Aim

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi psikolojik danışmanlar, kariyer psikolojik danışmanları ve psikolojik danışman eğitimi veren akademisyenler için araştırma ve uygulamalar yoluyla en güncel kavramları, yeni fikirleri ve kariyer gelişim kuramları ile ilgili metodolojileri sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi danışanların kariyer kararları vermede karşılaştıkları sorunları anlamalarını sağlayan ve kariyer karar verme sürecine ve tekniklere odaklanan çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. 
Scope

Yılda iki sayı olarak çıkartılması planlanan Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi’nin kapsadığı temel konular aşağıda özetlenmiştir.

Kariyer kuramlarının uygulanması

Yeni ortaya çıkan teorik yaklaşımlar

Yaşam boyu kariyer gelişimi

Farklı demografik özelliklere sahip grupların (yaş, cinsiyet, SED, dezavantajlı gruplar, mülteciler vb.) kariyer gelişimi.

Çalışma-Aile ilişkisi

Her türlü öğretim kademesinde kariyer sorunları

Yenilikçi kariyer danışmanlığı teknikleri, müdahaleler ve yaklaşımlar

Kariyer geçişleri (ör., okuldan okula, okuldan işe, işten işe, emeklilik)

Ölçek geliştirme, uyarlama çalışmaları