e-ISSN: 2619-9300
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Maarif Mektepleri
Cover Image
       

2022 itibari ile etik kurul belgesi gerekli olan çalışmalar için Etik Kurul Belgesi alınma zorunluluğu vardır. Söz konusu belge, aday makale yüklenirken sisteme, makale ile birlikte yüklenmelidir.

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (MM-USOBEBİD) yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Temmuz) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimiz  MLA International Bibliography, Sobiad, Google Scholar, Index Copernicus, DRJI, ESJI, ResearchBib gibi indekslerde taranmaktadır.


MM-USOBEBİD , Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin kaleme alınmış bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-USOBEBİD , alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergimize gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. 

Dergimizde Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında hazırlanan makaleler, kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır.

Dergimizde yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

  15149  15151 15150