Amaç ve Kapsam

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi psikolojik danışmanlar, kariyer psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için araştırma ve uygulamalar yoluyla en güncel kavramları, yeni fikirleri ve kariyer gelişim kuramları ile ilgili metodolojileri sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi danışanların kariyer kararları vermede karşılaştıkları sorunları anlamalarını sağlayan ve kariyer karar verme sürecine ve tekniklere odaklanan çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır.

Yılda iki sayı olarak çıkartılması planlanan Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nin kapsadığı temel konular aşağıda özetlenmiştir.

Kariyer kuramlarının uygulanması
Yeni ortaya çıkan teorik yaklaşımlar
Yaşam boyu kariyer gelişimi
Farklı demografik özelliklere sahip grupların (yaş, cinsiyet, SED, dezavantajlı gruplar, mülteciler vb.) kariyer gelişimi.
Çalışma-Aile ilişkisi
Her türlü öğretim kademesinde kariyer sorunları
Yenilikçi kariyer danışmanlığı teknikleri, müdahaleler ve yaklaşımlar
Kariyer geçişleri (ör., okuldan okula, okuldan işe, işten işe, emeklilik)
Ölçek geliştirme, uyarlama çalışmaları


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

 Creative Commons License