Volume: 6 Issue: 3, 11/22/22

Year: 2022

Research Articles

Review

Journal of Aviation (JAV) established in 2017. It is a peer–reviewed international journal to be of interest and use to all those concerned with research in various fields of, or closely related to, Aviation science. Journal of Aviation (JAV) aims to provide a highly readable and valuable addition to the literature which will serve as an indispensable reference tool for years to come. The coverage of the journal includes all new theoretical and experimental findings in the fields of Aviation Science or any closely related fields. The journal also encourages the submission of critical review articles covering advances in recent research of such fields as well as technical notes. 


The scopes include: • Accounting
 • Acoustics
 • Aerospace communications
 • Air cargo, logistics, and supply-chain management
 • Air pollution
 • Air traffic management and control
 • Air transport policy, regulation, and law
 • Airport planning and management
 • Airworthiness, reliability, and safety
 • Atmospheric flight mechanics
 • Attitude dynamics
 • Autonomous and unmanned air vehicles
 • Big data and data mining
 • Brand management
 • Business management and strategy
 • Combustion and fuels
 • Complex systems
 • Design and manufacturing
 • Dynamics and control of large flexible space structures
 • Economics and finance
 • Electrical systems in air vehicles
 • Electromagnetism and radar
 • Environmental issues
 • Flight mechanics
 • Flight performance
 • Fluid dynamics
 • History of aviation
 • Human and system interaction
 • Human factors
 • Information processing
 • Innovation in aerospace and astronautical technology
 • Maintenance, repair, and overhaul
 • Management of route, terminal, airspace, and airport operations
 • Maneuvering flight vehicles
 • Marketing
 • Materials and structures
 • Navigation, guidance, and control
 • Noise
 • Novel and trend technologies in aerospace
 • Numerical and computational methods
 • Optics
 • Orbit determination
 • Organizational behavior and commitment
 • Propulsion systems
 • Robotics and intelligent systems
 • Safety management system (SMS)
 • Signal and image processing
 • Space mission analysis
 • Standards, procedures, training, and certification in aviation
 • Sustainable technologies and development
 • System design and development for air vehicles
 • Test, instrumentation, and validation
 • Trajectory optimization
 • Vehicle conceptual design
 • Weather and meteorologyYazım Kuralları

Journal of Aviation dergisinin yazım kuralları aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca yazarlarımız istedikleri takdirde dergimizin makale yazım şablonunu kullanarak makalelerini hızlı bir şekilde düzenleyebilirler.

Makale Şablonu

Türkçe Makale Başlığı

Makalenin Türkçe başlığı Times New Roman yazı tipi, 14 punto, kalın, ortalı biçimde, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

Yazar

Yazarların ad ve soyadları Times New Roman yazı tipi, 12 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yazar sayısına göre üst simge kullanılarak yazarı tanımlayan sayı numarası verilmelidir. Yazar ad ve soyadlarının altında yazarın sıra numarasına göre üst simge verilerek yazarın kurum bilgisi yazılmalıdır. Yazarın bilgileri Times New Roman yazı tipi, 10 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

Türkçe Özet

Özet başlığı Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Özet metni ise, Times New Roman yazı tipi, 10 punto, her iki yana dayalı, 1,15 satır metin aralığı ile yazılmalıdır. Anahtar kelimeler Times New Roman yazı tipi, 9 punto, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı en fazla 5 olmalıdır.

İngilizce Makale Başlığı

Makalenin İngilizce başlığı Times New Roman yazı tipi, 14 punto, kalın, ortalı biçimde, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Başlıktaki kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

İngilizce Özet

İngilizce özet başlığı (abstract), Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İngilizce özet metni, Times New Roman yazı tipi, 10 punto, her iki yana dayalı, 1,15 satır metin aralığı ile yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimeler, Times New Roman yazı tipi, 9 punto, 1,15 satır metin aralığı, öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İngilizce anahtar kelimelerin sayısı en fazla 5 olmalıdır.

Makalenin Bölümleri

Makaleye ait bölümler aşağıdaki gibi şekillendirilmelidir.

1. Giriş

2. Deneysel Metod veya Teorik Metod

3. Bulgular ve Tartışmalar

4. Sonuçlar

5. Simgeler

Teşekkür

Kaynaklar


Bütün bölümlerin başlıkları,  Times New Roman yazı tipi, 11 punto,  kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Metin kısımları ise, Times New Roman yazı tipi, 11 punto, her iki yana dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında boşluk bırakılmadan yazılacaktır. Paragraf girintisi 0,5 cm içerden başlanacaktır.

Kaynaklar

Kaynaklar IEEE standartlarına göre numaralandırılarak verilmelidir. Mendeley programı kaynakça oluşturmak için kullanılabilir. Atıflar numara verilerek yapılmalıdır. Makale içerisinde belirli bir aralıktaki yayınlara atıf verilirken, [Başlangıç atıfı-Bitiş Atıfı]. Örnek [3-9] kaynakçada belirtilen 3 ve 9 dahil olmak üzere 3 ve 9 arasındaki bütün yayınlara atıf verildiğini ifade etmektedir.  [3, 5-9] ise 3. yayının ve 5 ile 9 dahil olmak üzere 5 ile 9 arasındaki bütün yayınlara atıf verildiğini ifade etmektedir.

Kaynak makale ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “ Makalenin tam başlığı,” Derginin Adı, cilt  no (sayı no), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.  

S. Yan, J. C. Chu, F.-Y. Hsiao, and H.-J. Huang, “A planning model and solution algorithm for multi-trip split-delivery vehicle routing and scheduling problems with time windows,” Computers & Industrial Engineering, 87, 383–393, 2015.

Kaynak Kitap ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, Kitabın Adı. Yayın yeri, Ülke: Yayınevi, Yıl.

P. Toth and D. Vigo, The Vehicle Routing Problem. Philadelphia, ABD: SIAM Monographs on Discrete Mathematics and Applications, 2002.

Kaynak Kitap Bölümü ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “Kitabın bölümü,” Kitabın adı, cilt no, kitabın bölümünün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

J. F. Cordeau, G. Laporte, J. Y. Potvin, and M. W. P. Savelsbergh, “Chapter 7 Transportation on Demand,” Handbooks in Operations Research and Management Science, 14, 429–466, 2007.

Kaynak Tez ise: Yazarın adının baş harfi. Yazarın soyadı, “Tezin adı,” Üniversite, Enstitü, Tezin Türü, yıl.

A.   Özger, “Havayolu Kargo Taşımacılığında Ana Dağıtım Üssü Yerleşim Problemine Tamsayılı Model Yaklaşımı,” Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

Kaynak Web Sayfası ise: Yazar veya sorumlu kurum, “Web sayfasının adı.” Web sayfasının adresi. [Erişim Tarihi: Gün-Ay-Yıl].

DHMİ, “DHMİ.” http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx. [Erişim Tarihi: 13-Eylül-2016].

Ekler

Makale ekleri kaynakçadan sonra Ek A, Ek B şeklinde verilmelidir. Eklerin başlığı Times New Roman yazı tipi, 11 punto,  kalın, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Ekte denklemler varsa denklem numarası ekin başlığına göre verilmelidir. Örneğin: EK A’da bulunan denklemlerin numaraları A1, A2, A3, …, AN şeklinde, EK B’de bulunan denklemlerin numaraları B1, B2, B3, …, BN şeklinde verilmelidir.

Birimler

Birimler uluslararası SI standartlarına göre düzenlenmelidir.

Dipnotlar

Dipnotlar sayfanın altında Times New Roman yazı tipi, 10 punto, kullanılarak verilmelidir.


Tablolar ve Şekiller


Tabloların açıklama kısmı Times New Roman yazı tipi, 11 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Açıklama kısmının önünde tablonun sayısını gösteren kısım kalın yazılacaktır. Tablonun içeriği Times New Roman yazı tipi, 10 punto, başlık kısmı kalın, ortalı şekilde yazılmalıdır. Tablonun başlık kısmı ve alt kenarlığı haricindeki kenarlıklar kaldırılmalıdır. Başlık kısmı gri arka plan rengi yapılmalıdır. Örnek;


Tablo 1. Araçların hızları ve kapasiteleri

Araç Tipi

Hız (km/h)

Kapasite (t)

A

750

65

B

800

100

C

850

120

Makalenin içeriğine bağlı olarak eğer tablo tek sütuna sığmayacak derecede büyük ise tablonun olduğu kısımdan itibaren tablo bir sayfada gösterilebilir.

Şekillerde şekil yazısı şeklin altında yer almalıdır.  Şeklin açıklama kısmı Times New Roman yazı tipi, 11 punto, sola dayalı, 1,15 satır metin aralığı öncesinde ve sonrasında 6 birim boşluk bırakılarak yazılacaktır. Açıklama kısmının önünde şeklin sayısını gösteren kısım kalın yazılacaktır.

Makalenin içeriğine bağlı olarak eğer şekil tek sütuna sığmayacak derecede büyük ise şeklin olduğu kısımdan itibaren şekil bir sayfada gösterilebilir.


Denklemler

Denklemler tablo içerisinde gösterilmelidir. Tablonun ilk sütununda denklem, diğer sütununda ise denklemin numarası belirtilmelidir. Ancak tablonun kenarlıkları kaldırılmalıdır.

Denklem, denklem düzenleyicisinde Cambria Mat yazı tipi, 11 punto, tablo içerisinde sola dayalı şekilde yazılacaktır. Denklemin numarası ise Times New Roman yazı tipi, 11 punto tabloda ortalı ve sağa dayalı şekilde yazılacaktır.

Journal of Aviation (JAV) is committed to following the Code of Conduct and Best Practice Guidelines of COPE (Committee on Publication Ethics) . It is a duty of our editors to follow Cope Guidance for Editors and our peer-reviewers must follow COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers We expect all prospective authors to read and understand our Ethics Policy before submitting any manuscripts to our journals.

Please note that submitted manuscripts may be subject to checks using the iThenticate service, in conjunction with CrossCheck, in order to detect instances of overlapping and similar text.

The iThenticate software checks submissions against millions of published research papers, documents on the web, and other relevant sources. If plagiarism or misconduct is found, consequences are detailed in the policy.

The chief goal of our policy is threefold: to provide advice for our authors, to maintain the scholarly integrity of our journals and their content, and to detail the ethical responsibilities of JAV, our editors and authors.

We expect all authors to read and understand our ethics policy before submitting to any of our journals. This is in accordance with our commitment to the prevention of ethical misconduct, which we recognise to be a growing problem in academic and professional publications. It is important to note that most incidents of plagiarism, redundant publication, copyright infringement or similar occur because of a lack of understanding, and not through fraudulent intent. Our policy is one of prevention and not persecution.

If you have any questions, please contact the relevant editorial office, or Journal of Aviation (JAV)' ethics representative: journalofaviation@gmail.com

Download a PDF version of the Ethics and Policies [PDF,392KB].


Authors’ Responsibilities


Authors should:

Ensure that all researched work submitted is original, fully referenced and that all authors are represented accurately. The submission must be exclusive and not under consideration elsewhere.

Provide accurate contact details for a designated corresponding author, who shall be deemed by the publisher and editor as fully responsible for the authorship of the paper and all communications concerning the ethical status and originality of the paper. This includes any queries or investigations that may arise, pre- or post publication.

Openly disclose the source of all data and third party material, including previously unpublished work by the authors themselves. Anything that could compromise the originality of the submission should be expressly avoided and/or discussed with the editorial office in the first instance.

Identify any third party material that they intend to include in their article, and obtain written permission for re-use in each instance from the relevant copyright holders. Such permissions should be submitted once the manuscript is accepted, or requires small changes to be accepted. For further guidance on seeking permission to use 3rd party material please see the Rights and Permissions section.

Openly disclose any conflict of interest - for example, if publication were to benefit a company or services in which the author(s) has a vested interest.

Expect to formally agree publication terms which defines the author and the publishers rights for the work. Visit our website for further information.

Expect the editor to scan submissions using plagiarism detection software at iThenticate to check a paper's originality before sending out for review.

Fully correspond and comply with the editor and publisher in any requests for source data, proof of authorship or originality in a timely manner, providing reasonable explanation for discrepancies or failures to disclose vital information.

Fully co-operate with any consequent investigations if the editor and/or publisher are dissatisfied with the evidence available or the explanations provided.

Expect transparency, efficiency and respect from the publisher and the editor during the submissions process.

Remain in good communication with both the publisher and the editor.

When necessary, submit corrigenda in a timely and responsible fashion.

Co-operate fully with the publication of errata and with the retraction of articles found to be unethical, misleading or damaging.

Remain in good communication with the editor(s), the publisher and any co-authors.

Editors’ Responsibilities


Editors should:

Read and understand COPE guidelines as well as JAV's ethics policy, and follow them during all editorial processes.

Protect the reputation of their journal(s) and published work by only publishing content of the highest quality and relevance in a timely and responsible manner.

Carry out thorough, objective and confidential peer review for original article submissions that pass the initial quality check and editorial assessment, in adherence with COPE guidelines and JAV' ethics policy.

Detail and justify any article types which will not be peer reviewed (e.g. editorials, opinion pieces etc.).

Provide a transparent review and publication process as far as is possible, with full respect and care paid to the author(s).

Provide advice and give reasonable explanation and updates to authors during the submissions process and once a decision has been made.

Allow authors the right to appeal any editorial decision.

Only accept papers based on the original merit, quality and relevance of their content.

Support authors in queries concerning the originality of their submissions and request the support of JAV if necessary.

Advise the publisher of any third party material which has been included for which they do not believe sufficient permission has been cleared.

Be ready and prepared to publish corrections, corrigenda, errata when necessary, as well as retract articles that (the editor and JAV) deem unethical, misleading or damaging.

Remain in good communication with both the publisher and the author(s).


Reviewers’ Responsibilities


Reviewers should:

Adhere to JAV’s policy of confidential peer review of their journals. This includes, but is not restricted to, keeping their identity hidden from authors and not externally distributing any work that is passed to them for their eyes only.

Only accept invitations to review work that is relevant to their own expertise and speciality.

Review submitted work in a responsible, impartial and timely manner.

Report any suspected ethical misconduct as part of a thorough and honest review of the work.

Avoid the use of unnecessarily inflammatory or offensive language in their appraisal of the work.

Accept the commitment to review future versions of the work and provide 'follow up’ advice to the editor(s), if requested.

Seek advice from the editor if anything is unclear at the time of invitation.

Remain in good communication with both the publisher and the editor.


JAV’s Responsibilities


JAV will:

Protect the reputation of our journals and published work by only publishing content of the highest quality and relevance in a timely and responsible manner.

Provide detailed information concerning both our understanding of publication ethics and our implementation of the same. Emphasise a desire for prevention, not eventual detection, of ethical misconduct.

Uphold our COPE membership (or of such similar organisations) and keep our editorial offices, publishing staff and society partners up-to-date with their guidelines and policies, adapting our own where appropriate (and publicising any update).

When necessary, request proof of originality/accuracy from the corresponding author of any work submitted to any of our journals.

Use plagiarism detection software when necessary for any submission to any journal at any stage of the submissions and publication process.

Provide a transparent submissions and publication process, with full respect and care paid to the author. This includes detailed and dedicated instructions to authors for each journal, outlining referencing style, accepted article types and submission processes.

Investigate thoroughly any suggestion of ethical misconduct detected during any stage of the submissions process. This can include, but is not restricted to, the following: plagiarism, redundant publication, fabrication or misuse of data and authorial disputes.

When necessary, retract articles that we deem to be unethical, misleading or damaging.

When necessary, publish errata, corrigenda and retractions in a timely and responsible fashion, detailing the decision online in an open access format and publishing in print as soon as possible.

Remain in good communication with editors, authors, reviewers and society partners (where applicable).Further reading

Authorship of the paper: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study.

Originality and plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Data access and retention: Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review, and should be prepared to provide public access to such data.

Multiple, redundant or concurrent publication: An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. JAV do not view the following uses of a work as prior publication: publication in the form of an abstract; publication as an academic thesis; publication as an electronic preprint. Information on prior publication is included within each JAV and its journal Guideline for Authors.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment.

Disclosure and conflicts of interest: All submissions must include disclosure of all relationships that could be viewed as presenting a potential conflict of interest.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Reporting standards: Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance.

Hazards and human or animal subjects: Statements of compliance are required if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, or if it involves the use of animal or human subjects.

Use of patient images or case details: Studies on patients or volunteers require ethics committee approval and informed consent, which should be documented in the paper.JAV has also accessed and learned from the existing policies of other publishers and leading experts as well as open access articles that detail and define ethical misconduct.

'Plagiarism and the law', Joss Saunders, Learned Publishing, 23:279-202: http://www.ingentaconnect.com/content/alpsp/lp/2010/00000023/00000004/art00002

iThenticate Plagiarism Resources: http://www.ithenticate.com/resources/6-consequences-of-plagiarism


All articles in the "Journal of Aviation" (e-ISSN: 2587-1676) are published in the full open access model.

In order to start the evaluation process of the articles sent to the Journal of Aviation, an Editorial Processing Charges (EPCs) will be requested. -This fee is 30 USD for foreign authors-

This fee will be requested regardless of the acceptance/rejection condition of the article.

Authors pay a one-time Editorial Processing Charges (EPCs) to cover the costs of peer review administration and management, professional production of articles in PDF and other formats, and dissemination of published papers in various venues, in addition to other publishing functions. Please note that the option to process an advance payment remains but does not guarantee acceptance of manuscripts.

Information regarding the payment of the Editorial Processing Fee (EPCs) is sent to the responsible author by e-mail after the article is uploaded to the system.

Journal of Aviation - JAV 


www.javsci.com - editor@javsci.com


9210This journal is licenced under a Creative Commons Attiribution-NonCommerical 4.0 İnternational Licence