Year 2018, Volume 0 , Issue 1, Pages 27 - 38 2018-04-10

Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları
Saussure’s Implicit Objections Against Classical Approach in Philosophy of Language

S. Atakan ALTINÖRS [1]


Ferdinand de Saussure yepyeni bir dil kavrayışı ışığında, yirminci asrın başlangıcında lengüistiği müstakil bir bilim olarak kurmuştur. Makalemizde gerekçelendirmeye çalıştığımız temel iddiamız, lengüistiği kurarken Saussure’ün bir yandan da dil felsefesindeki klasik anlayışla örtük bir hesaplaşma içinde olduğudur. Böylece, Saussure’ün açıkça ifade etmeden hesaplaştığı anlayışı ve hangi filozoflardan kaynaklandığını gün ışığına çıkarmayı denedik. Bu çerçevede, Saussure’ün derslerinde ve yazılarında, dil felsefesindeki klasik anlayışa esasen şu üç büyük itirazda bulunduğunu tespit ettik: 1) Dilsel işaret/gösterge işaret edene/gösterene indirgenemez: Hem dilsel işaret, işaret edenden ibaret değildir, hem de işaret eden kelime ile aynı şey değildir. 2) Dil öncesi idealar varsayımı geçersizdir. 3) “Anlam taşıma/anlamlılık”, bir “yerini tutma” olgusu değildir. Onun, sıraladığımız bu itirazlarını, felsefe tarihindeki adını anmadığı muhataplarının görüşleriyle ilişkilendirerek inceledik.

Ferdinand de Saussure established linguistics as an independent science in the light of a brand new conception of language in early twentieth century. Our basic claim, which we try to justify in our paper, is that Saussure, while establishing linguistics, was implicitly defying the classical approach in philosophy of language. Thus, we tried to bring to light the approach that Saussure tacitly withstands and the philosophers from which such approach arose from. Consequently, we identified that Saussure put forward the following three major objections against classical approach of philosophy of language in his lessons and writings: 1) A linguistic sign cannot be reduced to a signifier, seeing not only that a linguistic sign does not only consist of a signifier, but also that a signifier is not identical to a word. 2) The assumption of pre-language ideas is invalid. 3) “Signification” is not a “substitution” phenomenon. We checked out these objections in relation to the views of his counterparts in the history of philosophy, whom Saussure never named.

 • Altuğ, T. (2001). Dile Gelen Felsefe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arnauld, A. & Nicole, P. (1992). La Logique ou l’Art de Penser. Paris: Gallimard.
 • Angenot, M. (1971). “Condillac et le Cours de linguistique générale”. Erişim adresi http://marcangenot.com/wp-content/uploads/2012/04/condillac.pdf
 • Barthes, R. (2012). Göstergebilimsel Serüven. (Mehmet Rifat & Sema Rifat, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Benveniste, E. (2004). Problèmes de linguistique générale (1. Cilt). Paris: Gallimard.
 • Condillac, Et. B. de (1798). Principes généraux de grammaire pour toutes les langues. Paris: Librairie A.J. Ducour.
 • Condillac, Et. B. de (2010). Essai sur l’origine des connaissances humaines. Erişim adresi http://fr.wikisource.org/wiki/Essai_sur_l’origine_des_connaissances_humaines
 • Harris, R. & Taylor, T. J. (1989). Landmarks in Linguistic Thought (1. Cilt). London and New York: Routledge.
 • Jakobson, R. (1976). Six Leçons sur le son et le sens. Paris: Ed. de Minuit.
 • Laurier, D. (1993). Introduction à la Philosophie du Langage. Liège: Pierre Mardaga.
 • Leibniz, G. W. (1935). Nouveaux Essais sur l’Entendement Humain. Paris: E. Flammarion
 • Locke, J. (1975). An Essay Concerning Human Understanding. Oxford: Clarendon Press.
 • Rousseau, J. J. (2012). Discours sur l’origine et les fondements de ’inégalité parmi les hommes. Erişim adresi http://www.rousseauonline.ch/Text/discours-sur-l-origine-et-les-fondemensde-l-inegalite-parmi-les-hommes.php
 • Saussure, F. de (1995). Cours de Linguistique Générale, publié par Charles Bailly [i.e. Bally] et Albert Séchehaye; avec la collaboration de Albert Riedlinger; éd. critique préparée par Tullio de Mauro. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Saussure, F. de (2014). Genel Dilbilim Yazıları. (Savaş Kılıç, Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: S. Atakan ALTINÖRS

Dates

Publication Date : April 10, 2018

Bibtex @research article { kilikya414282, journal = {Kilikya Felsefe Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9327}, address = {}, publisher = {Mersin University}, year = {2018}, volume = {0}, pages = {27 - 38}, doi = {}, title = {Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları}, key = {cite}, author = {Altınörs, S. Atakan} }
APA Altınörs, S . (2018). Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları . Kilikya Felsefe Dergisi , 0 (1) , 27-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/32129/414282
MLA Altınörs, S . "Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları" . Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2018 ): 27-38 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kilikya/issue/32129/414282>
Chicago Altınörs, S . "Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları". Kilikya Felsefe Dergisi 0 (2018 ): 27-38
RIS TY - JOUR T1 - Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları AU - S. Atakan Altınörs Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kilikya Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 38 VL - 0 IS - 1 SN - -2148-9327 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kilikya Felsefe Dergisi Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları %A S. Atakan Altınörs %T Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları %D 2018 %J Kilikya Felsefe Dergisi %P -2148-9327 %V 0 %N 1 %R %U
ISNAD Altınörs, S. Atakan . "Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları". Kilikya Felsefe Dergisi 0 / 1 (April 2018): 27-38 .
AMA Altınörs S . Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları. Kilikya Felsefe Dergisi. 2018; 0(1): 27-38.
Vancouver Altınörs S . Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları. Kilikya Felsefe Dergisi. 2018; 0(1): 27-38.