Year 2019, Volume 21 , Issue 37, Pages 186 - 196 2019-12-30

Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma
Evaluation of Hotel Websites Using Content Analysis: A Study in Bishkek

Azamat MAKSÜDÜNOV [1]


İnternetin hızla yaygınlaşması ile birlikte işletmelerin kurumsal web siteleri hedef pazarlarla iletişim kurmada önemli araç haline gelmiştir. Otel işletmelerinin hedef pazarları ülke sınırları dışına çıkmakta ve dünyanın her bir yanından olabilmektedir. Web sitelerinin etkin kullanımı otel işletmelerinin rekabet ortamındaki başarısını etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı Bişkek şehrindeki otel işletmelerinin web sitelerini değerlendirmek ve olması gereken özellikler bakımından durumunu ortaya koymaktır. Araştırmada toplam 30 otelin web sitesi incelenmiştir. Verilerin toplanmasında altı boyuttan oluşan bir değerlendirme formu kullanılmış ve her bir otelin web sitesi bir kez ziyaret edilerek gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler otellerin türüne (üç veya dört yıldızlı) göre yüzde ve frekans teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, otellerin web sitelerinde olması gereken tüm özelliklerin yeterli düzeyde olmadığı ve bu durumun otel türüne göre değişmediği ortaya çıkmıştır. Özellikle, otelin bulunduğu bölge veya şehir hakkında bilgiler konusunda Bişkek’teki otellerin web sitelerinin çok zayıf oldukları söylenebilir. Sektördeki işletmelerin web sitelerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için bu tür araştırmalardan yararlanmaları, gerekirse kendi araştırmalarını gerçekleştirmeleri önerilebilir.

With the rapid expansion of the internet corporate websites are becoming an important tool of communication with target markets. The target markets of the hotels goes beyond the borders of the country and can be anywhere in the world. Effective use of the corporate web sites is an important factor that affects the success of hotel enterprises in the competitive environment. In this context, the main purpose of this study is to evaluate hotels’ web sites in Bishkek and to reveal the situation in terms of characteristics that should be in their web pages. A total of 30 hotel websites have been reviewed. Data was obtained from hotel web sites using an evaluation form. Percentage and frequency techniques were applied to analyze the data and results are given by hotel types (three or four stars). According to the results, it was found that hotels’ web sites are not sufficient in terms of required features and both three and four star hotels demonstrate same performance. In particular, it can be said that the hotel web sites are very poor in terms of information about the destination. Hotels should benefit from the results of academics studies and, if necessary, to conduct their own researches in order to have an effective web sites.

 • Ateş, U. ve Boz, M. (2015). Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği. JEBPIR, 1(1), 63-84.
 • Baloğlu, S. ve Yakup, A. P. (2006). The Website Design and Internet Site Marketing Practices of Upscale and Luxury Hotels in Turkey. Tourism Management, 27, 171-176. doi:10.1016/j.tourman.2004.07.003.
 • Bayram, M. ve Yaylı, A. (2009). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 347-379.
 • José, M. G. S., Ana M. G. A. and Rebeca, S. J. C. (2006). Determinants of Internet Use in the Purchasing Process. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(3), 164-174.
 • Kantarcı, K., Başaran, M.A. ve Özyurt, P.M. (2017). Determining Hotel Performance Through Consumer Generated Travel 2.0 Reviews: A Case of Kyrgyzstan. Manas Journal of Social Studies, 6(5), 131-145.
 • Kelly, V. P., Natasa, Ch., Cary, C. C. and Leonard J. K. (2011). To Book or not to Book: The Role of Hotel Web Site Heuristics. Journal of Services Marketing, 25(2), 134-148.
 • KC Milli İstatistik Komitesi. (2019). http://www.stat.kg/ru/statistics/turizm/, (08.08.2019).
 • Maksüdünov, A. (2007). KOBİ’lerin Pazarlama Anlayışının Belirlenmesine Yönelik Kırgızistan’da Bir Araştırma, 4. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi. ‘KOBİ’lerin Rekabetteki Gücü:Stratejik İşbirlikleri ve İhracat. İstanbul Kültür Üniversitesi. 7-8 Aralık 2007. İstanbul/Türkiye.
 • Pamukçu, H. ve Arpacı, Ö. (2016). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Web Sitelerinin Analizi. Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 147-160.
 • Stringam, B.B. and John, G. Jr. (2010). Are Pictures Worth a Thousand Room Nights? Success Factors for Hotel Web Site Design. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 1(1), 30-49.
 • Ping-Ho, T., Shu-Tai, W., Dong-Yih, B. and Miao-Ling, C. (2013). Website Evaluation of the Top 100 Hotels Using Advanced Content Analysis and eMICA Model. Cornell Hospitality Quarterly, 54(3), 284-293. DOI: 10.1177/1938965512471892.
 • Oktay, K. ve Şenol, F. (2008). Konaklama İşletmeleri Pazarlamasında Etkin Web Sayfası Tasarımları: Bişkek’deki Otellerin Web Sayfaları Bir Araştırma. Alatoo Academic Studies, 7(2), 226-242.
 • Vincent C.S.H. (2003). Internet Usage by International Travelers: Reasons and Barriers. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(7), 370-378.
 • https://www.internetworldstats.com/stats.htm, (25.03.2019).
 • https://www.booking.com, (05.08.2018).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5010-513X
Author: Azamat MAKSÜDÜNOV (Primary Author)
Institution: Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { kmusekad647321, journal = {Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7833}, address = {}, publisher = {Karamanoglu Mehmetbey University}, year = {2019}, volume = {21}, pages = {186 - 196}, doi = {}, title = {Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Maksüdünov, Azamat} }
APA Maksüdünov, A . (2019). Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 21 (37) , 186-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/647321
MLA Maksüdünov, A . "Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma" . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 186-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kmusekad/issue/51332/647321>
Chicago Maksüdünov, A . "Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 (2019 ): 186-196
RIS TY - JOUR T1 - Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma AU - Azamat Maksüdünov Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 196 VL - 21 IS - 37 SN - -2147-7833 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma %A Azamat Maksüdünov %T Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma %D 2019 %J Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P -2147-7833 %V 21 %N 37 %R %U
ISNAD Maksüdünov, Azamat . "Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21 / 37 (December 2020): 186-196 .
AMA Maksüdünov A . Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 186-196.
Vancouver Maksüdünov A . Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi: Bişkek’te Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2019; 21(37): 186-196.