Mantık Araştırmaları Dergisi
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: May 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2687-3125 | e-ISSN 2687-3125 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Ahmet KAYACIK |


Yeni Sayımız Yayında

Değerli okuyucular,

2019 yılında ilk iki sayısı yayınlanan dergimizin 2. cildini sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında yaşadığımız salgın birçok alanı etkilediği gibi dergimizin yayınlanma sürecini de etkilemiştir. Benim bir süre yurt dışında olmam ve döndükten sonra benim ve diğer editörümüzün Coronavirüs hastalığı geçirmemiz, ayrıca DergiPark sisteminde yapılan güncelleme esnasında bir çok dergi ile birlikte dergimizin de hakem raporları ve makale dosyaları gibi verilerinin silinmesi bu sayının yayınlanmasını geciktirmiştir.

Bütün bunlara rağmen dergiye ulaşan ve hakem süreçlerinden geçerek yayınlanmasına karar ilk makale Mustafa Yeşil’in “Antik Dönem Felsefi ve Mantıksal Yaklaşımlardan Günümüze Kategori Tartışmaları” çalışmasıdır. İkinci makalede Nadia Maftouni’ye ait olup “Farabi’nin Çeşitlilik Teorisinin Felsefi Temeli” ele alınmaktadır. Üçüncü yazıda Adem Evmeş “Gelenbevi’nin Îsâgûcî Şerhi” hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. Dördüncü yazı Adil Koyuncu ve Hülya Altunya’nın “Sivas Ziya Bey Kütüphanesinde yer alan Mantıkla ilgili yazma ve matbu eserler” isimli incelemesidir. Beşinci yazı Alaattin Tekin tarafından çevrilen “İbn Sina’ya Kadar Arap Mantığı” isimli makaledir. Son yazı ise Mustafa Özbakır tarafından hazırlanmış “Farabi’nin Önerme Anlayışı” başlıklı bir kitap İncelemesidir. 
Bu sayıdaki yazıların okuyucuları faydalı olmasını diler, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle.
A. Kayacık

Mantık Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-3125 | e-ISSN 2687-3125 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Ahmet KAYACIK |
Cover Image


Yeni Sayımız Yayında

Değerli okuyucular,

2019 yılında ilk iki sayısı yayınlanan dergimizin 2. cildini sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında yaşadığımız salgın birçok alanı etkilediği gibi dergimizin yayınlanma sürecini de etkilemiştir. Benim bir süre yurt dışında olmam ve döndükten sonra benim ve diğer editörümüzün Coronavirüs hastalığı geçirmemiz, ayrıca DergiPark sisteminde yapılan güncelleme esnasında bir çok dergi ile birlikte dergimizin de hakem raporları ve makale dosyaları gibi verilerinin silinmesi bu sayının yayınlanmasını geciktirmiştir.

Bütün bunlara rağmen dergiye ulaşan ve hakem süreçlerinden geçerek yayınlanmasına karar ilk makale Mustafa Yeşil’in “Antik Dönem Felsefi ve Mantıksal Yaklaşımlardan Günümüze Kategori Tartışmaları” çalışmasıdır. İkinci makalede Nadia Maftouni’ye ait olup “Farabi’nin Çeşitlilik Teorisinin Felsefi Temeli” ele alınmaktadır. Üçüncü yazıda Adem Evmeş “Gelenbevi’nin Îsâgûcî Şerhi” hakkındaki görüşlerini ele almaktadır. Dördüncü yazı Adil Koyuncu ve Hülya Altunya’nın “Sivas Ziya Bey Kütüphanesinde yer alan Mantıkla ilgili yazma ve matbu eserler” isimli incelemesidir. Beşinci yazı Alaattin Tekin tarafından çevrilen “İbn Sina’ya Kadar Arap Mantığı” isimli makaledir. Son yazı ise Mustafa Özbakır tarafından hazırlanmış “Farabi’nin Önerme Anlayışı” başlıklı bir kitap İncelemesidir. 
Bu sayıdaki yazıların okuyucuları faydalı olmasını diler, katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle.
A. Kayacık
Submission Date
Start: January 1, 2021
End: May 31, 2021

Dear authors who want to send an article to our journal, click here to download the MS Word file which is arranged in accordance with the journal writing rules and use it to edit your articles.