International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)
Submission Date
Start: January 15, 2021
End: June 12, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)

e-ISSN 2458-9381 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Cover Image


IntJCSS (e-ISSN: 2548-9381) is an International Refereed Scientific Journal published biannually (in June & December) and operates on Open Access conditions.

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) will cover various fields of social sciences including culture, sociology, psychology, fine arts, linguistics, literature, philosophy,  religious studies, sports sciences, business administration, management, history, etc.  As being a young association, but having a very ambitious team of academic staff, we really believe that this journal would attract intention from serious scholars working on different dimensions of social sciences.

We invite high-quality articles, review papers, case studies of theoretical, and empirical, conceptual, and experimental researches on cultural and social studies in a properly formatted file as per the author guidelines. We also promote researchers to use our open access articles in their researches and contribute to the development of our journal through their citations. You can also access to our journal using the website; www.intjcss.com 

IntJCSS is indexed and listed in Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline and also was submitted to many international indexing services for revision.  

Volume 6 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Melodramatik Anlatımda Cinsiyet Kimliği
  Pages 626 - 633
  Umut T. EĞİTİMCİ
 2. Journey of Coronavirus in Turkey
  Pages 675 - 680
  Fatma ETİ ASLAN, Tuğba TÜRKKAN
 3. Carl Gustav Jung: Kavramları, Kuramları ve Düşünce Yapısı Üzerine Bir İnceleme Carl Gustav Jung: A Study on His Concepts, Theories and Philosophy
  Pages 681 - 695
  Sevgi KAVUT
 4. Kalıtımsal Faktörlerin Müzik Yeteneğine Etkisi ve Müziksel Gelişim
  Pages 761 - 768
  Derya YAZICI
 5. 6-7 Eylül 1955 Olayları Işığında Türkiye’de Basın, Toplum ve Siyaset İlişkisi
  Pages 452 - 486
  Ayşe KAR, Uğur GÜNDÜZ
 6. Akıllı Kentin Bir Bileşeni Olarak Akıllı Ulaşım Uygulamalarının İncelenmesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 487 - 502
  Ramazan ŞENGÜL, Hande YÜKSEL ALTINTAŞ
 7. Basketbol Reklamları Üzerinden Spor Medyasında Cinsiyetçi Söylem ve Hegemonik Erkeklik Temsili
  Pages 503 - 517
  Emel Şerife AKCA, Selen Buse ŞAKAR
 8. ÇALIŞAN ANNELERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 518 - 530
  Rasim BABAHANOĞLU
 9. Siyasal Pazarlamada Adayların Marka Kişilik Boyutları
  Pages 531 - 551
  Dılvin ER, Polat CAN
 10. Olağanüstü olayların sosyal yaşam ve kültürlere etkisi; Covid-19 salgınının Türk kültürüne etkisi üzerine bir araştırma
  Pages 552 - 571
  Mustafa İNCE, Mesut YILMAZ
 11. E-Spor Kavramına Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Bibliometric Analysis of Researches for E-Sport
  Pages 572 - 583
  Necati Güven BÜYÜKBAYKAL, Burak İLİ
 12. Eş Seçiminde Öncelikler: Bilimsel Bir Araştırma
  Pages 584 - 596
  Rasim BABAHANOĞLU
 13. Dijital Ortamda Marka İmaj Transferi Ve İtibar Göstergeleri: Rolex-Roger Federer Örneği
  Pages 597 - 625
  Sevinç KOÇAK, Merve ÇELİK VAROL, Erdem VAROL
 14. Roma Filmi Örneğinde Eleştirel Söylem Analizi ve Kültürel Temsiller
  Pages 634 - 643
  Burçin KARABOLAT
 15. Showrooming ve Webrooming’i Kullanarak Ürün Ve Hizmet Talep Eden Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması: İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 644 - 655
  Murat TOKSARI, Elmas ERCAN
 16. Kurumsal Çekicilik Algısının Oluşumunda Sponsorluk Faaliyetlerinin Etkisi
  Pages 656 - 674
  Birgül ÜSTÜNBAŞ, Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
 17. Proje Tabanlı Öğrenme ve Yeni Medya Sanatı Çıkışlı Sanat Projesi
  Pages 696 - 708
  Aşkın BAHADIR
 18. Hastalığı Nedeniyle Evde Eğitim Verilen Öğrenciye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu
  Pages 709 - 716
  Esra TUĞRAL, Ali Fuat ERSOY
 19. Siyasal Krizlerde Dijital Platformların ve Söylemlerin Ortak Bilinç Oluşturmadaki Rolü
  Pages 717 - 729
  Mustafa YAĞBASAN, Taha YAYAN
 20. Elvân Çelebi'nin Şiirlerinde Dinî Duygu Temaları
  Pages 730 - 742
  Nevzat GENCER
 21. Kontrolsüz Marka İletişimi Unsuru Olarak Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E– Wom) ve Tüketici Değerlendirmelerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
  Pages 743 - 760
  Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
 22. Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Medya Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 769 - 788
  Fatma AVCI
 23. Refah Devletine Yönelik Birey Tutumları: Refah Devleti Politikaları Türkiye'de Sosyal Sermayeyi Etkiler mi?
  Pages 789 - 807
  Durmuş A. YÜKSEK
 24. Sinemada İktidar Olgusu Bağlamında Dogtooth Film Analizi
  Pages 808 - 815
  Gülizar ÖZTÜRK
 25. Heykelin Politik Bir İmgeye Dönüşümü: Harburg Anıtı Örneği
  Pages 816 - 826
  Caner ŞENGÜNALP
 26. Uluslararası Öğrencilerin Kimlik Performanslarında Modanın Sosyal Uyum ve Direniş Aracı Olarak Kullanımı: Kocaeli Üniversitesi Örneği
  Pages 827 - 840
  İdil SAYIMER, Süheyla BAYRAKTAR
Submission Date
Start: January 15, 2021
End: June 12, 2021