PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Öğrencilerin Kültürel ve Müzikal Profilleri ile Çalgı Öğretim Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma: Flüt Eğitimi Örneği

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Müzik, medeniyetin ilerleyişiyle beraber insan yaşamını en çok etkileyen ve gelişen sanat dallarından biri haline gelmiş, aynı zamanda, sahip olduğu kültürel rolü de, önemini yitirmeden sürdürmüştür. Diğer yandan eğitim biliminin gelişmesi, müzik eğitiminin de gelişip çeşitlenmesine sebep olmuş, farklı ulusların ve kültürlerin müzik eğitim süreçlerinde kendilerine has yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Araştırma, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sahip oldukları kültürel profillere odaklanmaktadır. Araştırmada öğrencilerin kültürel ve müzikal donanımlarını tespit etmeye yönelik veriler toplanmıştır. Bu veriler ışığında müzik eğitiminin kültürel katmanı ve bu katmanın öğrenci profili ile etkileşimleri ele alınmıştır. Sonuçta, öğrencilerin yoğunlukla Anadolu kültüründen geldikleri ve Batı kültürü ve müziği ile yeterince iç içe olmadıkları görülmüştür. Araştırmanın yürütüldüğü kurumdaki mevcut flüt müfredatı incelenmiş, yazılı ve elektronik ortamda kaynak taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmacının mesleki deneyimi doğrultusunda incelenerek, teknik çalışma yazılmıştır. Bu çalışmalar geleneksel müzik öğeleri ile flüt tekniklerini harmanlamakta, aynı zamanda öğrencilerin kültürel profili ile eğitimi verilen çalgı teknikleri arasında köprü oluşturmayı hedeflemektedir.

Year 2011, Volume 1, Issue 3, 15.11.2013

Abstract

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Performing Arts
Authors

Afşın ÖNER This is me


Turan SAĞER This is me

Publication Date November 15, 2013
Application Date November 15, 2013
Acceptance Date
Published in Issue Year 2011, Volume 1, Issue 3

Cite

APA Öner, A. & Sağer, T. (2013). Öğrencilerin Kültürel ve Müzikal Profilleri ile Çalgı Öğretim Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma: Flüt Eğitimi Örneği . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 1 (3) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iujad/issue/8722/108905