Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Detection of thrips (Thysanoptera) species in vineyards in Tarsus and Mut districts of Mersin Province, Türkiye

Year 2022, Volume 6, Issue 3, 442 - 450, 23.09.2022
https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.3.14

Abstract

Some thrips (Thysanoptera) species are seriously harmful in vineyard production areas. Tarsus and Mut locations of Mersin Province located at the southeastern Mediterranean region of Türkiye has an important place in the grape production of Türkiye. It is not known whether there are harmful thrips species in the vineyards in these locations. For this aim, thrips were collected in 2019 by tapping the different plant parts of vines. A total of 14 species were identified. Harmful thrips species such as Drepanothrips reuteri (Uzel), Rubiothrips vitis (Priesner) (Thysanoptera: Thripidae), and predatory thrips species such as Aeolothrips collaris Priesnier, 1919 (Thysanoptera: Aeolothripidae) and Haplothrips globiceps Bagnall, 1934 (Thysanoptera: Phlaeothripidae) in the vineyards in the region were also recorded for the first time. Both adults and larvae of R. vitis were collected relatively in high numbers during the fruiting period of the vineyards sampled.

References

 • Anonymous, (2015). ‘’Zirai Mücadele Teknik Talimatları’’. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 4: 369-372 (in Turkish)
 • Altınayar, G. (1981). Orta Anadolu Bölgesi tahıl tarlalarındaki böcek faunasının saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 21 (2):53-58 (in Turkish with English abstract)
 • Altındişli, F.Ö., Göven, M.A., Altındişli, A. (2002). Population trends of insect and their beneficials in organic and conventional vineyards in Türkiye. Proceeding of VII Th. European Congress of Entomology/Greece, p: 152.
 • Atakan, E. (2008). Adana ve Mersin illerinde çilekte thrips (Thysanoptera) türleri ve zararı üzerine ön araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32(2):91-101 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Atakan, E. (2009). Adana ve çevresinde yenidünya bahçelerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleriyle avcı böceklerin popülasyon değişimleri ve thrips zararı üzerine araştırmalar. Alatarım, 8(2): 1-7 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Menu/34/Alatarim
 • Atakan, E. (2011). Adana kentinde parklardaki bazı süs bitkilerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleri. Alatarım, 10(2): 79-84 (in Turkish with English abstract). Doi: https://doi.org.10.16882/derim.2019.518502
 • Atakan, E., Tunç, İ. (2004). Adana ilinde yoncada Thysanoptera faunası ve bazı önemli türlerin ve predatör böceklerin popülasyon değişimleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(3): 181-192. https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Atakan, E., Ölçülü, M., Pehlivan, S., Satar, S. (2015). Türkiye’de yeni zararlı bir thrips türü: Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 5:77-84. Doi: http://dx.doi.org/10.16969/
 • Atakan, E., Uygur S. (2004). Winter and spring abundance of Frankliniella spp. and Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) on weed host plants in Türkiye. Journal of Applied Entomology, 129 (1):17-26. Doi: http://10.1111/j.1439-0418.2005.00918.x
 • Aydın, S., Doğanlar, M. (2009). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni bir zararlı, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 33(2):153-160. https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Aydın, S. (2010). Hatay ilinde çeşitli bitkiler üzerinde bulunan Thripidae (Thysanoptera) türleri, tanımları ve sistematiği üzerinde çalışmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, Türkiye (in Turkish).
 • Bagnall, R. S. (1934). Contributions towards knowledge of some European Thysanoptera Annals Magazine Natural History London, 14(10):496-497.
 • Blunck, H. (1958). Thysanopteren aus der Türkei (Thysanoptera). Beiträge Zur Entomologie, 8:99-111.
 • CABI, (1983). Thrips hawaiiensis (Morgan). Distribution maps of plant pest no.431. CABI, Wallingford (GB), 2pp.
 • Cengiz, F. (1974). İzmir ve Manisa dolaylarında bağlara arız olan Thysanoptera türleri, tanınmaları, konukçuları, zararları ve tabii düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma Eserleri Serisi Teknik Bülten No: 22 İstiklal Matbaası, 86s, İzmir (in Turkish).
 • Çinkul, K. (2019). Susurluk (Balıkesir) yöresinde meyve ağaçlarındaki thrips (Thysanoptera) türlerinin saptanması. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir (in Turkish).
 • Doğanlar, M., Yiğit, A. (2002). Hatay’da yeni bir potansiyel meyve ve bağ zararlısı siyah bağ thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 26 (4):283-294 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Franz, H., Priesner, H. (1961). Ordnung Thysanoptera. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie II. Innsbruck, Austria: Universitatsverlag Wagner.
 • Goldaranzena, A. (2011). First record of Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), an Asian pest thrips in Spain. Bulletin OEPP/EPPO, 41(2): 170-173. Doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2338.2011.02450.x
 • Güven, B. (2013). İzmir ili şeftali bahçelerinde bulunan predatör böceklerin yayılışı ve bulunma oranları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4 (1): 31-40 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd
 • Günaydın, T. (1972). A Survey of Vine Pests in South- East and East Anatolia. Plant Protection Research Annual, 42, p: 170.
 • Hamodi, A.A.F., Abdul Rassoul, M.S. (2009). New record of thrips species (Thysanoptera: Thripidae) from middle of Iraq. Bulletin of the Iraq Natural History Museum, 10 (4): 31-37.
 • Hazır, A., Ulusoy, M.R. , Atakan, E. (2011). Adana ve Mersin illeri nektarin bahçelerinde saptanan Thysanoptera türleri ve zarar oranı üzerine araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (1): 133-144 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • İren, Z., (1972). Orta Anadolu Bölgesi’nde önemli bağ zararlılarının tespiti üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 40-41 (in Turkish).
 • Kaplan, M., Bayhan, E., Atakan, E. (2016). Mardin İli bağ alanlarındaki Thysanoptera türleri, mevsimsel yoğunlukları ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2):161-168 (in Turkish with English abstract). Doi: https://doi.org/10.16969/teb.03520
 • Kaplan, C., Çınar, M. (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlarında ekonomik öneme sahip zararlılar ile yararlıların yıllık popülasyon değişimleri ve zararlıların mücadeleye esas kritik biyolojik dönemlerinin saptanması. Meyve ve Bağ Zararlıları Alanında Yayınlar (Basılmamış Nihai Rapor) (in Turkish).
 • Kılıç, T., Yoldaş, Z. (2004). İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde thrips (Thysanoptera) türlerinin belirlenmesi, yayılış ve bulunuş oranları üzerinde araştırmalar.Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (2): 151-160 (in Turkish with English abstract). https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Kirk, W.D.J., Terry, L.L. (2003). The spread of the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Agricultural and Forest Entomology, 5 (4): 301-310. Doi: https://doi.org/10.1046/j.1461-9563.2003.00192.x
 • Lee, G.S., Lee, J.H., Kang, S.H., Woo, K. S. (2001). Thrips species (Thysanoptera: Thripidae) in winter season and their vernal activities on Jeju Island. Korea Journal Asia Pasific Entomology, 4(2): 115-122. Retrieved from https://www.journals.elsevier.com/journal-of-asia-pacific-entomology
 • Lodos, N. (1993). Türkiye Entomolojisi III Genel, Uygulamalı, Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 456, 167s (in Turkish).
 • Maçan, S., (1984). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bağlarda zarar yapan böcek türleri, önemlilerinin tanınmaları, yayılışları ve ekonomik önemleri üzerinde incelemeler. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Koruma Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara, 47s (in Turkish).
 • Masumoto, M., Okajima, S. (2006). A revision of and key to world species of Mycterothrips Trybom (Thysanoptera, Thripidae). Zootaxa, 1261:1-90. Doi: https://doi.org/10.11646/zootaxa.1261.1.1
 • Maya, E. (2016). Honaz (Denizli)’da kiraz çiçek, yaprak ve meyvelerindeki thrips (Thysanoptera) türlerinin saptanması ve yayılış ile bulunma oranlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 99s (in Turkish).
 • Minaei, K., Mound, L.A. (2008). The Thysanoptera Haplothripini (Phlaeothripidae) of Iran. Journal of Natural History, 42:2617-2658. Doi: https://doi.org/10.1080/00222930802354159
 • Minaei, K. (2013). Thrips (Insecta: Thysanoptera) of Iran. A revised an updated checklist, Zookeys, 330: 53-74. Doi: https://doi.org/10.3897/zookeys.330.5939
 • Mirab- Balou, M., Cken, X. (2011). Iranian Thripinae with ctenidia laterally on the abdominal tergites (Thysanoptera: Thripidae). Natura Montenegrina, 10 (4):435-466. Retrieved from https://pmcg.co.me/natura-montenegrina/
 • Mound, L. A., Morison, G.D., Pitkin, B.R., Palmer, J.M. (1976). Thysanoptera. Handbooks Identification of British Insects, 1(11):1-79.
 • Nakahara, S., (1994). The genus Thrips Linnaeus (Thysanoptera: Thripidae) of the new world.United States Department of Agriculture Technical Bulletin, 1822:1-183.
 • Nas, S., Atakan, E., Elekçioğlu, N. (2007). Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(4):307-316 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Nickle, D. A. (2008). Commonly intercepted thrips at U.S. ports of entry from Africa, Eurpe and the Mediterranean. III, the genus Thrips Linnaeus, 1758 (Thysanoptera: Thripidae). Proceedings Entomological Society of Washington, 110(1): 165-185.
 • Özsemerci, F. (2007). Manisa Ilinde çekirdeksiz üzüm bağlarında bulunan Thysanoptera türlerinin yayılışı, popülasyon değişimi ve önemli zararlı türün biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 121s (in Turkish).
 • Özsemerci, F., Akşit, T., Tunç, İ. (2006). Manisa Ili bağ alanlarında saptanan Thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı. Bitki Koruma Bülteni, 46 (1-4):51-63 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitkorb
 • Öztürk, N., Atakan, E. (2008). Mersin ve Adana Ili kayısı bahçelerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleri üzerinde araştırmalar. Alatarım, 7 (2):14-20 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Menu/34/Alatarim
 • Pehlivan, S. (2019). Adana Ili ve çevresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türleri, bazı yazlık sebzelerde thripslerle (Thysanoptera) birlikte popülasyon değişimleri ve Orius vicinus (Ribaut)’un bazı biyolojik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 178s (in Turkish).
 • Priesner, H. (1951). Zwei neue Thysanopteren aus der Türkei. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 58:255-258
 • Priesner, H. (1964). Ordnung Thysanoptera. Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Akademie-Verlag, Berlin, 242.
 • Raspudic, E., Ivezic, M., Brmez, M., Trdan, S. (2009). Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia. Acta Agriculturae Slovenica, 93(3): 275-283.Doi: https://10.2478/v10014-009-0016-y
 • Reynaud, P., Balmes, V., Pizzol, J. (2008). Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), an Asian pest thrips now established in Europe. Bulletin OEPP/ EPPO, 38(1): 155-160. Retrieved from https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_publications/eppo_bulletin
 • Sakimura, K. (1986). Thrips in around the coconut plantations in Jamaica with a few taxonomic notes (Thysanoptera). Florida Entomologist, 69(2): 348-363. Retrieved from https://journals.flvc.org/flaent
 • Sayan, M. (2010). Adana’daki buğday Agro-Ekosistemdeki böcek türlerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 80s (in Turkish).
 • Şahin, B., Tezcan, S. (2014). Investigation on thrips (Thysanoptera) species occuring flowers of cherry trees in Kemalpaşa (Izmir) province of western Türkiye. Linzer Biologische Beitrage, 46 (1): 889-893. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268448325
 • Tezcan, S., Tezcan, F., Gülperçin, N. (2010). İzmir’den 4000 Böcek Türü. Egetan Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti. Alsancak İzmir, 253s.
 • Tunç, İ. (1989). Thrips infesting temperate fruit flowers. Akdeniz Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (2):133-140. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/36288/410143
 • Tunç, İ. (1990). Antalya’da bulunan avcı thysanoptera türleri ve habitatları. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Eylül 1990, Ankara.
 • Tunç, İ. (1991). Studies on the Thysanoptera of Antalya I. Aeolothripidae Uzel. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15(3):129-141. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Tunç, İ., Bahşi, Ş.Ü., Sümbül, H. (2012). Thysanoptera fauna of the Lakes Region, Türkiye. Turkish Journal of Zoology, 36 (4):412-429. Retrieved from http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/
 • Tunç, İ., Hastenpflug-Vesmanis, A. (2016). Records and checklist of Thysanoptera in Türkiye. Turkish Journal of Zoology, 40 (5):769-778. Retrieved from http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/
 • Tunç İ. & zur Strassen, R. (1984). Thysanoptera of Ankara province. University of Ankara Publications of Faculty of Agriculture, 919:37p.
 • Uzun, A., Tezcan, S., Demirözer, O. (2015). Thrips (Thysanoptera) species occurring in cherry orchards in Isparta province of western Türkiye. Linzer Biologischen Beitrage, 47(1): 963-968. Retrieved from https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2
 • Zur Strassen, R. (2003). Die Terebranten Thysanopteren Europas und des Mittel Gebietes. Die tierwelt deutschlauds, Beggründet 1925 von Friedrich Dahl, 74. Teil. Goecke und Evers, Keltern, p. 277, Deutschland.
 • Vierbergen, G., Kucharczyk, H., Kirk, W.D.J. (2010). A key to second instar larvae of the Thripidae of the Western Palaeartic region (Thysanoptera). Tijdschrift voor Entomologie, 153:99-160. Doi: https://10.1163/22119434-900000294

Year 2022, Volume 6, Issue 3, 442 - 450, 23.09.2022
https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.3.14

Abstract

References

 • Anonymous, (2015). ‘’Zirai Mücadele Teknik Talimatları’’. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 4: 369-372 (in Turkish)
 • Altınayar, G. (1981). Orta Anadolu Bölgesi tahıl tarlalarındaki böcek faunasının saptanması üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 21 (2):53-58 (in Turkish with English abstract)
 • Altındişli, F.Ö., Göven, M.A., Altındişli, A. (2002). Population trends of insect and their beneficials in organic and conventional vineyards in Türkiye. Proceeding of VII Th. European Congress of Entomology/Greece, p: 152.
 • Atakan, E. (2008). Adana ve Mersin illerinde çilekte thrips (Thysanoptera) türleri ve zararı üzerine ön araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 32(2):91-101 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Atakan, E. (2009). Adana ve çevresinde yenidünya bahçelerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleriyle avcı böceklerin popülasyon değişimleri ve thrips zararı üzerine araştırmalar. Alatarım, 8(2): 1-7 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Menu/34/Alatarim
 • Atakan, E. (2011). Adana kentinde parklardaki bazı süs bitkilerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleri. Alatarım, 10(2): 79-84 (in Turkish with English abstract). Doi: https://doi.org.10.16882/derim.2019.518502
 • Atakan, E., Tunç, İ. (2004). Adana ilinde yoncada Thysanoptera faunası ve bazı önemli türlerin ve predatör böceklerin popülasyon değişimleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28(3): 181-192. https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Atakan, E., Ölçülü, M., Pehlivan, S., Satar, S. (2015). Türkiye’de yeni zararlı bir thrips türü: Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Bülteni, 5:77-84. Doi: http://dx.doi.org/10.16969/
 • Atakan, E., Uygur S. (2004). Winter and spring abundance of Frankliniella spp. and Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) on weed host plants in Türkiye. Journal of Applied Entomology, 129 (1):17-26. Doi: http://10.1111/j.1439-0418.2005.00918.x
 • Aydın, S., Doğanlar, M. (2009). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yeni bir zararlı, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 33(2):153-160. https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Aydın, S. (2010). Hatay ilinde çeşitli bitkiler üzerinde bulunan Thripidae (Thysanoptera) türleri, tanımları ve sistematiği üzerinde çalışmalar. Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, Türkiye (in Turkish).
 • Bagnall, R. S. (1934). Contributions towards knowledge of some European Thysanoptera Annals Magazine Natural History London, 14(10):496-497.
 • Blunck, H. (1958). Thysanopteren aus der Türkei (Thysanoptera). Beiträge Zur Entomologie, 8:99-111.
 • CABI, (1983). Thrips hawaiiensis (Morgan). Distribution maps of plant pest no.431. CABI, Wallingford (GB), 2pp.
 • Cengiz, F. (1974). İzmir ve Manisa dolaylarında bağlara arız olan Thysanoptera türleri, tanınmaları, konukçuları, zararları ve tabii düşmanları üzerinde araştırmalar. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Araştırma Eserleri Serisi Teknik Bülten No: 22 İstiklal Matbaası, 86s, İzmir (in Turkish).
 • Çinkul, K. (2019). Susurluk (Balıkesir) yöresinde meyve ağaçlarındaki thrips (Thysanoptera) türlerinin saptanması. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir (in Turkish).
 • Doğanlar, M., Yiğit, A. (2002). Hatay’da yeni bir potansiyel meyve ve bağ zararlısı siyah bağ thripsi, Retithrips syriacus (Mayet) (Thysanoptera: Thripidae). Türkiye Entomoloji Dergisi, 26 (4):283-294 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Franz, H., Priesner, H. (1961). Ordnung Thysanoptera. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Eine Gebietsmonographie II. Innsbruck, Austria: Universitatsverlag Wagner.
 • Goldaranzena, A. (2011). First record of Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), an Asian pest thrips in Spain. Bulletin OEPP/EPPO, 41(2): 170-173. Doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2338.2011.02450.x
 • Güven, B. (2013). İzmir ili şeftali bahçelerinde bulunan predatör böceklerin yayılışı ve bulunma oranları. Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, 4 (1): 31-40 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tbmd
 • Günaydın, T. (1972). A Survey of Vine Pests in South- East and East Anatolia. Plant Protection Research Annual, 42, p: 170.
 • Hamodi, A.A.F., Abdul Rassoul, M.S. (2009). New record of thrips species (Thysanoptera: Thripidae) from middle of Iraq. Bulletin of the Iraq Natural History Museum, 10 (4): 31-37.
 • Hazır, A., Ulusoy, M.R. , Atakan, E. (2011). Adana ve Mersin illeri nektarin bahçelerinde saptanan Thysanoptera türleri ve zarar oranı üzerine araştırmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35 (1): 133-144 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • İren, Z., (1972). Orta Anadolu Bölgesi’nde önemli bağ zararlılarının tespiti üzerinde araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı, 40-41 (in Turkish).
 • Kaplan, M., Bayhan, E., Atakan, E. (2016). Mardin İli bağ alanlarındaki Thysanoptera türleri, mevsimsel yoğunlukları ve yayılış alanlarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Bülteni 2016, 6 (2):161-168 (in Turkish with English abstract). Doi: https://doi.org/10.16969/teb.03520
 • Kaplan, C., Çınar, M. (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesi bağlarında ekonomik öneme sahip zararlılar ile yararlıların yıllık popülasyon değişimleri ve zararlıların mücadeleye esas kritik biyolojik dönemlerinin saptanması. Meyve ve Bağ Zararlıları Alanında Yayınlar (Basılmamış Nihai Rapor) (in Turkish).
 • Kılıç, T., Yoldaş, Z. (2004). İzmir ilinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde thrips (Thysanoptera) türlerinin belirlenmesi, yayılış ve bulunuş oranları üzerinde araştırmalar.Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (2): 151-160 (in Turkish with English abstract). https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Kirk, W.D.J., Terry, L.L. (2003). The spread of the western flower thrips Frankliniella occidentalis (Pergande). Agricultural and Forest Entomology, 5 (4): 301-310. Doi: https://doi.org/10.1046/j.1461-9563.2003.00192.x
 • Lee, G.S., Lee, J.H., Kang, S.H., Woo, K. S. (2001). Thrips species (Thysanoptera: Thripidae) in winter season and their vernal activities on Jeju Island. Korea Journal Asia Pasific Entomology, 4(2): 115-122. Retrieved from https://www.journals.elsevier.com/journal-of-asia-pacific-entomology
 • Lodos, N. (1993). Türkiye Entomolojisi III Genel, Uygulamalı, Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 456, 167s (in Turkish).
 • Maçan, S., (1984). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bağlarda zarar yapan böcek türleri, önemlilerinin tanınmaları, yayılışları ve ekonomik önemleri üzerinde incelemeler. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Zirai Koruma Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Ankara, 47s (in Turkish).
 • Masumoto, M., Okajima, S. (2006). A revision of and key to world species of Mycterothrips Trybom (Thysanoptera, Thripidae). Zootaxa, 1261:1-90. Doi: https://doi.org/10.11646/zootaxa.1261.1.1
 • Maya, E. (2016). Honaz (Denizli)’da kiraz çiçek, yaprak ve meyvelerindeki thrips (Thysanoptera) türlerinin saptanması ve yayılış ile bulunma oranlarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 99s (in Turkish).
 • Minaei, K., Mound, L.A. (2008). The Thysanoptera Haplothripini (Phlaeothripidae) of Iran. Journal of Natural History, 42:2617-2658. Doi: https://doi.org/10.1080/00222930802354159
 • Minaei, K. (2013). Thrips (Insecta: Thysanoptera) of Iran. A revised an updated checklist, Zookeys, 330: 53-74. Doi: https://doi.org/10.3897/zookeys.330.5939
 • Mirab- Balou, M., Cken, X. (2011). Iranian Thripinae with ctenidia laterally on the abdominal tergites (Thysanoptera: Thripidae). Natura Montenegrina, 10 (4):435-466. Retrieved from https://pmcg.co.me/natura-montenegrina/
 • Mound, L. A., Morison, G.D., Pitkin, B.R., Palmer, J.M. (1976). Thysanoptera. Handbooks Identification of British Insects, 1(11):1-79.
 • Nakahara, S., (1994). The genus Thrips Linnaeus (Thysanoptera: Thripidae) of the new world.United States Department of Agriculture Technical Bulletin, 1822:1-183.
 • Nas, S., Atakan, E., Elekçioğlu, N. (2007). Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil alanlarında bulunan Thysanoptera türleri. Türkiye Entomoloji Dergisi, 31(4):307-316 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Nickle, D. A. (2008). Commonly intercepted thrips at U.S. ports of entry from Africa, Eurpe and the Mediterranean. III, the genus Thrips Linnaeus, 1758 (Thysanoptera: Thripidae). Proceedings Entomological Society of Washington, 110(1): 165-185.
 • Özsemerci, F. (2007). Manisa Ilinde çekirdeksiz üzüm bağlarında bulunan Thysanoptera türlerinin yayılışı, popülasyon değişimi ve önemli zararlı türün biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 121s (in Turkish).
 • Özsemerci, F., Akşit, T., Tunç, İ. (2006). Manisa Ili bağ alanlarında saptanan Thrips türleri ve önemli türlerin ilçelere göre dağılımı. Bitki Koruma Bülteni, 46 (1-4):51-63 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitkorb
 • Öztürk, N., Atakan, E. (2008). Mersin ve Adana Ili kayısı bahçelerinde bulunan thrips (Thysanoptera) türleri üzerinde araştırmalar. Alatarım, 7 (2):14-20 (in Turkish with English abstract). Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Menu/34/Alatarim
 • Pehlivan, S. (2019). Adana Ili ve çevresinde avcı Orius (Hemiptera: Anthocoridae) türleri, bazı yazlık sebzelerde thripslerle (Thysanoptera) birlikte popülasyon değişimleri ve Orius vicinus (Ribaut)’un bazı biyolojik özellikleri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 178s (in Turkish).
 • Priesner, H. (1951). Zwei neue Thysanopteren aus der Türkei. Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, 58:255-258
 • Priesner, H. (1964). Ordnung Thysanoptera. Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Akademie-Verlag, Berlin, 242.
 • Raspudic, E., Ivezic, M., Brmez, M., Trdan, S. (2009). Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia. Acta Agriculturae Slovenica, 93(3): 275-283.Doi: https://10.2478/v10014-009-0016-y
 • Reynaud, P., Balmes, V., Pizzol, J. (2008). Thrips hawaiiensis (Morgan, 1913) (Thysanoptera: Thripidae), an Asian pest thrips now established in Europe. Bulletin OEPP/ EPPO, 38(1): 155-160. Retrieved from https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_publications/eppo_bulletin
 • Sakimura, K. (1986). Thrips in around the coconut plantations in Jamaica with a few taxonomic notes (Thysanoptera). Florida Entomologist, 69(2): 348-363. Retrieved from https://journals.flvc.org/flaent
 • Sayan, M. (2010). Adana’daki buğday Agro-Ekosistemdeki böcek türlerinin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, 80s (in Turkish).
 • Şahin, B., Tezcan, S. (2014). Investigation on thrips (Thysanoptera) species occuring flowers of cherry trees in Kemalpaşa (Izmir) province of western Türkiye. Linzer Biologische Beitrage, 46 (1): 889-893. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/268448325
 • Tezcan, S., Tezcan, F., Gülperçin, N. (2010). İzmir’den 4000 Böcek Türü. Egetan Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti. Alsancak İzmir, 253s.
 • Tunç, İ. (1989). Thrips infesting temperate fruit flowers. Akdeniz Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (2):133-140. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizfderg/issue/36288/410143
 • Tunç, İ. (1990). Antalya’da bulunan avcı thysanoptera türleri ve habitatları. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi, 26-29 Eylül 1990, Ankara.
 • Tunç, İ. (1991). Studies on the Thysanoptera of Antalya I. Aeolothripidae Uzel. Türkiye Entomoloji Dergisi, 15(3):129-141. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoted
 • Tunç, İ., Bahşi, Ş.Ü., Sümbül, H. (2012). Thysanoptera fauna of the Lakes Region, Türkiye. Turkish Journal of Zoology, 36 (4):412-429. Retrieved from http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/
 • Tunç, İ., Hastenpflug-Vesmanis, A. (2016). Records and checklist of Thysanoptera in Türkiye. Turkish Journal of Zoology, 40 (5):769-778. Retrieved from http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/
 • Tunç İ. & zur Strassen, R. (1984). Thysanoptera of Ankara province. University of Ankara Publications of Faculty of Agriculture, 919:37p.
 • Uzun, A., Tezcan, S., Demirözer, O. (2015). Thrips (Thysanoptera) species occurring in cherry orchards in Isparta province of western Türkiye. Linzer Biologischen Beitrage, 47(1): 963-968. Retrieved from https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=2
 • Zur Strassen, R. (2003). Die Terebranten Thysanopteren Europas und des Mittel Gebietes. Die tierwelt deutschlauds, Beggründet 1925 von Friedrich Dahl, 74. Teil. Goecke und Evers, Keltern, p. 277, Deutschland.
 • Vierbergen, G., Kucharczyk, H., Kirk, W.D.J. (2010). A key to second instar larvae of the Thripidae of the Western Palaeartic region (Thysanoptera). Tijdschrift voor Entomologie, 153:99-160. Doi: https://10.1163/22119434-900000294

Details

Primary Language English
Subjects Agricultural, Engineering
Published Date September 2022
Journal Section Research Articles
Authors

Ekrem ATAKAN> (Primary Author)
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Sarıçam Adana
0000-0001-7352-4815
Türkiye


İbrahim TEKE This is me
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-6889-603X
Türkiye

Publication Date September 23, 2022
Application Date June 3, 2022
Acceptance Date July 24, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Atakan, E. & Teke, İ. (2022). Detection of thrips (Thysanoptera) species in vineyards in Tarsus and Mut districts of Mersin Province, Türkiye . International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences , 6 (3) , 442-450 . DOI: 10.31015/jaefs.2022.3.14


19514

19515

19516