Journal Contacts

Publisher Support

Burak Yalım
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği - TUİÇ
burakyalim@tuicakademi.org

Co-Editor

Hakan Karadiken
Bursa Uludağ Üniversitesi
hakan.karadiken@tuicakademi.org

Technical Contact

Büşra Özyüksel
University of Szeged
busra.ozyuksel@tuicakademi.org