Journal of Contemporary Medicine
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2667-7180 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Rabia YILMAZ |


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Journal of Contemporary Medicine

e-ISSN 2667-7180 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Rabia YILMAZ |
Cover Image


Journal of Contemporary Medicine provides open access for academic publications.

The journal provides free access to the full texts of all articles immediately upon publication.

The journal does not request any charges for article processing or article submission.

There is no charge for readers to download articles, case reports and reviews for their own scholarly use. 

Volume 9 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Comparison Of Pro-BNP Levels And Myocardial Performance Index Before And After Iron Treatment In Children With Congenital Cyanotic Heart Disease With Iron Deficiency Anemia
  Pages 197 - 202
  Adnan Barutçu, Sevcan Erdem, Fadli Demir, Saliha Barutçu, Göksel Leblebisatan
 2. Possible protective effect of quercetin against oxidative stress in liver from metabolic syndrome rats
  Pages 203 - 208
  Ayça Bilginoğlu
 3. Is higher mean platelet volume an additional predictive marker of oligohydramnios and polyhydramnios?
  Pages 209 - 213
  Neriman Çetin Benli, Sibel Mutlu, Abdülkerim Yıldız, Ali Ramazan Benli
 4. Comparative evaluation of dural venous sinuses and cerebral veins using contrast-enhanced spoiled gradient recalled echo and time-of-flight magnetic resonance venography
  Pages 214 - 221
  Caglar Deniz, Erkan Gokce, Berat Acu, Yunus emre Kuyucu
 5. The Evaluation Of The Effects Of Passive Smoking On Children's Health With Detection Of Urine Cotinine Levels
  Pages 222 - 226
  Dilek Kahvecioğlu, İlknur Bostancı, Medine Aysin Tasar, Nermin Dindar Badem, Yıldız Bilge Dallar
 6. Association Between ABO Blood Group With Parkinson’s Disease
  Pages 227 - 229
  Oktay Bulur, Osman Korucu
 7. Skin prick test results in patients with chronic allergic rhinitis: Housewives are risky occupational group for the development of allergic rhinitis due to house dust mites
  Pages 230 - 234
  Tarkan Ozdemir, Benan Kasapoglu, Mustafa Hamidullah Turkkani, Cigdem Ozdilekcan, Fuat Erel
 8. The effect of duloxetine on ECoG activity of absence-epilepsy model in WAG/Rij rats
  Pages 235 - 239
  Hatice Aygün
 9. Investigation of Upper Respiratory Tract Pathologies in Neonatal Intensive Care Unit
  Pages 241 - 244
  Murat Konak, Ömer Erdur, Muhammed Yaşar Kılınç, Hanifi Soylu
 10. Bicarbonate may alters bacterial susceptibility to antibiotics by targeting Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Staphylococcus aureus
  Pages 245 - 248
  Sevgi KESICI, Mehmet DEMIRCI, Ugur KESICI
 11. Acil serviste yapılan bilgisayarlı tomografi görüntüleme istemleri ne kadar etkin?
  Pages 249 - 254
  Özge Özkan Yıldız, Suna Eraybar, Halil Kaya, Erol Armağan
 12. Tıkayıcı Uyku Apne Sendromlu Olgularda Uyku MRG Ve Uyku Endoskopisi Bulgularının Karşılaştırılması
  Pages 255 - 261
  Volkan Çağlayan, Müge Özçelik Korkmaz, Şenol Civelek
 13. Sternotomi fiksasyon metodlarının karşılaştırılması: Sert-rijit fiksasyona karşı aşırı kuvvet karşısında esnekliği ayarlanabilen yarı-esnek fiksasyon: Deneysel biyomekanik çalışma
  Pages 262 - 268
  Mehmet Kabalcı, Nesimi Günal, Ali Bolat, Koray Dural, Berkant ÖZPOLAT
 14. Pediatristler için tanı ya da tedavisi zor deri lezyonları
  Pages 269 - 274
  Atiye Oğrum
 15. Yoğun Bakım Ünitelerinden izole edilen Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter and Pseudomonas İzolatlarında Karbapenem Direncinin Araştırılması
  Pages 275 - 279
  Cennet Ragbetli, Hüseyin Güdücüoğlu, Mehmet Parlak
 16. Radikal mastoidektomi boşluğundaki inatçı otore problemini çözmek için yapılan timpanoplasti uygulaması
  Pages 280 - 283
  Ahmet Hamdi Kepekçi, Cengiz ÇELIKYURT
 17. Böbrek ve Üriner Sistemin Doğumsal Anomalileri: 806 Olgunun Analizi
  Pages 284 - 287
  Ahmet Midhat Elmacı, Muhammet İrfan Dönmez
 18. Adölesanlarda Kemik Mineral Dansite Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  Pages 288 - 294
  Murat Konak
 19. Autism and Vaccinations: Does Google side with Science?
  Pages 295 - 299
  Semih Erden, Kevser Nalbant, Hurşit Ferahkaya
 20. Süt Çocukluğu Döneminde Tanı Alan Wıllıams-Beuren Sendromu Vakası: Erken Tanının Önemi
  Pages 301 - 304
  Fuat Buğrul, Fahrettin Duymuş
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Çağdaş Tıp Dergisi 2146-6009 2011-2018
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.