International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Cover Image


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

Volume 6 - Issue 1 - Jun 25, 2020
 1. CYBER AGGRESSION: Impact, Awareness & Protection
  Pages 30 - 37
  Adeel Nazir AHMAD , Nazir AHMAD
 2. Sinematografik Düşünce İmgesinin Tarihi
  Pages 178 - 190
  İkbal BOZKURT AVCI , Enderhan KARAKOÇ
 3. Bilimsel Bilginin Üretim Sürecinde Bilim İnsanı ve İhtilafların Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 438 - 451
  Bilimser Yağmur DEMİREL
 4. Bilginin İslamileşmesi Projesi; Öncüler, Yorumlar ve Çıktılar
  Pages 1 - 8
  Metin ZENGIN
 5. Psikanaliz ve Edebiyat: İki Terapist Yoldaş
  Pages 9 - 16
  Özlem ÖZEN
 6. Batı Dışı Modernlik Bağlamında Türk ve Rus Edebiyatında Modernleşme Eleştirisi
  Pages 17 - 29
  Derya GÜLLÜK
 7. Özel ve Gönüllü Kuruluşlar Bağlamında “Halkla İlişkiler” Meslek Algısı: İş İlanları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 38 - 51
  İhsan TÜRKAL , Raci TAŞCIOĞLU
 8. Finansal Gelişme Politik İstikrara Destek Olur mu? Kırılgan Beşli Ülkelerinden Örnekler
  Pages 52 - 59
  Halil Oğuzhan ERGÜR , Yavuz ÖZEK
 9. Yerel Yönetimlerde Orta ve Üst Düzey Yöneticilerin Performans Değerlendirme Yöntemlerine Dair Nitel Bir Araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 60 - 69
  Demokaan DEMİREL
 10. Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizilerinde İdeolojinin Sunumu
  Pages 70 - 91
  Sena Hümeyra TARHAN , Enderhan KARAKOÇ
 11. Basının Propaganda Amaçlı Kullanılması; Azerbaycan Millî Mücadelesi ve Muhaceret Basını
  Pages 92 - 103
  Mustafa İNCE
 12. Kadına Şiddetin Haberlerde Sunumu: Emine Bulut Örneği
  Pages 104 - 123
  Fatma NİSAN , Işık TUNCEL
 13. Mesut Özil’in Uygur Türkleriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımının Ardından Çıkan Haberlerin Söylem Analizi
  Pages 124 - 151
  Eylem ŞENTÜRK KARA , Fatma NİSAN
 14. Televizyonda Yayınlanan İnternet Seriyalleri Üzerine Bir İnceleme: Fi Örneği
  Pages 152 - 177
  Ahmet Nafiz KAVİ , Onur AKYOL
 15. Dijital Çağın Mizahi Anlatım Türü Capslerle Sağlık Konulu Mesajların Yayılımı
  Pages 191 - 207
  Emine SAHİN , Özlem DUĞAN
 16. Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi
  Pages 208 - 224
  Abdulvahap KARTAL , Erdem TATLI
 17. İslâm Kelimesinin Semantik Analizi
  Pages 225 - 249
  Büşra REFAS TURKMEN , Mutlu TÜRKMEN
 18. İç Güvenlik Yönetiminde Halkla İlişkiler Perspektifinden Genel Kolluk Uygulamaları ve İkna
  Pages 250 - 261
  Sefer DARICI , Emrah AKÇAY
 19. Türk Basınında Dağıtım Sorunları: 1983-2020 Mukayesesi
  Pages 262 - 268
  Emre YÜKSEL
 20. Kandinsky’nin Biyomorfik Soyutlamaları
  Pages 269 - 279
  Ayşe SEZER
 21. Sosyal Pazarlama Bağlamında Covid-19 Salgını Sürecinde GSM Operatörlerinin Youtube Reklamlarının Analizi
  Pages 280 - 299
  Gamze YETKİN CILIZOĞLU , Zeynep DONDURUCU , Aysel ÇETİNKAYA
 22. Albert Camus’nün Varoluşçuluk, Yabancılaşma ve Absürd Kavramlarının Jean-Paul Sartre Özelinde Sinema Anlatıları Üzerinden Okunması
  Pages 300 - 313
  Selim BEYAZYÜZ
 23. Spor Kulüplerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajı ve Marka İmajına Etkisi: Beşiktaş Taraftarı Üzerinde Ampirik Araştırma
  Pages 314 - 328
  Zafer ANŞİN , Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
 24. Zaman ve Mekân Bağlamında Bir Zamanlar Anadolu’da Filmini Bahtin’in “Kronotop” Kavramıyla Okumak
  Pages 329 - 341
  Mehmet Sefa DOĞRU
 25. ABD'nin Küresel Hegemonik Üstünlüğünde Ticaret Savaşlarının Araçsallaştırılması
  Pages 342 - 355
  Şahin ÇAYLI , Veysel BABAHANOĞLU
 26. Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
  Pages 356 - 366
  Benan GÖK , Ali COŞKUN
 27. Sanatta Beğeninin Göreceliği ve Ölçütü
  Pages 367 - 374
  Haydar BALSEÇEN
 28. Görme Engelli Kullanıcıların Mobil Erişebilirliği: Kullanılabilirlik Yaklaşımı ile Sosyal Medya Uygulamalarının Analizi
  Pages 375 - 391
  İ̇hsan EKEN
 29. The Adaptation and Validation of Sport Multidimensional Perfectionism Scale-2 for Turkish Athletes
  Pages 392 - 401
  Özge ERCAN , Alper Cavit KABAKÇI
 30. A Study On Painting And Jewelry; Jewels Inspired By The Works Of Turkish Painters
  Pages 402 - 419
  Çimen BAYBURTLU , Vildan ERTÜRK , Leyla ULUSMAN
 31. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Kadın Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması
  Pages 420 - 427
  İ̇limdar YALÇIN , Mine TURGUT , Atalay GACAR , Fehmi ÇALIK
 32. Performans Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Pages 428 - 437
  Ayşe DEMİR , Kürşad SERTBAŞ , Kenan SİVRİKAYA