ISSN: 2146-4634
e-ISSN: 2148-2071
Founded: 2011
Publisher: Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi: BİLSAM
Cover Image

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan kör hakemlik sisteminin uygulandığı hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir. Dergi'nin amacı sosyal bilimlerin bütün alanlarında (kamu, hukuk, edebiyat, felsefe ve ilgili diğer alanlar) özgün çalışmaları yayımlamak ve bu alanlardaki disiplinler arası çalışmaları özel sayılarla teşvik etmektir.
Dergi, bu alanlardaki kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı çalışmaların yanı sıra sosyal bilimler alanına yeni bakış sağlayacak çalışmalara da açıktır.
Derginin kitap eleştirisi bölümünde sosyal bilimler ile ilgili alanlarda yayımlanan temel kitapların değerlendirmelerine yer vermektedir.


Birey ve Toplum Dergisi SOBİAD, ACARİNDEX ve Eurasian Scienttific Journal Indeks tarafından taranmaktadır.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.