Volume: 20 - Issue: 3

Year: 2017

HAYVAN YETİŞTİRME (Animal Science)

Biology

Biometrics

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (Biosystems Engineering)

MİKROBİYOLOJİ (Microbiology)

PEYZAJ MİMARLIĞI (Landscape Architecture)

TARIM EKONOMİSİ (Agricultural Economics)

TARLA BİTKİLERİ (Field Crops)

·         Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)

·         Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (The journal doesn’t have APC or any submission charges).