Journal of History and Future
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-7672 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf


Journal of History and Future (JHF) is an internationally refereed academic journal, published quarterly (December, March, June, September). The journal aims to provide a national and international academic platform to meet the professional interests of researchers in different disciplines in the field of History. The target audience of the journal consists of academicians, researchers, and related professional and academic institutions and organizations. Journal of History and Future (JHF) is a peer-reviewed journal that publishes essays, reviews and translations covering original research in the History field. Journal of History and Future’s scope on a large scale is History and on a narrow scale Archaeology, History of art, Local History, Oral History, History of Sociology, History of Religions, History Methodology, History of Literature, History of Science, History of Philosophy, History of Education, International relations areas.

Journal of History and Future

e-ISSN 2458-7672 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf
Cover Image


Journal of History and Future (JHF) is an internationally refereed academic journal, published quarterly (December, March, June, September). The journal aims to provide a national and international academic platform to meet the professional interests of researchers in different disciplines in the field of History. The target audience of the journal consists of academicians, researchers, and related professional and academic institutions and organizations. Journal of History and Future (JHF) is a peer-reviewed journal that publishes essays, reviews and translations covering original research in the History field. Journal of History and Future’s scope on a large scale is History and on a narrow scale Archaeology, History of art, Local History, Oral History, History of Sociology, History of Religions, History Methodology, History of Literature, History of Science, History of Philosophy, History of Education, International relations areas.

Volume 6 - Issue 2 - Jun 22, 2020
 1. Mimarlık Süreli Yayınlarının Tarihsel Bağlamına Dair Bir Değerlendirme: Türkiye’nin İlk Mimarlık Dergileri ve Arkitekt
  Pages 198 - 222
  Yekta ÖZGÜVEN
 2. The Industrial Development in Kosovo between 1974-1990 - A Comparative Overview
  Pages 223 - 231
  Kujtım MILLAKU
 3. Ahrâr Fırkası
  Pages 232 - 242
  Yunus Emre TANSÜ , Cesur ÖZÇÖREKÇİ
 4. Osmanlı Modernleşme Döneminde Urfa Sancağında Açılan Müslüman Rüşdiye Mektepleri
  Pages 243 - 269
  Hatip YILDIZ
 5. On Dokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Donanmasında Yapılması Planlanan Islahat Hareketleri
  Pages 270 - 280
  Derya GEÇİLİ
 6. Cumhuriyet Halk Partisinde Ortanın Solu İle Başlayan Siyasal Metamorfoza Karşı İç Ve Dış Muhalefet
  Pages 281 - 302
  Tunay ŞENDAL
 7. İmâdeddîn Zengî’nin Cesareti ve Başarılarında Rolü
  Pages 303 - 321
  Abdulcelil IŞIK
 8. The US Foreign Policy Role in Achieving the Rambouillet Agreement
  Pages 322 - 334
  Artan RESHANİ
 9. XV. ve XVI. Yüzyıl Osmanlı, Avrupa ve Çin Loncalarına Dair Karşılaştırmalı Bir Bakış
  Pages 335 - 357
  Mustafa Can GÜRİPEK
 10. Cena Trimalcionis ve Eski Roma Mutfak Tarihindeki Yeri
  Pages 358 - 375
  Ali GÜVELOĞLU
 11. A New Historicist Approach to Chimamanda Ngozi Adichie’s Half of a Yellow Sun
  Pages 376 - 392
  Gökçen KARA
 12. An Insider and Outsider View of Modern Egypt By Waguih Ghali And Amitav Ghosh
  Pages 393 - 409
  Neslihan ALBAY
 13. Osmanlı Devleti’nde Manastırbend Cezasının Tatbikinde Surp Nişan Ve Anna Manastırları Örnekleri
  Pages 410 - 422
  Erdoğan POLAT
 14. Istabl-ı Âmire’de Bir Alman Mirahur: Von Hobe Paşa
  Pages 423 - 448
  Emine GÜMÜŞSOY
 15. Osman Hamdi Bey’in Portrelerinde Anlam
  Pages 449 - 458
  Nuri ÖZÇELİK
 16. The visit of Albanian homage delegation in Vienna (April 1917)
  Pages 459 - 469
  Fitim RİFATİ
 17. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin Borç Yönetiminden Bir Kesit: İkramiyeli Tahviller
  Pages 470 - 485
  Başak ERGÜDER
 18. Hayzürân’ın Halife Hâdî ile İktidar Mücadelesi
  Pages 486 - 502
  Haci ATAŞ
 19. Tarihi Bir Roman Olarak İskender Pala’nın “Od” Romanında Yapı ve İzlek
  Pages 503 - 525
  Ramazan ERGÖZ
 20. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamelerinde Rize (1925-1929)
  Pages 526 - 557
  Gulsah KURT GÜVELOĞLU
 21. Ortaçağ'da Harran
  Pages 558 - 575
  Efe DURMUŞ
 22. Urfa Tereke Kayıtlarına Bir Örnek: Göncü Hacı Abdurrahman’ın 1880 Tarihli Terekesi
  Pages 576 - 594
  Zafer BENZER
 23. Selçuklu Devleti İle Büveyhi Devleti Arasında Yaşanan İktidar Mücadelesinin Bağdat’ta Yaşayan Sünnilerin Ve Şiilerin Üzerine Etkisi
  Pages 595 - 615
  Murat ERKOÇ
 24. 1 ve 11 Numaralı Sivas Ahkâm Defterlerindeki Padişah Hasları İle İlgili Şikâyet Hükümlerinin Mukayesesi
  Pages 616 - 640
  Ali AÇIKEL , Yılmaz KILIÇ
 25. Maraş’ta Vatan Cephesi (12 Temmuz 1958-27 Mayıs 1960)
  Pages 641 - 666
  Erhan ALPASLAN , M. Can GÖKTÜRK
 26. Rusya’nın Körfez Ülkelerinde Ekonomik ve Stratejik Çıkarları
  Pages 667 - 684
  Elçin NECİYEV , Teymur GASIMLI
 27. Bağımsızlıktan Sonra Kuzey Afrika Ülkelerinde Siyasi Süreç: Fas ve Libya Örneği
  Pages 685 - 708
  Onur ÇAPAR
 28. Havza’da Mustafa Kemal Paşa- Rus Albayı Semen Mihailoviç Budienni Görüşmesi
  Pages 709 - 720
  Kadir KASALAK
 29. Milli Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti’nin İdari Taksimat Alanında Yaptığı Düzenlemeler
  Pages 721 - 758
  İ̇brahim TAVUKÇU