Editorial Board

Prof. Dr. Resul YILMAZ

Turkey
drresul@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7672-8100
Subjects: Medicine,​Internal Diseases,Medicine
Institution: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Assoc. Prof. Dr. Atilla ŞENAYLI

Turkey
atillasenayli@gmail.com
Subjects: Pediatric Surgery
Institution: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Mustafa ALTAY

Turkey
mustafa.altay@sbu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2074-4384
Subjects: Endocrinology and Metabolic Diseases
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Mustafa ÖZÇETİN

Turkey
mozcetin@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0697-4271
Subjects: Pediatric Health and Illnesses
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Prof. Dr. Fikret ERDEMİR

Turkey
fikreterdemir@mynet.com
Subjects: Medicine
Institution: Üroloji AD Tıp Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

Asst. Prof. Dr. Yeşim ŞENAYLI

Turkey
ysenayli@gmail.com
Subjects: Anaesthesia and Reanimation
Institution: Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi

Dr. Raziye ÇELEN

Turkey
rturgut42@gmail.com
ORCID: 0000-0001-9813-2287
Subjects: Pediatric Health and Illnesses Nursing,Nursery
Institution: Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Advisory Board

1908819087


Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.