Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi

Journal of Anatolian Medical Research

 

YAYIN HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ / TRANSFER OF COPYRIGHT AGREEMENT


Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar, "Journal of Anatolian Medical Research" dergisinde yayınlanmak üzere gönderdiğimiz yazımızın orijinal olduğunu; eşzamanlı olarak herhangi bir başka dergiye değerlendirilmek üzere sunulmadığını; daha önce yayınlanmadığını; gerekli görülen düzeltmelerle birlikte her türlü yayın hakkımızı, yazı yayına kabul edildiği taktirde "Journal of Anatolian Medical Research" Dergisine devrettiğimizi kabul ederiz.

 

    The author(s) undersigned hereby declare that the manuscript submitted for publication in the Journal of Anatolian medical research  is original; has not previously been published elsewhere nor is it under     consideration by any other journal; and agree to transfer all copyright ownership to the “Journal of Anatolian Medical Research” effective upon acceptance of the manuscript for publication with all necessary     revisions.

 

    Tarih / Date: ……………………...

 

    Yazının Adı / Title of manuscript: ……………………………………………………………………....……………………….....…

 

……………………………………………………………………………………………………………...………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………....…………….......

 

(Makaledeki Sırasıyla / In the order that they appear in the manuscript)

 

Yazarların Adı / Authors' Printed Name                                                  Yazarların Imzası / Authors' Signature

1)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

2)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

3)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

4)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

5)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

6)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

7)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………

 

8)  ...........................................................……………………………………………………………………….......………………….


 

 

 

                                                                     Adres: Kayseri Şehir Hastanesi 38010 Kayseri Tel: 0352 0352 315 77 00 - 01 - 02