Year 2015, Volume 23 , Issue 1, Pages 57 - 70 2015-01-15

ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ
NIETZSCHE’S PERCEPTION OF HISTORY WITHIN THE CONTEXT OF ACTIVE WILL

Arslan TOPAKKAYA [1] , Haluk AŞAR [2]


Nietzsche felsefesinin en önemli kavramlarından ikisi etkin ve tepkisel istençtir. Nietzsche’nin tarih görüşü de tıpkı diğer görüşleri gibi tek bir amaca hizmet ediyormuş gibi görünmektedir. Bu da; yaşamı geliştirmek için etkin istencin önünün açılması ve bu sayede üstinsana varmak olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada da gösterilmeye çalışılan Nietzsche’nin tarih anlayışında etkin istencin yeridir. Bu bağlamda Nietzsche’nin tarih anlayışı, etkin istenç bağlamında okumaya çalışılacaktır. Böylece etkin istencin Nietzsche felsefesinde ne kadar önemli bir rol oynadığı gösterilmiş olacaktır.
Two of the most crucial concepts of Nietzsche’s philosophy are active and reactive will. Nietzsche’s perception of history seems just as his other perceptions seems as if it served an ultimate aim. And this could be evaluated as paving the way for active will in order to improve life and, thus, can be assessed as attaining the overman (Übermensch). In this study, the place and importance of active will in Nietzsche’s perception of history is tried to be revealed. In this regard, Nietzsche’s understanding of history will be read within the context of active will. Therefore, to what extend active will plays an important part with regard to Nietzsche’s philosophy will be revealed.
 • Deleuze, Gılles. (2010). Nietzsche ve Felsefe. (Çev: Ferhat Taylan). İstanbul: Norgunk Yayıncılık.
 • Dilthey, W. (1914-1990). Weltanschauungslehre. (Toplu eserleri cilt VIII). Stuutgart-Göttingen: Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie.
 • Eco, Umberto. (1996). Yorum ve aşırı yorum, (Çev: Kemal Atakay), İstanbul: Can Yayınları.
 • Hegel, G.W.F. (1969). Frankfurt ama Main: Vorlesungen über die Philosophie der Religion II. Theorie-Werausgabe, Bd.17.
 • Jaspers, Karl. (2008). Nietzsch., (Çev: Murat Batmankaya), İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Nietzsche, F. (1968). Samtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Baenden. München/Ber- lin: Hg.von G.Colli/M.Montiari, Band I.
 • Nietzsche, F. (2007). Untimely Meditations. (Trans: R.J. Hollingdale). New York: Cambridge University Press.
 • Nietzsche, F. (2011). Ahlakın Soykütüğü Üstüne. (Çev: Ahmet İnam). İstanbul: Say Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2011a). İyinin ve Kötünün Ötesinde. (Çev: Ahmet İnam). İstanbul: Say Yayınları.
 • Nietzsche, F. (2012). Böyle Söyledi Zerdüşt. (Çev: Mustafa Tüzel). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nietzsche, F. (1968). The Will To Power. (Trans: Walter Kaufmann and R.J. Hollingdale). New York: Vintage Boks.
 • Orsucci, A. (1996). Neitzsche’s Versuch einer Loslösung vom europaischen Weltbild. Orient- Okzident . Berlin/New York. s.5-10.
 • Özlem, Doğan. (2001). Tarih Felsefesi. İstanbul: İnkilap Yayınevi.
 • Richardson, John. (1996). Nietzsche’s System. New York: Oxford University Press.
 • Richardson, John. (2008). Nietzsche’s Problem of Past – Nietzsche on Time and History. (ed. By: Manuel Dries), Berlin- New York: Walter de Gruyter.
 • Venturelli, Aldo. (2003). Kunst, Wissenschaft und Geschichte bei Nietzsche. Berlin: Walter de Gruyter Verlag.
 • John Richardson, Nietzsche’s System, Oxford University Press, New York 1996, s. 140.
 • Topakkaya, Arslan. (2013). Felsefe, Din ve Kültür’de Zaman. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Topakkaya, Arslan. (2010). Hukuk ve Adalet. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • Topakkaya, Arslan. (2008). “Geçmiş Zaman Gerçekten Geçmiş midir?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt1/4, yaz, s.566-574.
Other ID JA43EY45GT
Journal Section Articles
Authors

Author: Arslan TOPAKKAYA
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ

Author: Haluk AŞAR
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date : January 15, 2015

Bibtex @ { kefdergi241443, journal = {Kastamonu Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9844}, address = {Aktekke Mah. Kastamonu eğitim Fakültesi Kastamonu}, publisher = {Kastamonu University}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {57 - 70}, doi = {}, title = {ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ}, key = {cite}, author = {TOPAKKAYA, Arslan and AŞAR, Haluk} }
APA TOPAKKAYA, A , AŞAR, H . (2015). ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 23 (1) , 57-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22600/241443
MLA TOPAKKAYA, A , AŞAR, H . "ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 57-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/22600/241443>
Chicago TOPAKKAYA, A , AŞAR, H . "ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (2015 ): 57-70
RIS TY - JOUR T1 - ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ AU - Arslan TOPAKKAYA , Haluk AŞAR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kastamonu Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 70 VL - 23 IS - 1 SN - -2147-9844 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kastamonu Eğitim Dergisi ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ %A Arslan TOPAKKAYA , Haluk AŞAR %T ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ %D 2015 %J Kastamonu Eğitim Dergisi %P -2147-9844 %V 23 %N 1 %R %U
ISNAD TOPAKKAYA, Arslan , AŞAR, Haluk . "ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ". Kastamonu Eğitim Dergisi 23 / 1 (January 2015): 57-70 .
AMA TOPAKKAYA A , AŞAR H . ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 57-70.
Vancouver TOPAKKAYA A , AŞAR H . ETKİN İSTENÇ BAĞLAMINDA NİETZSCHE’NİN TARİH GÖRÜŞÜ. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015; 23(1): 70-57.