Writing Rules

YAZIM KURALLARI

A. Sayfa Düzeni

1.     Yazılar Microsoft Word Belgesinde hazırlanmalıdır. Sayfa kenar boşlukları “Normal (2,5cm)” olmalıdır. Ana metin “Arial” yazı tipinde ve font büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Sayfaların sağ alt kısmına sayfa numarası (Arial 10 punto) konmalıdır.

2.     Yazılar “iki yana yaslı” metin şeklinde olmalıdır. Satır aralığı “Tek satır aralığı, Önce: 0 nk, Sonra: 6nk” şeklinde olmalıdır.

3.     Dergi sistemine yüklenecek çalışmalarda kesinlikle yazar adı bulunmamalıdır. Yazar adı bulunan çalışmalar hakem sürecine girmeden değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.     Gönderilen çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı, özet, anahtar kelimeler, çalışmanın İngilizce başlığı, abstract ve keywords bulunmalıdır. İngilizce gönderilen çalışmalarda abstract yeterlidir. Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmayabilir.

5.     Yazının ana başlığı, orta hizada, tüm kelimeler büyük harf, Arial 14 punto ve kalın olmalıdır.

Hakem Sürecinden Geçen ve Yayına Kabul Edilen Çalışmalar

1.     Yazının ana başlığı, orta hizada, tüm kelimeler büyük harf, Arial 14 punto ve kalın olmalıdır. Ayrıca başlığa dipnot vermek sureti ile çalışmayı destekleyen kuruluşlar vb. de belirtilebilir.

2.     Başlığın altında yazarın adı-soyadı “ortalı” şekilde verilmelidir. Yazar adına dipnot verilerek sırasıyla unvan, çalıştığı kurum, şehir, ülke ve e-posta belirtilmelidir.

 

B. Metin Düzeni

1.     Özet, 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özette denklem, atıf, standart dışı kısaltmalar, vb. yer almamalıdır.

2.     Yazı, “GİRİŞ” bölümüyle ikinci sayfadan başlamalı ve uygun bölümlere ayrılmalıdır.

3.     Metinde yer alan başlıklar aşağıdaki düzende olmalıdır:

Başlık Düzeyi

Formatı

1. Düzey

Sola Yaslı, Kalın, TÜM SÖZCÜKLER BÜYÜK HARF,

Arial 12 Punto

2. Düzey

Sola Yaslı, Kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

3. Düzey

Sola Yaslı, kalın, italik,  Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

4. Düzey

Sola Yaslı, kalın, Sözcüklerin İlk Harfi Büyük,

Arial 12 Punto

 

4.     Yazılar; şekil ve tablolar dâhil, 25 sayfayı aşmamalıdır.

5.     Tüm çizimler, haritalar, grafikler, fotoğraflar vb. şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekiller, ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Bunlara metin içinde "Şekil 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir şekil için uygun bir başlık kullanılmalı ve başlık şeklin altına numarasıyla ve varsa kaynağı ile birlikte yazılmalıdır.

6.     Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablolara metin içinde numaralarıyla "Tablo 1." şeklinde atıfta bulunulmalıdır. Her bir tablo için uygun bir başlık kullanılmalı ve bu başlık tablonun üzerine numarasıyla birlikte yazılmalıdır.

Kaynak gösterimleri için APA Format 6th Edition kullanılacaktır.

C. Dipnot

Metin içinde başka eserlere yapılan atıflar;

1.     Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak "(Yazar, 1999, s.113)" şeklinde yapılmalıdır.

2.     İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı "(Yazar ve Yazar, 2000, s.120)" şeklinde kullanılmalıdır.

3.     Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek "Yazar vd." şeklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.

4.     Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak "Örn: 1999a" ve "1999b" şeklinde birbirlerinden ayrılmalıdır.

D. Kaynakça

1.     Atıfta bulunulan eserler Kaynakça bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.

2.     İlk yazarı aynı olan eserlerde sıralamayı belirlemek için sırasıyla ikinci ve daha sonra gelen yazarların soyadları kullanılmalıdır.

3.     Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.

4.     Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, ‘kitabevi’, ‘yayınevi’, ‘yay.’ vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin: “Ankara: İmge”, “İstanbul: Metis”, “New York: McGraw-Hill”,  “Newbury Park, CA: Sage”, “London, UK: Routledge”, “Ankara: TÜBA”.

19150