ISSN: 2630-600X
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Van Yuzuncu Yıl University
Cover Image
       

Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi (VASAD), yılda iki sayı yayımlanan (Haziran ve Aralık), bilimsel, ulusal hakemli bir dergidir. VASAD’ta Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Güzel Sanatlar ve İlahiyat Fakültelerindeki bölümleri kapsayan özgün bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır.
VASAD’a makale göndermek isteyen yazarların https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvasad adresine makalelerini yüklemeleri gerekmektedir. Sistemde yazara/yazarlara ve makaleye ait bilgilere eksiksiz yer verilmelidir. Ancak makale sistem üzerinden hakemlere gönderildiği için sisteme yüklenen makalenin word dosyasında yazarın/yazarların kimliğini belli eden bilgiler bulunmamalıdır. Makalenin hakem süreci tamamlandıktan sonra yazarla/yazarlarla ilgili bilgiler sistemden alınarak makaleye eklenecektir.
Makalenin DergiPark üzerinden gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir ve yazının değerlendirme süreci başlatılır.
En az iki hakemden “olur” alan makaleler VASAD’ta yayımlanır.

2021 - Issue: 7

Research Article

Kars Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Bir Grup Sikke