International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Cover Image


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

Volume 5 - Issue 2 - Dec 27, 2019
 1. Türkiye’nin Ülke Markasının İnşası Sürecinde Kamu Diplomasisi Ekseninde Sporun Rolü
  Pages 403 - 433
  Oğuz GÖKSU
 2. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlik
  Pages 434 - 447
  Ayşe Ceyda İlgaz BÜYÜKBAYKAL , Gülden TEMEL
 3. Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Dijital Oyunlar: Playerunknown’s Battlegrounds (Pubg) Oyunu Örneği
  Pages 448 - 465
  Mehmet Emre GÜL
 4. Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya Ve Sanal Göç İlişkisi
  Pages 466 - 490
  Semra AĞAÇ SUCU , Uğur GÜNDÜZ
 5. Alman ve Türk Basınında Milliyetçilik: Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’ndan Ayrılmasının Ardından Yayımlanan Haberlere Yönelik Söylem Analizi
  Pages 491 - 507
  Büsra Fadim SARİKAYA
 6. Televizyon Haberlerinde Nesnellik ve Magazinleşme Dikotomisi Kıskacındaki Haber Paradoksallığına Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı (Fırat Üniversitesi Örneği)
  Pages 508 - 529
  Mustafa YAĞBASAN , Nesrin Leman TORUN
 7. Zeytin Dalı Harekâtı’nda Kullanılan Yerli Silahların Medyada Yer Alış Biçimi
  Pages 530 - 546
  Mesut İRİS
 8. “Barış Dili” Temelinde Gazetecilik
  Pages 547 - 557
  Gülsün BOZKURT
 9. Gençlerin Türkiye’de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik Tutumları Ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi
  Pages 558 - 599
  Mihalis KUYUCU
 10. İklim Krizinin Mitolojisi
  Pages 600 - 609
  Sibel CENGİZ
 11. Haricilik ve Anarşizmin Toplum ve Siyaset Felsefelerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 610 - 637
  Adem ÇAYLAK , Huzeyfe PINARBAŞI
 12. Sivas İmranlılı Ozan İsa Koç Türkülerinin Derlenmesi
  Pages 638 - 655
  Uğur KAYAPINAR , Özlem ÖZALTUNOĞLU
 13. Raci Alkır’ın Hayatı Sanatı Ve Trt Repertuarında Kayıtlı Türkülerinin Ezgisel Analizi
  Pages 656 - 682
  Ahmet Selçuk BAYBURTLU
 14. Tüketim Toplumu Bağlamında Futbolun Endüstrileşmesi: 3 Büyük Takım Taraftarları Üzerinden İnceleme
  Pages 683 - 703
  Güven BÜYÜKBAYKAL , Meltem KAYA
 15. Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin Sosyalleşmelerine Yönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 704 - 716
  Serkan HACICAFEROĞLU , Handan SÜMER
 16. The Effects of Changes of Volleyball Official Game Rules on Sports Injuries: A Comparison between Pre-and Post-2016 Period at the Elite Level
  Pages 717 - 731
  Eren ULUÖZ