e-ISSN: 2667-7180
Founded: 2011
Period: Monthly
Publisher: Rabia YILMAZ
Cover Image
       

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use.

Our journal is under evaluation in TR Index. 

Again, starting from January 2021, a publication will be made to complete a volume with 6 issues per year. (1 issue per 2 months)


2022 - Volume: 12 Issue: 5

Review

An overview of the genetic diversity of Echinococcus granulosus sensu lato in Turkey

Research Article

Estrogen in Luteal Phase Support: Effects on IVF-ICSI Antagonist Protocol Pregnancy Results

Clinical Research

Is intraarticular enjections effective on pain management in patients with late stage primer gonarthrosis during COVID-19 pandemic? A single centre experience

Clinical Research

Comparison of the Effects of Different Molecular Weight Hyaluronic Acid Application in Knee Osteoarthritis

Case Report

Prolonged Response with Enzalutamide in a Prostate Cancer Patient on Hemodialysis

Research Article

A Pilot Study on the Performance of Presepsin in Acute Appendicitis: A Prospective Case-Control Study

Research Article

Effects of Carbohydrate and Fats in Turkish Patients with Type 2 Diabetes

Clinical Research

Relationship Between Carpal Bone Morphology and Distal Radius Fracture Pattern

Clinical Research

Comparison Of Winograde And Vandenbos Surgical Techniques According To Heifetz Stage In The Treatment Of Ingrown Toenails

Research Article

Posttraumatic Stress Disorder Symptoms and Related Factors in Women with Early Pregnancy Loss

Clinical Research

ANTENATAL FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HAVE AN ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST

Research Article

Determining the interest in pain and analgesic during and before the covid-19 pandemic period using google trends data: an infodemiological study

Research Article

Retrospective evaluation of liver transaminase abnormalities in asymptomatic and symptomatic patients according to liver biopsy results

Research Article

Barriers associated with seasonal influenza vaccination uptake among nurses: A cross-sectional study

Research Article

Demonstration of the Effectiveness of Epidermal Growth Factor in Diabetic Foot Ulcers

Clinical Research

Association of systemic immune-inflammation index with long-term all-cause mortality in pancreatic cancer patients after pancreaticoduodenectomy

Research Article

Common ECG Changes and Prognostic Importance of ECG Findings in Covid-19 Patients Presenting to the Emergency Department

Clinical Research

Retrospective Analysis of Oral and Maxillofacial Pathologies

Research Article

Physical Activity Levels of Medical Students: a global issue to be addressed

Research Article

SEROPREVALENCE OF HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, and Anti-HIV IN PATIENTS WITH ALCOHOL AND SUBSTANCE ABUSE IN AN AMATEM CLINIC IN EASTERN TURKIYE: A SIX-YEAR RETROSPECTIVE EVALUATION

Research Article

Distribution of Clinical Staphylococccus aureus Isolates and Antibiotic Resistance Profile: Three-Year Data

Clinical Research

Prognostic value of clinicopathological characteristic of patients with Malign Mesothelioma at Mediternean region of Turkey

Research Article

Oxidative Stress Index and Vitamin C in The Diagnosis of Fibromyalgia Syndrome

Research Article

Comparison of Laparoscopy and Laparotomy Results for Benign Ovarian Tumors

Research Article

Evaluation of clinical features, treatment approaches and treatment outcomes of children with non-Hodgkin lymphoma

Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın ana sayfanın sağ tarafında "Dizinler" sekmesinde izlenebilir.


Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Yağmacı/Şaibeli Dergiler Hakkında Duyurusu sonrası Dergimizin açıklaması

DUYURU 

(Akademik yükselme ve doçentlik başvuru dosyasına eklemek için editörce imzalı açıklamayı indirmek için TIKLAYINIZ) (https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24938)


Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı kararı ve 25 Ocak 2022 tarihli duyurusu https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2022/yagmacı-saibeli-dergiler-hk-duyuru-25012022.pdf sonrası UAK Doçentlik başvurusunda dergimizin durumu hakkında açıklama gereksinimi doğmuştur.
Dergimiz ilk sayısını yayımlandığı 2011 yılından beri Aralık 2021 tarihine ÜCRETSİZ dergi statüsünde yayın yapmıştır. Giderleri minimal tutulmak üzere birçok işlem editör kurulu tarafından yapılmış ve maddi kaynaklar yine editör kurulunca karşılanmıştır. Reklam, bağış ve diğer destekler ile bütçe karşılanmıştır. Dergimiz yayın hayatının hiçbir döneminde yazarlardan makale kabulünden sonra editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ya da farklı hiç bir ücret talep etmemiştir.
Son yıllarda akademik yayıncılığın giderek zorlaşması, tüm dünyada ücret politikasında trend değişikliği neticesinde yazar ve veya kurumlarından (article processing charge) talep edilmesi gereksinimi hasıl olmuştur. 2022 Yılı ilk sayısından itibaren makale yüklendikten ve ön değerlendirme yapıldıktan sonra hakem süreci balamadan önce, makalenin yayınlanmak üzere kabul ve ret olmasına bakılmaksızın başvuru aşamasında article processing charge talep edilmeye başlanmıştır.
Dergimizde araştırmaları yayınlanan, yayınlanacak olan yazarlara, akademik yükselme ve doçentlik başvurularında görev alacak saygıdeğer jüri üyelerine ve dergimiz hakkında ücret politikası hakkında bilgi talep eden kamu ve özel kurum ve kuruluşlara saygı ile duyurulur.

27-01-2022
Prof Dr Resul YILMAZ
Editör