Editorial Board

Editorial Board

Prof.Dr. Mustafa ALTAY

Turkey
mustafa.altay@sbu.edu.tr
Subjects: Endocrinology and Metabolic Diseases

Assoc.Prof.Dr. Resul YILMAZ

Turkey
resul.yilmaz@selcuk.edu.tr
Subjects: ​Internal Diseases,Medicine,Medicine
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Prof.Dr. Resul YILMAZ

Turkey
drresul@gmail.com
Subjects: ​Internal Diseases,Medicine,Medicine
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Mustafa ÖZÇETİN

Turkey
mozcetin@gmail.com
Subjects: Pediatric Health and Illnesses
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Editör

Doç. Dr. Resul YILMAZ

Prof.Dr. Resul YILMAZ

Turkey
drresul@gmail.com
Subjects: ​Internal Diseases,Medicine,Medicine
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Mustafa ALTAY

Turkey
mustafa.altay@sbu.edu.tr
Subjects: Endocrinology and Metabolic Diseases

Prof. Mustafa ÖZÇETİN

Turkey
mozcetin@gmail.com
Subjects: Pediatric Health and Illnesses
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Assoc.Prof.Dr. Resul YILMAZ

Turkey
resul.yilmaz@selcuk.edu.tr
Subjects: ​Internal Diseases,Medicine,Medicine
Institution: Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.