Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

KPDD ücretsiz bir dergi olup yayınlanan makalelerden gönderim, makale işleme ya da başka adlarla hiçbir ücret talep edilmemektedir.

 Creative Commons License