 - 66
  Mehmet KOCA
 4. XVII. YÜZYILDA ANKARA HACI DOĞAN MAHALLESİNDE BULUNAN SİVİL VE DİNİ YAPILAR
  Pages 67 - 87
  Fatma ERKAYA TOPCU
 5. RUSYA FEDERASYONU DEVLET BAŞKANI VİLADİMİR PUTİN’İN HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM UYGULAMALARI
  Pages 89 - 104
  Osman AĞIR
 6. HEGEL’İN HRİSTİYAN-CERMEN İLKESİ: İLAHİLİK-BEŞERİLİK BİRLİĞİ
  Pages 105 - 112
  Ceyhan IŞIK
 7. ANTİK YUNAN MİTOSLARI: KAHRAMAN TANRILARDAN TANRISAL KAHRAMANLARA
  Pages 113 - 127
  Mehmet Ali YILDIZ
 8. SALGIN HASTALIK DÖNEMİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN BİREYLERİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 129 - 156
  Eser KARAL , Berna Gül BİÇER
 9. TÜRKİYE’DE SAĞLIK POLİTİKALARININ DÖNÜŞÜMÜ
  Pages 157 - 184
  Özgür ALTINDAĞ , Ahmet YILDIZ
 10. TÜKETİMCİLİK KARŞITI KÜRESEL İNSİYATİF VE MANİFESTOLAR: GEREKLER, GEREKÇELER, GERÇEKLİKLER
  Pages 185 - 205
  Sertaç Timur DEMİR
 11. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTAPLARINDA KÜLTÜR AKTARIMI İLE METİN VE GÖRSEL BÜTÜNLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 207 - 229
  Ezra ÖZENÇ
 12. BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNDE ZALİMHAN YAQUB’UN ŞİİRLERİNDE “KARABAĞ” TEMASI
  Pages 231 - 251
  Merziyye NECEFOVA