Turkish Journal of History
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: March 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1015-1818 | e-ISSN 2619-9505 | Period Biannually | Founded: 1949 | Publisher Istanbul University |


Turkish Journal of History (Turk J Hist) is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official publication of İstanbul University Faculty of Letters and published biannually on June and December.

The publication languages of the journal are Turkish and English. Turkish Journal of History (Turk J Hist) aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level on all fields of history. The journal publishes original articles and translations.

Turkish Journal of History (Turk J Hist) aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level on all fields of history.

Turkish Journal of History (Turk J Hist) publishes research articles and translations on national, regional and world history. The journal also includes book reviews and critiques. 

Turkish Journal of History

ISSN 1015-1818 | e-ISSN 2619-9505 | Period Biannually | Founded: 1949 | Publisher Istanbul University |
Cover Image


Turkish Journal of History (Turk J Hist) is an international, scientific, open access periodical published in accordance with independent, unbiased, and double-blinded peer-review principles. The journal is the official publication of İstanbul University Faculty of Letters and published biannually on June and December.

The publication languages of the journal are Turkish and English. Turkish Journal of History (Turk J Hist) aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level on all fields of history. The journal publishes original articles and translations.

Turkish Journal of History (Turk J Hist) aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at the highest scientific level on all fields of history.

Turkish Journal of History (Turk J Hist) publishes research articles and translations on national, regional and world history. The journal also includes book reviews and critiques. 

Issue 71 - Aug 28, 2020
 1. SUNUŞ TARİH DERGİSİ’NİN 71. YILI/SAYISI
  Pages 1 - 2
  Mahmut AK
 2. 71. YILI KUTLARKEN
  Pages 3 - 4
  Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
 3. Tarih Dergisi’nin Mutfağı
  Pages 1 - 14
  İ̇lhan ŞAHİN
 4. Marcus Aurelius ve Lucius Verus Dönemlerinde M.S. 165-180 Yılları Arasında Görülen Büyük Salgın
  Pages 15 - 28
  Mustafa Hamdi SAYAR
 5. Eski Türklerde Kut ve Töre Bağlamında Hükümranlığın Hududları
  Pages 29 - 50
  Ali AHMETBEYOĞLU
 6. Kanglı (Kao-Ch’e) Boyları Hakkında Bir Değerlendirme
  Pages 51 - 66
  Ahmet TAŞAĞIL
 7. Haçlı Devletlerinde (Outremer) Kullanılan Unvanlara Dair
  Pages 67 - 81
  Ebru ALTAN
 8. Normanlar, “Gesta Roberti Wiscardi” ve Malazgirt Savaşı
  Pages 83 - 90
  Mustafa DAŞ
 9. Büyük Selçuklular’ın Hizmetinde Bir Aile: Porsukoğulları
  Pages 91 - 113
  Abdülkerim ÖZAYDIN
 10. Selçuklular’da Sağlık, Sağlık Kurumları ve Tıp Eğitimi
  Pages 115 - 144
  Muharrem KESİK
 11. Osmanlı Kroniklerinde “Sebeb-i Telif”ler Üzerine
  Pages 145 - 159
  Abdülkadir ÖZCAN
 12. Âşıkpaşazâde Derviş Ahmed Âşıkî’ya Dair Biyografik Katkılar
  Pages 161 - 180
  Kemal BEYDİLLİ
 13. Tâcüttevârîh’in Kaynakları Üzerine Bazı Tespitler
  Pages 181 - 196
  Mehmet İPŞİRLİ
 14. İbretnüma-yı Devlet Adlı Eserin Yazarı Mustafa Kesbî midir? XVIII. Yüzyılın Bilinmeyen Bir Tarihçisi Üzerine Notlar
  Pages 197 - 221
  Feridun M. EMECEN
 15. Osmanlılar Niçin Kalyon İnşasından Bir Süre İçin Vazgeçtiler? (1656-1682)
  Pages 223 - 238
  İ̇dris BOSTAN
 16. Osmanlı Ülkesinde Son Safevî Şehzâdeleri: Sam Mirzâlar
  Pages 239 - 254
  Ömer İŞBİLİR
 17. 1830’lu Yıllarda Osmanlı’da İç Göç: Üsküp Örneği
  Pages 255 - 280
  Nedim İPEK
 18. Leh Asıllı Stanislaw Chlebowski’nin Osmanlı Saray Ressamı Olarak İstihdamı ve Ayrılışı
  Pages 281 - 316
  Fatma ÜREKLİ
 19. Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Diplomasisinin Uzak Doğu Gelişmeleriyle İmtihanı (1895-1904)
  Pages 317 - 346
  Cezmi ERASLAN , Umut DERE
 20. “Zorlayıcı Diplomasi”nin İzleri: Osmanlı Devleti’nin Makedonya’da Uluslararası Bir Malî Kontrol Mekanizması Kabul Etmeye Zorlanması (1905)
  Pages 347 - 406
  Metin ÜNVER
 21. Sultan Mehmed Reşad Döneminde İstanbul’daki Bulgar Cemaati: Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi
  Pages 407 - 428
  Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU
 22. Bandırma Taş Ocakları ve Ermeniler
  Pages 429 - 443
  Recep KARACAKAYA
 23. Osmanlı Devleti’nin Paris Barış Konferansı’na Davet Edilmesi ve Muhtıralar Sunması ile İlgili Tartışmalar
  Pages 445 - 472
  Mustafa BUDAK
 24. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Delegelerine Dair Bazı Tespitler
  Pages 473 - 496
  Fatih M. SANCAKTAR
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: March 31, 2021