Kilikya Felsefe Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-9327 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mersin Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/kilikyaKilikya Felsefe Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı ve elektronik (e-dergi) olarak yayımlanmaktadır.

Kilikya Felsefe Dergisi; ilk sayıdan itibaren The Philosopher's Index, 2018 yılından itibaren ise TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Derginin önceki İngilizce adı olan "Cilicia Journal of Philosophy", "Kilikya Journal of Philosophy" olarak değiştirilmiştir.

Kilikya Felsefe Dergisi

e-ISSN 2148-9327 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mersin Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/kilikya
Kapak ResmiKilikya Felsefe Dergisi Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı ve elektronik (e-dergi) olarak yayımlanmaktadır.

Kilikya Felsefe Dergisi; ilk sayıdan itibaren The Philosopher's Index, 2018 yılından itibaren ise TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Derginin önceki İngilizce adı olan "Cilicia Journal of Philosophy", "Kilikya Journal of Philosophy" olarak değiştirilmiştir.

Dizinler