İletişim Bilgileri

Teknik İletişim

Arş. Gör. Elvan Yıldız Akyol
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
elvanyldz@hotmail.com

Editör

Prof. Dr. Kemal Oztemel
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
koztemel@gmail.com
0312 202 1690

Editör

Doç. Dr. Ayşenur BÜYÜKGÖZE KAVAS
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
aysenur@omu.edu.tr

Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Kırdök
CUKUROVA UNIVERSITY
okirdok@gmail.com
03223386733

 Creative Commons License