Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2651-5482 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |


Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi psikolojik danışmanlar, kariyer psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için araştırma ve uygulamalar yoluyla en güncel kavramları, yeni fikirleri ve kariyer gelişim kuramları ile ilgili metodolojileri sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi danışanların kariyer kararları vermede karşılaştıkları sorunları anlamalarını sağlayan ve kariyer karar verme sürecine ve tekniklere odaklanan çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. 


Makale yazım ŞABLONUnu indirmek için tıklayınız. 

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

ISSN 2651-5482 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Turkish Psychological Counseling and Guidance Association |
Cover Image


Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi psikolojik danışmanlar, kariyer psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için araştırma ve uygulamalar yoluyla en güncel kavramları, yeni fikirleri ve kariyer gelişim kuramları ile ilgili metodolojileri sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi danışanların kariyer kararları vermede karşılaştıkları sorunları anlamalarını sağlayan ve kariyer karar verme sürecine ve tekniklere odaklanan çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. 


Makale yazım ŞABLONUnu indirmek için tıklayınız.