International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss
Cover Image


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

Volume 5 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Yoga İnanç Ölçeği(YİÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1 - 14
  Didem Tetik Küçükelçi
 2. Kurum İçi İletişim Stratejileri Bağlamında Oyunlaştırma Kullanımı: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
  Pages 15 - 47
  Çiğdem Özkan, Hatun Boztepe Taşkıran
 3. Medya Okuryazarlığının Toplumsal Karşılığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Elazığ İli Özelinde Akademisyenler İle Vatandaşlar Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz)Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Elazığ İli Özelinde Akademisyenler İle Vatandaşlar Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz)
  Pages 48 - 72
  Merve Barut, Mustafa Yağbasan
 4. Ulus Devletin Güvenlik Krizi Bağlamında Gramsci’nin Etnik Milliyetçi Köklerinin Radikal Demokrasi ve Medyadaki İzleri
  Pages 73 - 95
  Zeliha OÇAK
 5. Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü
  Pages 96 - 119
  Aslı Yurdigül, Ayşe Nur Yılmaz
 6. Sosyal Medya’da Dijital Yemek Kültürü
  Pages 120 - 136
  Ayşegül Elif Çaycı
 7. Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme
  Pages 137 - 158
  Erdem Varol, Merve Çelik Varol
 8. Popüler Kültür Ürünü Olarak Evlilik Programları
  Pages 159 - 181
  Emre Eroğlu, Enderhan Karakoç
 9. Özel Günlerde Lüks Tüketim Ürünlerinin Bannerlardaki Sunumu: 14 Şubat Sevgililer Günü Pırlanta Reklamları
  Pages 182 - 210
  İHSAN EKEN, BAŞAK GEZMEN
 10. Optimization of Spirituality and Akhlaq of Islamic Youth through Da'wah Billisan Da'i
  Pages 211 - 222
  Yunidar Cut Mutia Yanti
 11. Geleneksel Çin Müzik Kültüründe Si-Zhy Kavramı
  Pages 223 - 236
  Rauf Kerimov
 12. Cinsiyet Ayrımcılığı Bağlamında Yazılı Basında Haber Seçimlerinin İncelenmesi
  Pages 237 - 256
  Nur Esra Atmaca
 13. Inventorying Intangible Cultural Heritages of the Ethiopian Somali People & Assessing their Values
  Pages 257 - 268
  Seyoum Merga
 14. Kore Savaşı’na Belgesel Film Yoluyla Bakış: “Mümtaz Birlik”
  Pages 269 - 290
  Abdulhamit Avşar
 15. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Orta Asya Ülkeleri Örneği
  Pages 291 - 307
  Aziza Syzdykova
 16. The Evaluation of Social Media within the Context of the Silencing System
  Pages 308 - 322
  Kübra Erden
 17. Syrians in Turkey: a Review of Literature
  Pages 323 - 336
  Ayşegül Akdemir
 18. The Europeanization of social science research: the relation between policy research and migration policies in Italy in the late 1990s early 2000s.
  Pages 337 - 356
  Marco Boschele
 19. Turkish Emotion Word ‘sıkılmak’ And Equivalents in Korean
  Pages 357 - 369
  DURSUN ESSIZ
 20. Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Dini Yönelimleri ile Değer Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Pages 370 - 390
  Oktay KIZAR
 21. Bir Fırsat Ortamı Olan İnternet Üzerinden Etkili Bir Alternatif Medyayı Oluşturmak ve İlgili Sorunlar
  Pages 391 - 401
  Abdulkadir Büyükbingöl