Editor-in-Chief
Name: Assoc.Prof.Dr. Resul YILMAZ
E-mail: drresul@gmail.com
Address:

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı

Alaeddin Keykubat Yerleşkesi

Selçuklu/Konya  42075 Türkiye

Tel: +90 (332) 241 50 00-44513


Doçentlik Başvurusunda Dergimizin Durumu

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Denkliği:  1b [Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayımlanmış özgün araştırma makalesi - 10 PUAN]

Dahil olduğumuz Dizinler (indeksler)  ve Platformlar  sayfanın sağ alt kenarında dizilidir.