Journal of Political Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-6926 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Marmara University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd


Journal of Political Science, published by Marmara University Faculty of Political Science, since 2013, is an international, open-access, peer-reviewed journal published biannually. The journal publishes original research and review articles written in Turkish, English and French on the fields of political science, public administration, international relations and local governments. The Journal is currently indexed by EBSCO, Ulrich’s Directory and Turkish Index of Social Sciences and Humanities (TR Dizin ULAKBIM). 

Journal of Political Science

e-ISSN 2147-6926 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Marmara University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/marmarasbd
Cover Image


Journal of Political Science, published by Marmara University Faculty of Political Science, since 2013, is an international, open-access, peer-reviewed journal published biannually. The journal publishes original research and review articles written in Turkish, English and French on the fields of political science, public administration, international relations and local governments. The Journal is currently indexed by EBSCO, Ulrich’s Directory and Turkish Index of Social Sciences and Humanities (TR Dizin ULAKBIM). 

Volume 9 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. Turkish Foreign Policy in the Early Republican Period: An ‘International Society’ Approach
  Pages 1 - 16
  İsmail Erkam SULA
 2. Birleşmiş Milletler Sistemi ve Küresel Siberalan Güvenliği Regülasyonu
  Pages 17 - 45
  Tuba ELDEM
 3. Türkiye’de Yerel Seçimler için Adaylık Mücadelelerinde Parti Değiştirme Olgusu: Niceliksel ve Niteliksel Çözümlemeyi Bir Araya Getirmek
  Pages 46 - 75
  Toygar Sinan BAYKAN, Osman KOCAAGA
 4. “Türkiye’de Merkeziyetçi Yönetimin Kuruluşunda Fikri Temeller : İdare Mecmuası Deneyimi”
  Pages 76 - 104
  Galip Emre YILDIRIM
 5. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Kararlarında Türkiye’de Yerel Demokrasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Pages 105 - 134
  Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ
 6. Rekabetçi Otoriter Rejimlerde Ulusaltı Seçimlerin ve Ulusaltı Siyasetin Önemi: Meksika’dan PAN Örneği
  Pages 135 - 155
  Mustafa Cem OĞUZ
 7. Türkiye’deki Merkez Sağda Devlet, Siyaset ve Hizmet İlişkisi
  Pages 156 - 174
  Fatih Çağatay CENGİZ
 8. Sosyal Demokrasinin Yükselişi ve Düşüşü: Neoliberal Dönemde Sosyal Demokrasi Mümkün Mü?
  Pages 175 - 198
  Yavuz YILDIRIM
 9. Arendt ve Rancière’in Politik Düşünceleri Arasındaki Gerilim
  Pages 199 - 218
  Seval ÜNLÜ
 10. Politik Çoğulculuk ve Devlet
  Pages 219 - 245
  Canan SEZENLER, Ejdan SADRAZAM
 11. Kültürel Farklılıklar Açısından Güç ve Hoşgörü Hatası: Değerler ve Normlar Çerçevesinde Kavramsal Bir Çalışma
  Pages 246 - 258
  Adem BALTACI
 12. Orakçı, S. Türkiye Afrika İlişkileri: Tarihi Süreç, Yaklaşımlar ve Beklentiler, İstanbul: Pelikan Basım, 2018, 261 s.
  Pages 259 - 262
  Gözde SÖĞÜTLÜ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Journal of Political Science 2147-6934 14 2013-2017
International Journal of Political Science and Urban Studies 2630-6263 7 2013-2019
Indexes and Platforms