Journal of Contemporary Medicine
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2667-7180 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Rabia YILMAZ |


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2667-7180 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Rabia YILMAZ |
Cover Image


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Volume 9 - Issue 4 - Dec 31, 2019
 1. Fibromyalgia frequency and course in renal transplantation patients
  Pages 305 - 310
  Firdevs Tugba BOZKURT , Oytun Derya TUNC , Turan COLAK
 2. Could beta blocker use in elderly hypertensive patients reduce risk of skin cancers?
  Pages 311 - 314
  Habibullah AKTAS , Erdinc TERZİ
 3. Cost of Neuroimaging of Patients with Vertigo in Emergency Department
  Pages 315 - 320
  Ali KABLAN , Serhat KARAMAN , Nurşah BAŞOL
 4. The Effect Of Oral Care Given To Patients On Mechanical Ventilatory Support By Two Different Methods On Bacterial Colonization In Oral Mucosa And Oral Health
  Pages 321 - 331
  Ayşe TALİ , Elif KARAHAN , Füsun CÖMERT
 5. Early Against Classic Extubation Outcomes Following Cardiac Surgery and Correlation With Rapid Shallow Breath Index
  Pages 332 - 337
  İbrahim MUNGAN , Derya ADEMOGLU , Hayriye CANKAR DAL , Dilek KAZANCI , Sema TURAN
 6. The Prevalence of Heterotopic Gastric Mucosa of the Proximal Esophagus and the Relationship Between Clinical and Endoscopic Findings
  Pages 338 - 342
  Hatice KARAGÖZ , Ahmet KARAMAN
 7. COMPARISON OF LATERALIZATION THYROPLASTY AND LASER CORD WEDGE RESECTION IN TERMS OF VOICE QUALITY IN PATIENTS WITH BILATERAL ABDUCTOR VOCAL CORD PARALYSIS
  Pages 343 - 348
  Dursun TUZUN , Yusufhan SUOGLU , Mustafa Sitki GOZELER
 8. An Investigation of Waiting Times of Patients Admitted to the General Surgery Clinic from an Emergency Department
  Pages 349 - 353
  Melih YÜKSEL , Halil KAYA , Faruk ÇAVDAR , Suna ERAYBAR ATMACA , Yeşim İŞLER
 9. Analysis of Bed Use Performance of Pediatrics Clinics in Turkey
  Pages 354 - 358
  Arzu YİĞİT
 10. Retrospective Evaluation Of Children After Stem Cell Transplantation: Single Center Experience
  Pages 359 - 364
  Vildan GÜNGÖRER , Ebru YILMAZ KESKİN , Tunç FIŞGIN
 11. Home pelvic floor muscle training with electromyographic biofeedback to treatment of the urinary incontinence: A prospective analysis
  Pages 365 - 372
  Yılda Arzu ABA , Deniz SARICI , Ramazan ÖZYURT , Bulat Aytek ŞIK
 12. PROKSİMAL HİPOSPADİASLI VE CİDDİ KORDİLİ ÇOCUKLARIN İKİ AŞAMALI AMELİYAT SONUÇLARININ HİPOSPADİAS OBJEKTİVE PENİL SKORLAMA (HOPS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 373 - 377
  Unal BICAKCI , Yaşar ISSI , Beytullah YAĞIZ , Berat Dilek DEMİREL
 13. PEDİATRIK YAŞ GRUBUNDA KARACİĞER, DALAK VE BÖBREK BOYUTLARININ ULTRASONOGRAFİK NOMOGRAMLARI
  Pages 378 - 383
  Çiğdem Üner
 14. KNOWLEDGE LEVEL OF SENIOR NURSING STUDENTS ABOUT KANGAROO CARE: A MULTI-CENTERED RESEARCH
  Pages 384 - 390
  Filiz ÜNAL TOPRAK , Zekiye TURAN , Ayten ŞENTÜRK ERENEL
 15. PRİMER SJÖGREN SENDROMUNDA SEROLOJİK TETKİKLERİN TÜKRÜK BEZİ BİYOPSİ DERECESİ VE KLİNİK İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 391 - 394
  Muhammet LİMON , Dilek TEZCAN , Semral GÜLCEMAL , Sema YILMAZ , Neriman AKDAM
 16. Lökositoklastik vaskülitli hastaların demografik, etyolojik ve klinik özellikleri tek merkez deneyimi
  Pages 395 - 399
  Dilek TEZCAN , Muhammet LİMON , Semral GÜLCEMAL , Sema YILMAZ
 17. Pediatrik Kalsiyum Taşlarında Potasyum Sitrat ve Potasyum Sitrat/Magnezyum Tedavilerinin Karşılaştırılması
  Pages 400 - 402
  Muhammet İrfan DÖNMEZ , Ahmet Midhat ELMACI
 18. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Sıvı Volüm Durumunun Değerlendirilmesinde Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri
  Pages 403 - 409
  Hande SELVİ ÖZTORUN , Zeynep KENDİ ÇELEBİ , Senem KOÇAK
 19. In The Differential Diagnosis of Wheezy infant, Chilaiditi Syndrome Caused by Empty Bottle Absorption
  Pages 410 - 411
  İlknur BOSTANCI , Çiğdem ÜNER , Derya ERDOĞAN
 20. ASTIM VE OBEZİTE
  Pages 412 - 416
  Buket MERMİ̇T Çİ̇Lİ̇NGİ̇R , Hülya GÜNBATAR
 21. Türkiye’de Anne Sütü Merkezi Girişimlerinin Değerlendirilmesi ve Sistem Önerisi
  Pages 417 - 423
  Esma KABASAKAL , Ömer BOZKURT
 22. Nöroleptik Malign Sendrom nedir? Tanı ve tedavi yaklaşımları
  Pages 424 - 431
  Mehmet BALTACIOĞLU , Çiçek HOCAOĞLU
 23. The use of octreotide in the treatment of chylothorax
  Pages 432 - 435
  Hıdır ESME
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Çağdaş Tıp Dergisi 2146-6009 2011-2018
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.