Başeditör
Ad: Doç. Dr. Funda NESLİOĞLU SERİN
E-posta: kfdergisi@gmail.com
Adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Kurupelit Kampüsü
Atakum - Samsun


Editör
Ad: Eray YAĞANAK
E-posta: kfdergisi@gmail.com
Adres:

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Çiftlikköy Kampüsü

Yenişehir / Mersin / Türkiye


Dergi İletişim
Ad: Kilikya Felsefe Dergisi / Kilikya Journal of Philosophy
E-posta: kfdergisi@gmail.com