Tarandığımız İndeksler


MLA https://www.mla.org/


Sindex http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2246

CenterLogo.png


ResearchBib http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2149-892X

logo.png


CiteFactor http://www.citefactor.org/journal/index/13915/littera-turca-journal-of-turkish-language-and-literature#.WX9-UxXyjIU

logo.png


Academic Keys http://www.academickeys.com/

header-logo.png


SOBIAD https://atif.sobiad.com/ 

logo.png


Türk Eğitim İndeksi http://www.turkegitimindeksi.com/Journals.aspx?ID=355


Last Update Time: 1/10/22, 11:43:37 AM
Makaleler sisteme yüklenmeden önce intihal yazılımı aracılığıyla taranıp intihal raporu ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Rapordaki benzerlik indeksinin %20'nin altında olması gerekmektedir.

İlgi, katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.