Issue: 9, 12/31/22

Year: 2022

ilahiyat Dergisi, ilahiyat alanında hazırlanmış yayınları okuyucularla buluşturmayı amaçlayan ulusal hakemli bir dergidir. dergide, tüm İlahiyat branşlarının akademik çalışmaları yayınlanabilir.

ilahiyat Dergisi’nde;

a) Dinî ilimlerin temel problemlerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren araştırma makalelerine,

b) Belirli bir konuda yayınlanmış araştırmaları birleştirerek ve karşılaştırarak okuyucuyu o konudaki gelişmeler hakkında aydınlatmayı amaçlayan derleme makalelere,

c) (Bilgileri açıkça belirtilmek kaydıyla) Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ve yayınlanmamış/yayınlanmayacak bildirilere,

d) Kitap kritiklerine,

e) Sempozyum değerlendirmelerine yer verilir.


Dergimiz yazım kuralları olarak İSNAD Atıf sisteminin 2. versiyonu kullanmaktadır. Yazım kurallarının yazılı olduğu belgeye ulaşmak için lütfen burayı tıklayınız.

Dergimize gönderilecek yazıların daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Dergimize gönderilen yazılar, hakemlere gönderilmeden evvel intihal taraması yapan programlardan geçirilir. İntihal oranı %25’den fazla olan yayınlar hakemlere gönderilmeksizin reddedilir.

İlahiyat İlmî Dergi her senenin Haziran ve Aralık aylarında birer sayı olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Derginin yazım dili Türkçedir. Bununla birlikte İngilizce ve Arapça yayınlara da yer verilmektedir.

İlahiyat dergisi makale yayını için hiçbir ad altında yayın ücreti İSTEMEMEKTEDİR.