Year 2019, Volume , Issue 50, Pages 283 - 302 2019-04-26

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

Mesut ÖZONUR [1] , Halil KAMIŞLI [2] , Tuğba YANPAR YELKEN [3] , Hatice SANCAR TOKMAK [4]


Bu araştırmanın amacı, uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitimde kullanılan Enocta öğrenme yönetim sistemine yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın yöntemi tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çukurova Üniversitesi Adana Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programlarına kayıtlı 314 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgiler ve öğrenme yönetim sistemi değerlendirme formu kullanılmıştır. Veri analizinde değerlendirme formunda yer alan her bir maddeye verilen yanıtların frekansları tablo halinde sunulmuştur, açık uçlu sorularla elde edilen verilerin analizinde ise içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucu, araştırmaya katılan öğrencilerin, eğitim sürecinde kullanılan Enocta öğrenim yönetim sistemini, tüm boyutlar (öğretimsel, biçimsel, eğitim programı ve program ile uygunluk) açısından yeterli bulduklarını göstermiştir. Araştırma sonucuna göre öğrenciler, öğrenme yönetim sistemine ilişkin olumlu görüşlerin yanında sistemdeki öğrenci işleri hizmetlerinin aksaklıkları yönünde de olumsuz görüş belirtmişlerdir.
Uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemleri, e-öğrenme, tarama modeli
 • Ateş, A. (2011). Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2 (1).
 • Black, E. W., Beck, D., Dawson, K., Jinks, S., & DiPietro, M. (2007). The other side of the LMS: Considering implementation and use in the adoption of an LMS in online and blended learning environments. TechTrends, 51(2), 35–39.
 • Bilgiç, E. (2005). E-Öğretim Tasarım Süreci: Bir Materyalin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşleri. Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası.
 • California Distance Learning Project (CDLP) (2005). What is Distance Learning?. http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=whatis, 21.12.2017.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Çavuş, N. (2015). Distance learning and learning management systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences,191, 872 – 877.
 • Çavuş, N.&Alhih, M.S. (2014). Learning management systems use in science education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 517 – 520.
 • Çavuş, N. & Zabadi, T. (2014). Learning a comparison of open source learning management systems. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 521 – 526.
 • Çiğdem, H. & Öztürk, M. (2016). Factors affecting students’ behavioral intention to use lms at a Turkish post-secondary vocational school. IRRODL, 17(3), 276-295.
 • Emelyanova, N. & Voronina, E. (2014). Introducing a learning management system at a Russian university: Students' andteachers' perceptions. IRRODL, 15(1), 272-289.
 • Enocta. Enocta akademik eğitim platformu. http://www.enocta.com, 02.02.2018.
 • Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. USA: McGraw-Hill.
 • Frank, M., Reich, N. & Humphreys, K. (2003). Respecting the human needs of students in the development of e-learning. Computers & Education, 40, 57-70.
 • Han, I. & Shin, W.S. (2016). The use of a mobile learning management system andacademic achievement of online students. Computers & Education, 102, 79-89.
 • Holmberg, B. (2005). The evolution, principles and practices of distance education. Carl von Ossietzky University of Oldenburg, http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/c3l/master/mde/download/asfvolume11_eBook.pdf, 22.09.2017.
 • Hsu,C.M., Yeh, Y.C. & Yen, J. (2009). Development of design criteria and evaluation scalefor web-based learning platforms. International Journal of Industrial Ergonomics, 39, 90–95.
 • Lou, Y. (2004). Learning to solve complex problems through between-group collaboration in project-based online courses. Distance Education, 25(1), 49-66.
 • Mayring, P. (1996). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Gümüş, A. ve Durgun, M.S. ). Adana: Baki Kitapevi.
 • Nakamura, W., Oliveira, E. & Conte, T. (2017). Usability and User Experience Evaluation of Learning Management Systems - A Systematic Mapping Study. 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017), 3, 97-108.
 • Orfanou, K., Tselios, N. & Katsanos, K. (2015). Perceived usability evaluation of learning management systems: Empirical evaluation of the system usability scale. IRRODL, 16(2), 227-246.
 • Özkan, S., Köseler, R.&Baykal, N. (2009). Evaluating learning management systems: Adoption of hexagonal e-learning assessment model in higher education. Transforming Government: People, Process and Policy, 3(2), 111-130.
 • Paulsen, M.F. (2002). Online education systems: Discussion and definition of terms. https://www.edutubebd.com/file_resource/1368197236online%20education%20system.pdf, 17.02.2017.
 • Ramírez-Correa, P.E., Rondan-Cataluña, F.J., Arenas-Gaitán, J. & Alfaro-Perez, J.L. (2017). Moderating effect of learning styles on a learning management system’s success. Telematics and Informatics, 34, 272–286.
 • Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M. & Zvacek, S. (2006). Teaching and learning at a distance foundations of distance education (4th ed.). New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Szabo, M., & Flesher, K. (2002). CMI Theory and Practice: Historical Roots of Learning Managment Systems. E-Learn 2002 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education, Montreal, Canada.
 • Thuseethan, S., Achchuthan, S. & Kuhanesan, S. (2015). Usability evaluation of learning management systems in Sri Lankan universities. Global Journal of Computer Science and Technology, 15(1).
 • Turan, O., Canal, M. (2011). Öğrenme yönetim sistemi kullanılabilirlik incelemesi: Gazi İngilizce dil okulu örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4, 47-52.
 • Yanpar, T., Yıldırım, İ.S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Watson, W.R. & Watson, S.L.(2007). An argument for clarity: What are learning management systems, what are they not, and what should they become?. TechTrends, Springer Verlag, 51(2), 28-34.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Nisan
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-7930-9478
Author: Mesut ÖZONUR (Primary Author)
Institution: Çukurova Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Halil KAMIŞLI

Author: Tuğba YANPAR YELKEN

Author: Hatice SANCAR TOKMAK

Dates

Application Date : March 26, 2018
Acceptance Date : February 18, 2019
Publication Date : April 26, 2019

Bibtex @research article { maeuefd407470, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {283 - 302}, doi = {10.21764/maeuefd.407470}, title = {Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özonur, Mesut and Kamışlı, Halil and Yanpar Yelken, Tuğba and Sancar Tokmak, Hatice} }
APA Özonur, M , Kamışlı, H , Yanpar Yelken, T , Sancar Tokmak, H . (2019). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (50) , 283-302 . DOI: 10.21764/maeuefd.407470
MLA Özonur, M , Kamışlı, H , Yanpar Yelken, T , Sancar Tokmak, H . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 283-302 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/44789/407470>
Chicago Özonur, M , Kamışlı, H , Yanpar Yelken, T , Sancar Tokmak, H . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 283-302
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi AU - Mesut Özonur , Halil Kamışlı , Tuğba Yanpar Yelken , Hatice Sancar Tokmak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21764/maeuefd.407470 DO - 10.21764/maeuefd.407470 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 302 VL - IS - 50 SN - -1302-8944 M3 - doi: 10.21764/maeuefd.407470 UR - https://doi.org/10.21764/maeuefd.407470 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi %A Mesut Özonur , Halil Kamışlı , Tuğba Yanpar Yelken , Hatice Sancar Tokmak %T Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi %D 2019 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 50 %R doi: 10.21764/maeuefd.407470 %U 10.21764/maeuefd.407470
ISNAD Özonur, Mesut , Kamışlı, Halil , Yanpar Yelken, Tuğba , Sancar Tokmak, Hatice . "Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 50 (April 2019): 283-302 . https://doi.org/10.21764/maeuefd.407470
AMA Özonur M , Kamışlı H , Yanpar Yelken T , Sancar Tokmak H . Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (50): 283-302.
Vancouver Özonur M , Kamışlı H , Yanpar Yelken T , Sancar Tokmak H . Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Enocta Öğrenme Yönetim Sistemi Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (50): 283-302.