Journal Boards

Editorial Board

Editors

Doç. Dr. Pelin Sönmez - Kocaeli Üniversitesi

Dr. Itır Aladağ Görentaş - Kocaeli Üniversitesi

Burak Yalım - International Relations Studies Association - TUIC


Managing Editor

Büşra Özyüksel, University of Szeged


Assistant Editors

Hakan Karadiken, Bursa Uludağ Üniversitesi

Merve Yazıcı, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yavuz Bülent Bekki, Kocaeli Üniversitesi


English Language Editors

Derya Azer, Università di Bologna

Publication Board

Prof. Dr. Stephanie Schiedermair / Leipzig Universität

Prof. Dr. Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler / KKTC YÖDAK Başkan Vekili

Prof. Dr. Mesut Idriz / University of Sharjah

Dr. Martina Ponizilova / University of West Bohemia

Dr. Peter Kacziba /University of Pecs

Advisory Board

Ayhan Kaya / Bilgi Üniversitesi

Murat Erdoğan / Türk-Alman Üniversitesi

Yücel Acer / Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

İrfan Kaya Ülger / Kocaeli Üniversitesi

Petér Kacziba / University of Pecs

Mesut Idriz / University of Sharjah

Ferit Murat Özkaleli / Azerbaijan Diplomatic Academy

Mehmet Bülent Uludağ / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Martina Ponizilova / University of West Bohemia

Filip Ejdus / University of Belgrade

Hakan Arıdemir / Dumlupınar Üniversitesi

Leslie Tramontini / Philipps-Universitaet Marburg

Ali Çaksu / Yıldız Teknik Üniversitesi

Egeresi Zoltán / National University of Public Service – Budapest

Nihal Eminoğlu / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Merve Özkan Borsa / İstanbul Üniversitesi

Ayşegül Gökalp Kutlu / Kocaeli Üniversitesi

Derya Demirdizen Çevik / Kocaeli Üniversitesi

Ceyhun Çiçekçi / Bandırma 17 Eylül Üniversitesi

Erjada Progonati / Süleyman Demirel Üniversitesi