e-ISSN: 2822-4639
Founded: 2022
Publisher: İstanbul Technical University
Cover Image
 

Çevre İklim ve Sürdürülebilirlik

Uluslararası Su Birliği (International Water Association, IWA) Türkiye Temsilcisi Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK)
Arşivin Kullanımına Muvafakat İzin Veren

Hakkında
Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik Dergisi İTÜ tarafından 2005-2012 yılları arasında yayınlanan “İTÜ Dergisi-e/Su Kirlenmesi Kontrolü” isimli derginin devamı niteliğinde bir e-dergidir. Daha önce, 2005-2012 döneminde, Uluslararası Su Birliği’nin (International Water Association, IWA) Türkiye kolu olan Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi (SKATMK) bilimsel editörlük desteği ile yılda 3 sayı olarak yayınlanan Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, İTÜ Rektörlüğü’nün 2021 yılında aldığı yeni karar doğrultusunda; içeriği Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik konularını kapsamak üzere genişletilerek, 2022 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yeniden yayınlanmaya başlamıştır. Dergimizin yenilenen isim ve konularıyla, kaliteli Türkçe yayınlar için uygun bir ortam sağlayarak bilime ve mühendislik uygulamalarına katkı vermesi hedeflenmektedir.

Info

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                                                                                                                                           itu-logo.jpg

Creative Commons Lisansı