Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2587-2389 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Kafkas University | http://www.kafkas.edu.tr/fbedergi


Üniversitemizde Fen Bilimleri ve Mühendislikle ilgili yapılacak olan Kongre ve Sempozyumlarda sunulan bildirilerin tam makale formatında EK sayı olarak yayınlanabilir.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2587-2389 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Kafkas University | http://www.kafkas.edu.tr/fbedergi
Cover Image


Üniversitemizde Fen Bilimleri ve Mühendislikle ilgili yapılacak olan Kongre ve Sempozyumlarda sunulan bildirilerin tam makale formatında EK sayı olarak yayınlanabilir.