Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2017, Volume 18, Issue 2, 159 - 176, 17.08.2017
https://doi.org/10.17679/inuefd.302675

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Van Laar, Edwards ve Easton (2007) tarafından geliştirilmiş olan iş yaşam kalitesi ölçeğini eğitim kurumlarında kullanılmak üzere Türk dil ve kültürüne uyarlamaktır. Araştırma dört farklı çalışma grubuyla yürütülmüştür. Araştırmanın birinci çalışma grubunu 31 İngilizce öğretmeni (dil geçerliği), araştırmanın ikinci çalışma grubunu 50 öğretmen (madde toplam korelasyon ve iç tutarlılık katsayılarının incelenmesi), araştırmanın üçüncü çalışma grubunu 324 öğretmen (yapı geçerliği), araştırmanın dördüncü çalışma grubunu 118 öğretmen (test-tekrar test güvenirliği) oluşturmaktadır. Dilsel eşdeğerlik çalışmasında, ölçeğin İngilizce ve Türkçe formu arasındaki korelasyon katsayısı .77’dir. Ölçeğin Türkçe formunun pilot uygulamasında, ölçek maddelerinin madde toplam korelasyon değerlerinin .32 ile .84 arasında değiştiği, ölçeğin genelinin Cronbach Alfa katsayısının .95 olduğu görülmüştür. Ölçeğin 23 madde ve 6 faktörden oluşan yapısını doğrulamak amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin model uyumuna sahip olduğu (χ²/Sd = 402.6657/224 = 1.79; RMSEA = .05;  SRMR = .05;  CFI = .96;  NNFI = .95), ayrıca ölçeğin alt boyutlarına ilişkin faktör yüklerinin .33 ile .97 arasında değiştiği sonucu elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğinin incelenmesinde, ölçeğin alt boyutlarına ve geneline ilişkin test- tekrar test ve Cronbach Alfa katsayıları sırayla; iş ve kariyer memnuniyeti (.78; .73), genel iyi olma (.79; .81), işi kontrol edebilme (.89; .71), iş yaşamında stres (.70; .77), çalışma koşulları (.80; .80), aile-iş yaşamı dengesi (.91; .75), iş yaşam kalitesi genel (.93; .88). Bu bulgulara göre iş yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.

References

  • Abbasi, M., Samadzadeh, M. and Shahbazzadegan, B. (2011). Comparison of quality of life and family performance in satisfied and unsatisfied groups of staffs in industrial units of Ardabil province, Procedia-Social and Behavioural Sciences, 15, 1936-1941.

Turkish Adaptation of Work-Related Quality of Life Scale: Validity and Reliability Studies

Year 2017, Volume 18, Issue 2, 159 - 176, 17.08.2017
https://doi.org/10.17679/inuefd.302675

Abstract

The objective of the present is to adapt the work-related quality of life scale developed by Van Laar, Edwards and Easton (2007) to Turkish and educational organizations. The study was conducted with four different study groups. The first study group included 31 English teachers (language validity), the second study group included 50 teachers (item total correlation and internal consistency coefficient analysis), the third group of the study included 324 teachers (construct validity), and the fourth study group included 118 teachers (test-retest reliability). In the linguistic equivalence study, the correlation coefficient between English and Turkish forms of scale is .77. In the pilot scheme conducted for the Turkish form of the scale, it was observed that the scale item total correlation values varied between 0.32 and 0.84, and the Cronbach alpha internal consistency coefficient for the scale was .95. Confirmatory factor analysis, performed to confirm the construct of the 23 item and 6 factor scale (χ² / Sd = 402.6657 / 224 = 1.79; RMSEA = .05; SRMR = .05; CFI = .96; NNFI = .95), and the results demonstrated that the scale had model goodness of fit and sub-dimension factor loads varied between .33 and .97. In reliability studies, it was determined that the test-retest and Cronbach Alpha internal consistency coefficients for the whole scale and its sub-dimensions were found as follows; job and career satisfaction (0.78; 0.73), general well-being (.79; .81), control at work (.89; .71), stress at work (.70; .77), working conditions (.80; .80), home-work interface (.91; .75), work-related quality of life general (.93; .88). Based on these findings, it could be argued that the Turkish form of the work-related quality of life is valid and reliable.

References

  • Abbasi, M., Samadzadeh, M. and Shahbazzadegan, B. (2011). Comparison of quality of life and family performance in satisfied and unsatisfied groups of staffs in industrial units of Ardabil province, Procedia-Social and Behavioural Sciences, 15, 1936-1941.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin AKAR
Türkiye


Mehmet ÜSTÜNER

Publication Date August 17, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 18, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { inuefd302675, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {18}, number = {2}, pages = {159 - 176}, doi = {10.17679/inuefd.302675}, title = {İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması}, key = {cite}, author = {Akar, Hüseyin and Üstüner, Mehmet} }
APA Akar, H. & Üstüner, M. (2017). İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 159-176 . DOI: 10.17679/inuefd.302675
MLA Akar, H. , Üstüner, M. "İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 159-176 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/28844/302675>
Chicago Akar, H. , Üstüner, M. "İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 159-176
RIS TY - JOUR T1 - İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması AU - Hüseyin Akar , Mehmet Üstüner Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.302675 DO - 10.17679/inuefd.302675 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 176 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.302675 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.302675 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %A Hüseyin Akar , Mehmet Üstüner %T İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.302675 %U 10.17679/inuefd.302675
ISNAD Akar, Hüseyin , Üstüner, Mehmet . "İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (August 2017): 159-176 . https://doi.org/10.17679/inuefd.302675
AMA Akar H. , Üstüner M. İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. INUJFE. 2017; 18(2): 159-176.
Vancouver Akar H. , Üstüner M. İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 159-176.
IEEE H. Akar and M. Üstüner , "İş Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 159-176, Aug. 2017, doi:10.17679/inuefd.302675

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.