Year 2018, Volume 3 , Issue 6, Pages 255 - 272 2018-06-30

TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ
"HUMAN GOVERNANCE" IN LOCAL GOVERNMENTS AND SOCIAL EQUALITY UNITS IN TURKEY

Duru Şahyar Akdemir [1]


Yönetişim son dönemlerde özellikle kamu yönetimi alanında en popüler çalışma alanlarından biri olarak karşımızdadır. Yönetişim, iyi yönetişim ve demokratik yönetişim konuları ile bu kapsamda geliştirilen başarılı yerel uygulamalar hakkında oldukça önemli çalışmalar literatüre kazandırılmış durumdayken “insani yönetişim” konusu ise üzerinde çok fazla durulmayan konulardan biridir. İnsani yönetişim, iyi ekonomik yönetişimin, iyi siyasi yönetişimin ve iyi sivil yönetişimin bir araya gelmesi olarak karşımıza çıkmakta ve kamu yönetiminin bir takım yenilikçi yöntemler aracılığı ile insancıllaştırılması olarak kabul edilmektedir.

Toplumsal Eşitlik Birimleri ise yerelde toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele etmek amacıyla oluşturmuş birimlerdir.

Çalışmada insani yönetişim ile ilgili kavramsal açıklamalara değinilerek, bu çerçeveden hareketle toplumsal eşitlik birimleri değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Çalışmanın temel amacı toplumsal eşitlik birimleri ve insani yönetişim kavramına dikkat çekmek ve bu konuda literatüre katkı sağlamaktır.

Governance has recently been one of the most popular areas of study, especially in the field of public administration. There are important studies with governance, good governance and democratic governance issues. However, "humane governance" is one of the issues that are not emphasized much. Humane governance has three dimensions. These are good economic governance, good political governance and good civil governance. Humane governance is regarded as humanization of public administration through a number of innovative methods.

Social Equality Units are the units that have been created in order to combat gender-based discrimination locally.

In this study, the conceptual explanations related to humane governance will be mentioned. Then Social Equality Units will be assessed through humane governance approach. The main aim of the study is to draw attention to the Social Equality Units in Turkey, the concept of humanitarian governance and to contribute to the literature in this regard.

 • Agenda 21.https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
 • Arar, Asım. “Yerel Gündem 21”.http://www.mfa.gov.tr/yerel-gundem-21.tr.mfa
 • Beşiktaş Belediyesi Eşitlik Birimihttp://www.besiktas.bel.tr/Sayfa/7338/esitlik-birimi, Erişim tarihi: 02.02.2018
 • Brown, Mark Malloch (2003). “Democratic Governance: Toward a Framework for Sustainable Peace”, Global Governance 9: 141-146.
 • Canıkalp, Ebru ve Ünlükaptan, İlter (2015). “Hiyerarşik Düzenden Heterarşik Düzene: Yönetişim Kavramı ve Yönetişim Teorileri”, TİSK AKADEMİ 2015/11: 250-270.
 • CEMR, 2005, The Town For Equality.http://www.ccre.org/docs/T_599_26_3524.pdf, erişim tarihi: 04.01.2018)
 • Çukurçayır, M. Akif ve Eroğlu, H. Tuğba (2012). “Yönetişim Yaklaşımı ve Türkiye’de Kent Konseyleri”, (Ed.) Genç, Fatma Neval, Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Ekin Yayınları, Bursa.
 • Eryılmaz, Bilal (2016). Kamu Yönetimi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Emrealp, Sadun (2005). Yerel Gündem 21 El Kitabı, IULA-EMME (UCLG-MEWA) Yayınları, İstanbul.
 • Eşitlik Birimleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi, 2016.http://www.kadikoyakademi.org/wp-content/uploads/2016/04/Sisli-Belediyesi-Esitlik-Birimleri-Calistayi-Sonuc-Bildirgesi.pdf
 • Genelge 2010/10, Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları.http://www.kadindostukentler.com/content/docs/genelge-2010-10-kadinlarin-ve-kiz-cocuklarinin-insan-haklari.pdf
 • Göymen, Korel (2000). “Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yönetişim: Gereksineler, Önermeler, Yönelimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 9/2 Nisan 2000: 3-13.
 • Graham, John vd. (2003). “Principles for Good Governance in the 21st Century”. Institute On Governance, Policy Brief No.15.
 • Inclusive and Democratic Governance.http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/ourwork/democraticgovernance/overview.html, erişim tarihi:12.12.2017)
 • Kadın Dostu Kentlerhttp://www.kadindostukentler.com/kdk-kadin-dostu-kent.php
 • Kadın Dostu Kentler proje hakkındahttp://www.kadindostukentler.com/proje.php, erişim tarihi: 14.12.2017.
 • Kadıköy Belediyesi, Eşitlik Birimi.http://www.kadikoy.bel.tr/genel/esitlik-birimi, erişim tarihi: 02.02.2018.
 • Kavruk, Hikmet (2013). “Yönetişim”. (Ed.) İspir, Eyyup, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Khan, Adil (2005). “Engagaed Governance: A Strategy for Mainstreaming Citizens into the Public Policy Processes”. New York: United Nations.https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/ELibrary%20Archives/2005%20Engaged%20Governance_A%20Strategy%20for%20Mainstreaming%20Citizens%20in%20the%20Public%20Policy%20Processes.pdf
 • Landman, Todd (2009). Concepts Matter: Delineating Democracy, Governance and Human Rights. Stockholm: International IDEA.
 • Mahbub ul Haq Human Development Centre (1999). Human Development in South Asia 1999. Karachi: Oxford University Press.
 • Nasahsh, Hyam (2010). “Towards Human Governance in Public Administration Through Quality of Education”. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan039663.pdf
 • Nilüfer Belediyesi, Toplumsal Eşitlik Merkezi.http://www.nilufer.bel.tr/niluferbelediyesi379toplumsal_esitlik_merkezi#PopupGoster[popup]/0/, erişim tarihi: 08.01.2018)
 • Okçu, Murat (2012). “Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim”, (Ed.) Genç, Fatma Neval, Yönetişim ve Yönetim Ekseninde Kamu Yönetimi, Ekin Yayınları, Bursa.
 • OSCE, 2010, Mechanisms For Achieving Gender Equality At The Local Level.http://www.osce.org/serbia/81308
 • Palabıyık, Hamit (2004). “Yönetimden Yönetişime Geçiş ve Ötesi İçin Kavramsal Açıklamalar”, Amme İdaresi Dergisi, 37/1:63-85.
 • Parr, Sakiko Fukuda ve Ponzio, Richard (2002). “Governance: Past, Present, Future Setting the governance agenda for the Millenium Declaration”. Draft paper for Fourth Global Forum: Dialogue and Partnerships for the Promotion of Democracy and Development.
 • Rhodes, R. A. W. (1996). “The New Governance: Governing without Government”, Political Studies, XLIV: 652-667.
 • Sözen, Süleyman (2014). Demokratik Yönetişim ve Poliste Hesap Verebilirlik, Adalet Yayınları, Ankara.
 • Storlazzi, Alessandra (2009). “Ethical Management and Leadership- Is an Ethical Perspective a Necessary Component of Good Management and Organizational Leadership?”, (Ed.) Cox II, Raymond W. I, Ethics and İntegrity in Public Administration-Concepts and Cases, M.E.Sharpe, New York.
 • Sub-Saharan Africa, From Crisis to Sustainable Growth,1989.http://documents.worldbank.org/curated/en/498241468742846138/pdf/multi0page.pdf
 • TUSEV, 2015-2016, Yerel Yönetimlerde Eşitlik Birimleri: Şişli Belediyesi Örneği.http://www.tusev.org.tr/usrfiles/images/belgeler/Yerel_Yonetimlerde_Esitlik_Birimleri-Sisli_Belediyesi_Ornegi.pdf
 • UNDP, 2008, A Guide to UNDP Democtatic Governance Practicehttp://content-ext.undp.org/aplaws_publications/2551865/DG_FinalMaster2-small.pdf
 • UNESCAP, What is Good Governance.https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2374-9770
Author: Duru Şahyar Akdemir (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @conference paper { ijar396757, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {255 - 272}, doi = {}, title = {TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ}, key = {cite}, author = {Şahyar Akdemir, Duru} }
APA Şahyar Akdemir, D . (2018). TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 255-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/396757
MLA Şahyar Akdemir, D . "TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 255-272 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijar/issue/38351/396757>
Chicago Şahyar Akdemir, D . "TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 (2018 ): 255-272
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ AU - Duru Şahyar Akdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 272 VL - 3 IS - 6 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ %A Duru Şahyar Akdemir %T TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ %D 2018 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Şahyar Akdemir, Duru . "TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 3 / 6 (June 2018): 255-272 .
AMA Şahyar Akdemir D . TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2018; 3(6): 255-272.
Vancouver Şahyar Akdemir D . TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE YERELDE “İNSANİ” YÖNETİŞİM VE TOPLUMSAL EŞİTLİK BİRİMLERİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2018; 3(6): 272-255.