Baş Editör

Doç. Dr. Seyhan KARAÇAVUŞ

Editörler

Doç. Dr. Derya KOÇER


Yardımcı Editörler

Op. Dr. Saliha KARAGÖZ EREN

Uzm. Dr. Ulaş Serkan TOPALOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Türkan İKİZCELİ

Uzm. Dr. Mehmet BANKİR


İngilizce Dil Editörü

Öğr. Gör. Dursun Çolak

Editorial Board

Editorial Board