Journal of History and Future
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2458-7672 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf


Journal of History and Future (JHF) is an internationally refereed academic journal, published quarterly (December, March, June, September). The journal aims to provide a national and international academic platform to meet the professional interests of researchers in different disciplines in the field of History. The target audience of the journal consists of academicians, researchers, and related professional and academic institutions and organizations. Journal of History and Future (JHF) is a peer-reviewed journal that publishes essays, reviews and translations covering original research in the History field. Journal of History and Future’s scope on a large scale is History and on a narrow scale Archaeology, History of art, Local History, Oral History, History of Sociology, History of Religions, History Methodology, History of Literature, History of Science, History of Philosophy, History of Education, International relations areas.

Journal of History and Future

e-ISSN 2458-7672 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Celal ÖNEY | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jhf
Cover Image


Journal of History and Future (JHF) is an internationally refereed academic journal, published quarterly (December, March, June, September). The journal aims to provide a national and international academic platform to meet the professional interests of researchers in different disciplines in the field of History. The target audience of the journal consists of academicians, researchers, and related professional and academic institutions and organizations. Journal of History and Future (JHF) is a peer-reviewed journal that publishes essays, reviews and translations covering original research in the History field. Journal of History and Future’s scope on a large scale is History and on a narrow scale Archaeology, History of art, Local History, Oral History, History of Sociology, History of Religions, History Methodology, History of Literature, History of Science, History of Philosophy, History of Education, International relations areas.

Volume 6 - Issue 4 - Dec 28, 2020
 1. XV. Asırda Bitlis ve Çevresinin Siyasi Tarihi
  Pages 1134 - 1155
  Hasan TAŞKIRAN
 2. Milli Mücadele Sonrasında Milli Birlik ve Beraberliğin Tesisinde Gazetelerin Rolü: Milli Gaye Gazetesi Örneği
  Pages 1156 - 1169
  Taner ASLAN
 3. Sağlıkla Gelen Bir Ziyaret: İsmet Paşa Bursa’da (8 -31 Temmuz 1927)
  Pages 1170 - 1186
  Betül BATIR
 4. XVIII. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya İlişkilerinde Diplomatik Temasın Görünen Yüzü: Hediyeleşme
  Pages 1187 - 1218
  Ugur KURTARAN, Zeynep KARACA
 5. 13 Teşrin-i Sani 1329 Tarihli Peyam Gazetesi’nde “Vereme Karşı Nasihatler” Adıyla Yer Verilen Nasihatnâmeden Hareketle Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Veremle Mücadele Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1219 - 1234
  Özer ÖZOCAK
 6. Çok Partili Siyasete Geçiş ile Demokrat Parti Döneminde Isparta’da Milletvekili Seçimleri
  Pages 1235 - 1256
  Esin YÜZBAŞI, Bayram AKÇA
 7. İkbalden Zevale: Sultan II. Abdülhamid’in Mâbeyn-i Hümâyûnundan Kazanlı Ahmed Nermi Bey
  Pages 1257 - 1269
  İ̇smet SARIBAL
 8. Sava ve Una Nehir Bölgelerinde Osmanlı-Habsburg Hudûd Tahdîdi (1741)
  Pages 1270 - 1298
  Mehmet SOLAK
 9. Muhammed b. Kalavun Dönemi’nde (1285-1341-H. 684-741) Ehl-i Zimmet ve Hıristiyan Dünya ile İlişkiler Hakkında Bir Değerlendirme.
  Pages 1297 - 1311
  Ridvan YİĞİT
 10. Mahmud II and His Diplomats During The Mehmet Ali Problem
  Pages 1312 - 1324
  Serkan DEMİRBAŞ
 11. İzmir’in İşgalinden Sonra Yapılan Büyük Sultan Ahmet Mitingleri
  Pages 1325 - 1343
  Ömer Faruk KIRMIT
 12. Han Sultan’ın Berke Han’ın Annesi Olup Olmadığı Hususunda Mutâlaalar
  Pages 1344 - 1355
  Kazım PAYDAŞ, Fatih BOSTANCI
 13. Osmanlı’da İktidarın Meşruiyeti Bağlamında 1582 Şenliğinde Esnaf Geçitleri
  Pages 1356 - 1368
  Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ
 14. Demokrat Parti Döneminde Türkiye’de Kültürel Faaliyetler (1946-1960)
  Pages 1369 - 1384
  Hüseyin ŞEYHANLIOĞLU
 15. Muş Merkez Türküleri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 1385 - 1395
  Canser KARDAŞ
 16. Büyük Harp’ten Milli Mücadele’ye Basında Kadın ve Kadınlık Tartışmaları
  Pages 1396 - 1422
  Ülkü KÖKSAL
 17. Milli Eğitim Bakanlığı Sürecinde İbrahim Hulusi Öktem
  Pages 1423 - 1450
  Batuhan ALİŞOĞLU
 18. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bağdat Vilayet İdaresinde Yaşanan Değişim Ve Gelişmeler
  Pages 1451 - 1463
  Nevzat ARTUÇ
 19. Göl Köy Enstitüsü’nde Kız Öğrencilere Yönelik Mesleki Ve Teknik Eğitim: Uygulamalarıyla Köy Ev ve El Sanatları (1940-1944)
  Pages 1464 - 1486
  Gülşah ESER
 20. İkinci Meşrutiyet Döneminde Eğitim Sorunu ve Osmanlı Aydınları
  Pages 1487 - 1517
  Ebubekir KEKLİK
 21. İngiliz Jeolog Warington Wilkinson Smyth’in Gözünden 1842 Yazında Tokat
  Pages 1518 - 1536
  Yunus Emre TEKİNSOY
 22. Erken Modern Dönem İngiltere’sinde Vasiyetnamelerin Kaynak Olarak Kullanılması
  Pages 1537 - 1554
  Oğulcan ÇELİK
 23. Vladimir Jabotinsky’den İngiltere Başbakanına Mektup: İngiltere Hükümetine Hizmet Etmek İstiyoruz
  Pages 1555 - 1564
  Faruk TAŞKIN
 24. Ortadoğu’nun Yapılanması ve Dışsal Müdahaleler
  Pages 1565 - 1573
  Metin AKSOY
 25. 12 Mart Muhtırası ve Nihat Erim Hükümeti’nin Balyoz Harekâtı’nın Medyaya Yansıması
  Pages 1574 - 1594
  İ̇̇srafil KARATAŞ
 26. Hindistan İstiklal Mücadelesinin Kahramanlarından Bal Gangadhar Tilak’ın Hayatı ve İcraatları
  Pages 1595 - 1607
  Çiğdem KIRANŞAN
 27. Kültepe Tabletleri ve Arkeolojik Bulgulara Göre Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Eski Anadolu’nun Mutfak Kültürü
  Pages 1608 - 1635
  Hülya KAYA HASDEMİR
 28. SSCB Yahudi Antifaşist Komitesi ve Komitenin Sovyetler Birliği’nde Doktorlar Komplosuna Giden Süreçte Oynadığı Rol (1941-1953)
  Pages 1636 - 1646
  Aykut ÇAĞLAK
 29. Kisra Nûşirevan’ın Yönetim ve Adalet Anlayışı
  Pages 1647 - 1664
  Abdullah KIRAN